שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

היסוד - הקרנה

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

היסוד – הקרנה

[מ"ראש יהודי"]


הקרנה, דהיינו, השפעה טובה בלתי-מודעת מיניה וביה, מצד המשפיע – זה יסוד גדול בחינוך. כל מה שאנו פועלים במוּדע, בכתב ובעל-פה, על-ידי דיבורים ומעשים כדי לחנך – כל זה הוא הבי"ת! האל"ף הוא מה שאנו מקרינים בעצם התנהגותנו. חינוך עצמי קודם לחינוך הזולת.

זה סוד החינוך: ההקרנה. במקום לחנך את הילדים – נחנך את עצמנו. קל יותר? לכאורה קשה יותר. בדרך כלל, קל יותר לתת עצות לאחרים מלתת לעצמו. אבל אין זה נכון. בל נחשוב שבהטפת מוסר לחניכים יצאנו ידי חובה. לכל היותר יצאנו ידי תחושה טובה, אבל כלל לא בטוח שמשהו זז. לשנות את הזולת זה הדבר היותר קשה. לשנות את עצמך – זה בבחירתך החופשית. מה שאין כן לשנות את זוּלתך.

כאן לא פועלת הבחירה החופשית, לא הכל תלוי בי. אינני בעל בית וגם אינני אשם בכל מה שקורה אצל הילד. יש גורמים רבים חוץ ממני, סביבתיים, חינוכיים ומוּלדים. איש לא יתלה בי את משוגותיו, כשם שאיש לא יקשור לי כתרים על מעשיו הטובים. יש הורים שכל חינוכם כושל, ויוצאים תחת ידם ילדים למופת, ולפעמים להפך. לא כל ההורים אשמים. אבל אדם לגבי עצמו – זו בחירה חופשית גמורה. זה תלוי רק בו! "אין הדבר תלוי אלא בי" (ראה עבודה זרה יז א). אמנם אדם יכול למצוא צידוק גם לגבי עצמו לכל מעידה וחולשה. אני עצבני? – בגלל הורי! הם מעצבנים! יתכן – אבל זה בידך! אני סגור? – ההורים. יכול להיות, אבל עכשיו שזה כך – אין הדבר תלוי אלא בי! על כן, במקום לחנך אחרים – נחנך את עצמנו.

אם ההורים עוזרים זה לזה כל העת, והאווירה בבית היא של עזרה הדדית בסבר פנים יפות – זה ידבק גם בילדים, וממילא יחסוך הרבה משא ומתן: "בוא לעזור". "לא רוצה, אני עייף, למה אני"? אם ראית ילדים שרויים במריבות בלתי-פוסקות ביניהם, זה מפני שגם הוריהם מצויים באווירה של ריב ומתח תדיר ביניהם. לא בהכרח מריבות בוטות, די באווירה מתוחה ביניהם, אי-השלמה הדדית; הילדים סופגים את זה לקרבם.


  • פורסם בשאילת שלמה 336