שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

היה ער כל הלילה - דינים (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


ברכות השחר למי שלא ישן

ש: מי שלא ישן כל הלילה מה אומר בברכת השחר?

ת: הכל, מלבד אלהי נשמה ומעביר שנה לאשכנזים, וספרדים אומרים. על נטילת ידיים אם עשה צרכיו, לאשכנזים, וספרדים לא מברכים. ברכות התורה, ספרדים מברכים, ואשכנזים משתדלים לשמוע מאחר ואם אין אז יברכו (אלהי נשמה וכו' – מ"ב מו כד-כח. נטילת ידיים – מ"ב ד ל. ילקוט יוסף ד ח. ברכות התורה – שו"ע מז יא-יב. אשכנזים – מ"ב מז כח. סידור עולת ראיה – מ"צ).