שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

האדר"ת - מחנך אמת

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־17:51, 23 בדצמבר 2015 מאת Maale (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן " == האדר"ת - מחנך אמת == [מ"ראש יהודי"] בספרו 'אדר היקר', שתוכנו – רעיונות ורשמים לתולדותיו ש...")

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

האדר"ת - מחנך אמת

[מ"ראש יהודי"]


בספרו 'אדר היקר', שתוכנו – רעיונות ורשמים לתולדותיו של הגאון האדר"ת – מאריך מרן הרב קוק, חתנו, בתיאור תכונותיו וסגולותיו המופלאות של חותנו. הגאון האדר"ת השפיע על קרובים כעל רחוקים. הוא לא השפיע עליהם בדיבורים ודרשות, שכן הוא לא ידע לדבר עם החילונים בשפתם. הוא היה "חרדי". אלא הוא השפיע עליהם בדרך ההקרנה, בעצם אישיותו, בענוותנותו וביושרו, ב"ניצחון של הקדושה המוסר והצדק המתגשם בחיים ובמעשה" (אדר היקר עמ' לה).

והרי סיפור המובא בספר: לאחר תקופה רבת-ייסורים ומחסור ששימש ברבנות בעיר פוניבז', הוזמן הגאון האדר"ת לשמש ברבנות בעיר מיר. וכיוון שממילא היו חייו הכלכליים קשים מנשוא, נעתר להצעה וקיבל את כתב הרבנות של העיר מיר. אז נפקחו עיניהם של בני פוניבז' לראות "את יִקרת הסגולה הנמצאת עמם, כמובן, עד מהרה שבו לתקן את המצב החומרי, במעלה הגונה ומכובדת, באופן שבשום פנים לא היה כדאי להחליף כבר אז את עדת פוניבז' הגדולה והעשירה על עדת מיר הקטנה ממנה ועניה" (שם עמ' נ). ומה גם ש"העתקת איש ומשפחתו מעיר לעיר, וביחוד ממחוז למחוז ומפלך לפלך, קשורה היא בהמון דברים קשים ומעצורים רבים, אשר בנקל למצוא דרך של יושר גם כן לפתח חרטה" על הסכמתו וכל הטרחה הכרוכה עמה. וכאן "יצא כוח הצדק ממחבואו, ההוא יאמר דבר ויחזור בו? יקבל כתב ואחרי שינוי תנאים לטובה ישים לאל מילתו? על כן לא הועילה כל ההשתדלות מצד עדת פוניבז'... כל זמן שבני מיר לא ימחלו לו הבטחתו, לא יוּכל לשנות..." (שם). מעשה מופת של צדיקים, יש בו כוח מחנך ומשפיע לטובה יותר מהמון דרשות ומאמרים חוצבי להבות אש.


  • פורסם בשאילת שלמה 341