שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הבית-היהודי ונישואיים חד מיניים

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

הבית-היהודי ונישואיים חד מיניים

[תגובה לסרטון פריימריז הבית היהודי. פורסמה באתר כיפה]


הסרטון: https://www.youtube.com/watch?v=2CYvsuHHWTA


הציטוטים מהסרטון - מודגשים


"מה מתמודדי הפריימריז בבית היהודי חושבים על נישואים חד מיניים?"

- תרגיל בחירות מבריק כדי להראות לציבור ירא המים שהבית-היהודי הוא אכן נוהג על פי התורה, בנושא שלא יעורר את זעמם של החילוניים, מתוך הנחה שרובם הגדול אכן אינו תומך בכך, ומתוך העלמת סיבת ההתנגדות היא התורה, אלא כאילו זו דעה אישית לגיטימית.


"אין דבר כזה"

- ניסוח מבריק מתחמק. ואולי יסביר כבודו למה אין דבר כזה.


"מתנגד לחלוטין"

- יפה מאוד. למה לא לומר בפירוש למה כבודו מתנגד לחלוטין. זה בושה לומר שזה מפני שזה איסור תורה חמור גם עבור גברים וגם עבור נשים?!


"צריך להביא גם ילדים לעולם, אז צריך משפחה מסורתית של בעל, אשה וילדים. זה הדבר הנכון, האמיתי, הבונה את העולם ולא הורס אותו, ויש בזה יופי בעוצמה אדירית"

- הסברה יפה של טעמי מצוות. אך לגופו של עניין, מניעת פריה ורביה אינה הסיבה, שהרי מי שאינו מקיים מצוה זו לא חייב מיתה. אלא זה איסור עצמי ותועבה. אגב, הגר"מ פיינשטיין מוכיח שהפירוש על התורה המיוחס לר"י החסיד הוא זיוף עקב טענתו שאיסור משכב זכור הוא רק בגלל מניעת פריה ורביה (שו"ת אגר"מ יו"ד ח"ג סי' קטו).


"לא מבין למה צריך את זה"

- אם כבודו היה מבין למה צריך, אז היה מסכים?!


"מתנגד לחלוטין לכל מושג המשפחה החדשה, יש רק משפחה אחד ביהדות, וזה המשפחה הבסיסת של אבא, אמא וילדים"

- הכל נכון, אך למה שכבודו לא יגיד בשם המפורש שאסור בתורה.


"ברית זוגיות זה לא נישואים, אלא זה בעצם מסלול אזרחי המאפשר את הזכויות של אנשים לחיות עם בני זוג כמו שרוצים ועדיין לקבל זכויות. נישואים – בוא נשאיר לנישואים הטרוסקסואלים, כמו שאנחנו מכירים לפי המסורת"

- כלומר, משכב זכור מותר, אך בתנאי שלא נקרא לזה נישואים, אך הם יקבלו את הזכויות הממוניות של זוג נשוי על פי ההלכה. לזה ייקרא מפלגה "דתית"?


"מה שנקרא מין שבאינו מינו. אני לא מאמין במה שנקרא נישואים חד מיניים. בודאי לא במדינה יהודית שלנו"

- טוב שכבודו לא מאמין. חבל שלא הסביר מה נימוקיו.


"נישואים זה בין גבר לאשה, זה ההגדרה של נישואים. אפשר לייצר בחברה הסדרים אחרים שמעניקים כל מיני זכויות אבל בל נקרא לזה נישואים. בואו נשמור על קדושת המושג הזה, שזו קדושת המשפחה"

- כלומר משכב זכור ומשכב נקבה הם לגיטימיים, העיקר לא לקרוא לזה נישואים. אין חובה לשמור על קדושת האומה, רק על קדושת המושגים. זה נקרא מפלגה "דתית"?


"מה שאנשים עושים באופן פרטי, אנחנו לא צריכים להתערב. עם כל האהדה לאנשים באופן פרטי, המימד הציבורי צריך לתת ליגיטימציה למשפחה הנורמטיבית"

- איפה כתוב בתורה שאנו לא צריכים להתערב. אנו כן צריכים, אך אנו לא יכולים כמבואר בתחילת שו"ע חו"מ. אז כך ד' סידר, עיין אגרות מרן הרב קוק אגרת כ. ובכלל למה לתת לאנשים אלה אהדה על התנהגותם?!.


"את המשך החיים יוצרים על ידי זכר ונקבה, זה הטבע, זה המוסרי האלקי. כך נולדנו"

- סוף סוף צדיק אחד בעיר! מוטי יוגב! "המוסר האלקי"!


"אם הכוונה היא אם אנחנו רוצים לתת לזה מעמד רשמי כמו נישואים דת משה וישראל, התשובה חד וחלק שלא"

- ומעמד לא רשמי, כבודו מוכן לתת?!


"אני לא שופט את אנשים שמקבלים כזו מכה בחיים ואני מכיר המון. וחס ושלום אשפוט"

- כבודו צודק מאה אחוז שאין לו זכות לשפוט. אבל אולי בורא שמים וארץ יש לו זכות לשפוט?! נכון שאנשים קבלו מכה בחיים, וכי כל מי שיש לו יצר הרע, ניתן לו לגיטימציה?!


"לא תפקידה של המדינה למנוע זוגיות כזאת. אני בחינוך שלי צריך למנוע את זה מילדיי. הסוגיה הפוליטית איך זה ייתרגם לחוק, אני בנושא הזה אתייעץ גם עם רבנים, גם עם אנשים אחרים, ורק אחר כך אקבע מתוך הבנה כשאני נמצא בבית יהודי"

- כלומר כבודו רואה אפשרות, אחרי התייעצות, לעגן זאת בחוק. וזה נקרא מפלגה "דתית"?


"צריך לעזור לכל אזרח עם מצוקות. לא פשוט הסיפור הזה"

- כלומר לתת לגיטימציה חוקית. מפלגה "דתית"?


"המדינה לא צריכה להכיר בנישואים כאלו, אבל אם שני אנשים חד מיניים רוצים לחיות יחד זה זכותם המלאה"

- עכשיו אני מבין למה כבוד הרב לא הצביע נגד "חוק הפונדקאות לחד מיניים", אלא יצא בשעת ההצבעה. עיין ביומן הכנסת.


מדברי ראש המפלגה: "היהדות הפורמאלית לא מכירה בנישואים חד-מיניים כמו שהיא לא מכירה שבשר וחלב זה כשר. מה עשינו בכנסת האחרונה? היינו פרגמטיים, אמרנו הכרה פורמאלית לא, זכויות כן. יש לי מסר לקהילת הלהט"בים, הכרה לא, זכויות כן"

- תרגיל מחוכם. זה לא ייקרא נישואים אך יהיו לזה כל זכויות הנישואים. כלומר הכרה עקיפה דה פקטו בזוגיות ובהורות חד מינית ואף עידודן. לזה ייקרא מפלגה "דתית"-לאומית? יפה מאוד שהשתמש כבודו בביטוי "פורמלי", כלומר: "שייך לצורתו החיצונית של דבר ולא תכנו הפנימי-המהותי" (מילון אבן שושן). אין הכרה פורמלית-חיצונית של נישואים חד-מיניים, כדי להציל את הפסדה, אבל יש מתן זכויות, שהוא בעצם הכרה פנימית-מהותית. כבודו סיכם את הכל. ועוד הערה קטנה: בכל אלה חסר משהו: אלקים...


עתה האדם התמים שואל, האם מי שמתנגד לכל זאת הוא מחוץ לדתיות-לאומיות או שמא מי שתמך הוא מחוץ ועליו לעשות תשובה גדולה?!


  • פורסם בשאילת שלמה 371