שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

דרכם של תלמידי חכמים (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]

התקופה הגדולה

ש: מדוע הגאון רבי מנחם מנדל כשר לא מזכיר בספרו "התקופה הגדולה" (שבו מוכיח שהקמת המדינה ומלחמת ששת הימים הן ניסים מאת ה') את שמו של הרבי מסאטמר אף שמצטט ממנו הרבה?

ת: לכאורה, הוא לא רצה לבזות אותו.


להחזיר מלחמה

ש: בזמן האחרון רבים תקפו את הרב מכיוונים שונים, למה אין הרב משיב מלחמה?

ת: אני הדל משתדל לאחוז בשיפולי גלימתו של מרן הרב קוק שכתב: "אכן מה שנוגע למלחמה, דרכי הוא מעולם להיות מתרחק מתגרת מלחמה וכמה דברים הנני מוותר עליהם מפני אהבת השלום" (אגרות הראיה א שסג).


רב ישוב

ש: האם רב ישוב יכול להשתתף בתחרות שחמט ישובית?

ת: לא. זה ביטול תורה. אם באופן אישי, יש לו צורך במנוחה נפשית בדרך זו, זה שיקולו. אך לא באופן זה.


ש: האם יכול לעבוד בגינתו?

ת: כן. עבודה זה תמיד דבר חיובי.


התחשבות בדעת הקהל

ש: האם רבנים לא חייבים להתחשב בדעת הקהל?

ת: תלוי. אם מה שהם אומרים, זה תורה, אז בודאי להתחשב. אבל אם זה נגד התורה, לא. אנו מתירים להתפלל עם עבריינים, אבל לא להתחשב בדעותיהם העברייניות. אגרות הראיה. זה איסור חנופה לפחד לבקר מעשים רעים כדי למצוא חן. במדבר לה לג. אורחות צדיקים שער החנופה. פלא יועץ ערך חנופה.


צרות לרבנים

ש: העיתונות עושה צרות לרב מסויים בגלל שהביע דעתו בעניין מסויים. אמנם דיבר צדק, אבל האם היה כדאי, כי נחלשה השפעתו?

ת: אשריו שנתפס על דברי תורה וצדק.


מריבות רבנים

ש: למה הרבנים רבים ביניהם?

ת: חלילה, אינם רבים. יש חילוקי דעות אבל הערכה ואהבה. האמת והשלום אהבו. אלו שהם קנאים מסיבות שלהם הם מיעוט קטן מאוד אך כמעט אצל כולם יש אהבה ואנו מכבדים את כולם (עי' עירובין יג ב).


בגד רבנו

ש: מדוע מרבית רבני הציונות הדתית לא לובשים לבוש מסורתי של חליפה שחורה ומגבעת?

ת: תלמידי חכמים שבארץ ישראל אינם מצויינים בלבושם (שבת קמד א).


מחילת ת"ח

ש: איפה כתוב על תלמיד חכם שמבזים אותו שיהיה עניו ולא יתייחס וזה יעזור?

ת: גיטין ז א.


גאוה

ש: האם תלמיד חכם צריך לנהוג בהתנשאות מסויימת בגלל תורתו? כי שמעתי שהוא צריך שמינית שבשמינית של גאוה?

ת: כבר נאמר שם לא מיניה ולא מקצתיה שנאמר תועבת ד' כל גבה לב. סוטה ה א.


שתיה בפני רבים

ש: אין דרך ארץ לת"ח לשתות מים בפני רבים אלא יהפוך פניו לצד אחד. מ"ב קע ס"ק יב. למה?

ת: משום צניעות. ובימינו אין נוהגים להקפיד בזה. עיין פס"ת שם.