שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

האירווזיון - סתם הבל וביזיון (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

כמה יש לתמוה על אנשים רציניים, מוסריים, שקולים, חרוצים, על כך שמתפעלים מן האירוויזיון, בין שהוא מופיע בארצנו, בין שהוא מופיע בארצות אחריות, - וזאת מכמה סיבות, שרשומות כאן לא כפי סדר חשיבותן.

- רוב השירים הם מטופשים חסרי תוכן. ודאי אנחנו רק בני אדם ולא מלאכים, ולצערנו לפעמים אנו אומרים שטויות, ואז אנו משתדלים לתקן. אבל להלחין שיר שתכנו ריק ונעור, וכולם עומדים מסביב ומוחאים כפיים, זה עובר את גבול הטעם הטוב. וכבר כתב על זה הרמב"ם בפירושו על פרקי אבות סוף פרק א על המשנה לא מצאתי טוב משתיקה.

- על פי רוב, המנגינות זולות, שפלות ומעוררות רגשות נמוכים. כאמור, אינינו מלאכי השרת, ולצערנו יש בנו גם רגשות שפלים, ועלינו להילחם נגדן. אבל לעודד אותם על ידי מנגינות זולות, זהו דבר שאין לו שחר. וכבר כתב על זה הרמב"ם באגרות שלו, בהוצאת הרב שילת, תכח. וגם פילוסופים גויים כתבו על זה ,כגון אפלטון.

- לפי היהדות, אין לגבר לשמוע שירת אשה שאינו אשתו או בתו או אמו. כמובן, דבר זה רחוק מכליותיהם של הגויים, אך לארגןבארץ הקודש אירוע פומבי אסור כזה, זו יריקה על קדושת ארצנו.

- גמר התחרות מתקיים בשבת ויגרום חילול השבת ההמוני. גדולי ישראל יצאו עם קריאה להתכנס בליל שישי לפניו בבתי הכנסת ולזעוק מרה על חילולה וביזויה של שבת קודשנו בראש חוצות (http://www.bhol.co.il/news/998505).

- כידוע ימי ספירת העומר הם ימי אבל לאומי, כבר מאות שנים, על דברים קשים שארעו לנו. אמנם אלו אינם ימי אבל חמורים, אך בכל זאת הם נעוצים במסורת מקדם, ולא שייך בימים אלה לארגן חינגות מוזיקליות.

- אתה בטוח שעל דבר כזה יש לבזבז כל כך הרבה כסף במקום להעבירו לעניים, לרעבים, לחולים, לסובלים? ודאי, מותר לאדם להתבדר, אך יש לשמור על פרופורציה. כלל גדול בחסד החברתי: חייך אמנם קודמים לחיי חברך, אבל מותרותיך אינן קודמות לחיי חברך.

- מומחים עולמיים גויים מתבטאים בחומרה שכל הסגנון הזה של האירוויזיון הוא קיטש Kitsch, נחות, ואפילו רינגרד Ringard, כלומר זול ופרימיטיבי.

- לא נמנה כאן את כל התקריות שהיו במשך השנים, הן על רקע פוליטי, הן על רקע הגדרת בין שיר ומוזיקה, הן על קנוניות המצביעים, כאשר כל אלה הם בדרגת סכסוכי נעורים של נוער מתבגר או בלתי מתבגר.

- לבסוף, התחרותיות לא לנו היא, לא לנו . ודאי שיפה ונאה לשיר ולנגן. אך על זה, לעשות תחרות?! וכי בזה יתהלל המתהלל, בכך שהוא יודע לזמר ולפזז?! וכי מי שיש לו קול יפה הוא "גיבור ישראל" ושמנת המין האנושי. ואולי יש להלל אמא טובה שמגדלת ילדים, ורופא מסור, וחייל אמיץ, ותלמיד חכם, ועוד ועוד. ערכו של האדם אינו סלסול קולו, אלא מידות טובות ויראת שמים. מי שמזמר מגיע לו פרס? עושה מעשה "זמרי" ומבקש שכר כפנחס?!

  • פורסם בשאילת שלמה 599