שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הודאה לד' על הגאולה הלא שלימה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

להודות לד' על הגאולה הלא שלימה

[הרב שלמה אבינר]


שאלה: מה לעשות עתה בתקופתנו הקשה של טרור?


תשובה:

א. צריך לראות את הדברים בפרופורציה. זו לא נקראת תקופה קשה. תקופה קשה היא גלות, היא פוגרומים, היא שואה. עכשיו זו מלחמה, ובמלחמה יש קשים.

לא כתוב בתורה באף מקום שיש הבטחה אלוהית שבמלחמה לא נופלים. בצבא של דוד ,חייל כתב גט לאשתו (שבת נו א. כתובות ט א. יש מחלוקת רש"י ותוס' אם הוא גט על תנאי או גט סופי). במלחמת העצמאות, הג"ר שלמה גורן רצה לכתוב גיטין לחיילים, אמרו לו שזה ישבור את המורל של החיילים, אז הוא נמנע. בסוף ,הוא ושאר הרבנים הצבאיים הראשים פתרו את כל המקרים של עגונה. גם לחותני ז"ל, שהיה אנגלי, חמותי אמרה: אתה חייב להתגייס לצבא האנגלי כדי להילחם נגד היטלר. הג"ר יחזקאל אברמסקי, אב"ד לונדון, כתב לו גט על תנאי.

וכבר כתוב בתורה (דברים כ ה-ז), מי שבנה בית ולא חנכו, מי שנטע כרם ולא חללו ומי שארש אשה ולא לקחה, לא יצא למלחמת הרשות, פן ימות. רואים שאנחנו נהרגים במלחמה. ובמלחמת מצוה יוצאים אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה" (סוטה מד ב).

התקופה לא נקראת "עת צרה ליעקב" אלא "עת מלחמה" שבחסדי ד' עלינו העם חוזר לארצו ונלחם.


ב. אנשים שואלים: מה ד' מאותת לנו? שנמשיך לבנות את ארצנו. מה שיש קשיים, זה סימן שלא הגיעה גאולה שלימה. יש גאולה – כן, גאולה שלימה – לא.

יש גלות, יש גאולה שלימה ויש מצב ביניים – גאולה לא שלימה. יש לילה ויש יום, ויש מצב ביניים – עלות השחר. "קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה" (הגדה של פסח). יש מעבר מהלילה אל היום דרך מצב שהוא לא יום ולא לילה."רם הודע כי לך יום,אף לך לילה"(שם). גם היום שייך לרבונו של עולם וגם הלילה שייך לרבונו של עולם.

עכשיו הוא סוף הגלות אבל עדיין לא גאולה שלימה, ואנחנו צריכים לעבוד ולבנות את ארצנו.

אין להתייחס לזה כמשבר אלא כאתגר, או במילים אחרות: כנסיון. אנחנו נעבוד בעוז ובגבורה ונתגבר.

כמה זמן המצב הביניים יימשך עד הגאולה השלימה? אינינו יודעים. אבל צריך להודות לד' יומם וליל על הגאולה הלא שלימה.