שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הכרה ברבנים הרפורמים זו התאבדות (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

הכרה ברבנים רפורמים זו התאבדות

[מאתר "סרוגים"]


הרב שלמה אבינר תוקף קשות את החלטת היועץ המשפטי לממשלה להכיר ברבנים רפורמים. הרפורמה היא חורבן היהדות: "למה צריך להכניס לארץ את התנועה שהמיטה חורבן על היהדות בגלות, בהתבוללות נוראה וממשיכה בחורבן של יהדות ארה"ב?!"

בעקבות החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה, כי מועצות אזוריות ברחבי הארץ יורשו להעסיק רבנים לא אורתודוכסים במימון המדינה, שמשמעותה הכרה ברבנים הרפורמים, אומר רב הישוב בית אל וראש ישיבת עטרת ירושלים, הרב שלמה אבינר כי מדובר בטעות חמורה. הרפורמים טוענים שהם מקרבים ליהדות, אבל לקרב ליהדות זו לא אמירה חסודה, זה צריך להיות מבוסס על הוכחות.

בארץ הזרם הזה חלש, אבל בארה"ב הוא חזק מאוד ואפשר להתבונן במספרים.

בארה"ב מצב נישואי התערובת עומד אצל הדתיים והחרדים על 3%, אצל הקונסרבטיבים על 37% ואצל הרפורמים על 53%.

אם אנחנו מתרגמים את המספרים האלה לצפי של ילדים בדור שני ושלישי. אז הדתיים והחרדים על כל 100 יהודים בדור הראשון, יהיו 295 יהודים בדור השני ו2588 בדור השלישי.


אצל הקונסרבטיביים ל100 יהודים יוולדו 62 ילדים יהודים ו24 נכדים יהודים. ואצל הרפורמים המספרים גרועים עוד יותר: על כל 100 יהודים יישארו 51 יהודים בדור השני ו13 בלבד בדור השלישי.

כלומר זה לא מקרב ליהדות אלא בפועל זה חורבן היהדות.

זה אנכרוניזם להכניס לנו בארצנו תנועה שהמיטה חורבן על היהדות בגלות, הביאה ומביאה להתבוללות נוראה וממשיכה להמיט את אותו החורבן בארה"ב.

נכון ההחלטה הזו התקבלה על ידי נציג החוק ובית המשפט העליון, אך מי שמבין את הערך של הדמוקרטיה, חייב להודות שאין הדמוקרטיה חייבת להתאבד כדי להוכיח חיוניותה.

בכל מדינה בה יש חוקה, כל חקיקה וכל פסיקה צריכה להיות לפי החוקה, במדינת ישראל אין חוקה, אבל זה ברור שאם הייתה חוקה, הסעיף הראשון שלה היה שעם ישראל לא צריך להתאבד. והרי רואים ששיטתם מביאה חורבן.

כאמור, הרפורמים טוענים שהם מקרבים חילונים לדת, אך המציאות הפוכה. תמיד היו בעיות של אנשים שלא שמרו תורה ומצוות, ואדרבה מאז שיבת ציון ובניית הארץ, הבעיות האלה הולכות ונפתרות.

הבעיות שיש לנו בחינוך וביהדות הם לא פרי של המציאות הישראלית, אלא להפך, כאשר ההתבוללות התחילה להופיע בגלות כולל הרפורמה, מתוך 100 יהודים 80 זרקו את הכיפה. במדינת ישראל הפרופורציה התהפכה ורק 20% זורקים את הכיפה. הקמת המדינה היא שחיזקה את היהדות.


נלקח משאילת שלמה 231