שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הדרכות- להיות רוחני בעולם החומר (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

צמאה לך נפשי

שאלה: עברתי דברים קשים בחיי. אבי נפטר בילדותי וכן אחותי הגדולה, וחיִינו חיי נדודים ועוני עם בעיות בריאות. הייסורים עייפו אותי אבל לא פחדתי מניסיונות, אדרבה, בזכותם עזבתי כל מיני הבלים שנערות מתעסקות בהן. רבים רדפו אותי והציקו לי, אך ריבוי הצרות חיזקו אותי באמונתי ונולדתי לעצמי.

עכשיו אני ממלאה תפקיד חשוב של שליטה באנשים רבים ומערכות רבות, אך זה דווקא מפריע לי, כי איני מזדהה עם אותו עולם שבו רכוש וחומר תופסים מקום רב - מלכות הכסף. אני אוהבת חיים פשוטים. שנים על שנים התנדבתי בבתי חולים והכרתי מקרוב את המסכנוּת האנושית.

אני אוהבת בני אדם ועוד יותר אני אוהבת את ד', ואני חוששת שאותו עולם כוחני שאני נמצאת בו, יפריע לי להתחבר אל ריבונו של עולם, שזו אהבתי הגדולה. אני אפילו נוטה לפרישות ומתנהגת בסגפנות מנעורי וטוב לי כך.

אולי אפשר לקבל רשימה קצרה של הדרכות תמציתיות שיעזרו לי להחזיק מעמד, ואוכל לעיין בה כל יום, וכן דברי תורה שאוכל לקרוא לעצמי בכל פעם שאני חשה צימאון לד'.

תשובה: אכן אין כאן אלא ראשי פרקים, ואת הפרקים עלייך לכתוב בעצמך, כדברי מרן הרב קוק, שכל אחד צריך לכתוב לעצמו ספר מוסר, הן ממה שלמד אצל אחרים הן ממה שחידש בעצמו (תחילת מוסר אביך).

1. אמונה בד'. א-ל שדי, שֶדי לו לאדם ריבונו של עולם. ששום דבר לא יפחיד אותך, כי הכל עובר, רק ריבונו של עולם אינו משתנה, לכן בסבלנות תגיעי לכל, ומתוך אמונה בד' לא יחסר לך דבר, כי די בד' לבדו.

2. פרישות. לפרוש מכל מיני דברים שאינם הכרחיים. לא לשים לב כל כך לבריאה אלא לבורא. וכדי להגיע לד', יש להתפשט מן הגשמי. הסתפקות במועט בענייני העולם הזה.

3. צדקה וחסד. אהבת הבריות, אהבה טהורה, לא מתוך רצון להרוויח משהו, אלא לשם שמים, מתוך אהבתם. ואם תמורת זאת, הם מחזירים רעה תחת טובה, לא להחפעל אלא לקבל ייסורים באהבה.

4. מידות טובות. התאמצות מתמדת למלא כל תפקיד עבור ריבונו של עולם, גם אם הוא קשה. כל החיים הם צעידה אל עבר הדבקות בד', יש להחזיק בדרך של המידות הטובות, בלי לעשות לעצמנו הנחות.

5. עולם פנימי. על אף כל העיסוקים והתפקידים, לא לאבד את העולם הפנימי. להקדיש שעות להתבודדות ולתפילה עמוקה בכל לב, לחשבון נפש ולגעגועים לד', כי האדם הוא מה שקורה בתוכיות הנשמה, באותו עולם סודי הלוחש: "שמחי נשמתי".

6. שיר השירים. את השלהבת הטהורה לשמור ולגדל באמירת שיר השירים בכל עת מצוא, כי הוא קודש קודשים.