שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הלכות אבילות של ראש הממשלה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: רה"מ בנימין נתניהו יושב שבעה על אביו [אייר תשע"ב]. מהן הלכות אבלות של ראש הממשלה – כמלך או כאדם רגיל?

תשובה: מרן הרב קוק מוכיח בתשובה בשו"ת משפט כהן בס' קמד שלמנהיג מוסמך של עם ישראל יש חלק מסמכויות המלך. אחת מההוכחות שלו היא ממה שכתוב ברמב"ם שלריש גלותא בבבל יש דין מלך. זאת, אע"פ שהיה בבבל ובעצם היה כפוף למלך בבל. ק"ו מנהיג מוסמך בארץ ישראל. אמנם מדובר על הסמכויות הכלליות שלו, כמו לגבות מיסים או לנהל מלחמה, שאם לא כן, הוא גנב ורוצח, אבל לגבי הדינים הפרטיים שלו, לא ברור שכן הדין.

אני הלכתי לנחם את ראש הממשלה.

כתב הרמב"ם (הלכות אבל ז, ח), שכשבאים לנחם את המלך, כל העם מסובין על הארץ והוא מיסב על הדרגש, שהוא כיסא נמוך. בימינו, אם באים לנחם את ראש הממשלה, לא יושבים על הרצפה, כי זה לא מכובד. אם הייתי יושב על כיסא, הייתי צריך לבקש סליחה, אבל לא פגשתי אותו איפה שהוא יושב, אלא פגשתי אותו בחוץ, בחצר הגדולה, איפה שמתפללים ואומרים דברי תורה.

אמרתי לראש הממשלה שבהתחלה חשבתי שהוא לא צריך להתגלח, כי מכובד לא להיות מגולח לא רק אצל הדתיים, אלא גם אצל הלא דתיים. אבל אח"כ אמרתי שזה לא נכון, כי באים ראשי ממשלות ממדינות אחרות והם לא מבינים מה זה להיות לא מגולח. הוא נראה להם כמו אסיר נמלט. לכן נראה שהוא צריך להתגלח, שהרי זה מדרבנן וכבוד מלך דוחה את האיסור דרבנן לא להתגלח. כך סיפרתי לראש הממשלה והוא אמר: בדיוק מה שאני חשבתי.

שאלה: והוא היה מגולח?

תשובה: כן.