שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

דין מוות למחבלים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

דין מוות למחבלים

[ראיין: הרב מרדכי ציון]


ש: מה דעת התורה על הצעת החוק החדשה לתת דין מות למחבלים?

ת: בודאי. הוא רוצח. וגם אם ניסה לרצוח ולא הצליח, ב"ה היה נס, אך אין זה פוטר אותו מדין מות.


ש: אבל מאז שהסנהדרין יצאה מלשכת הגזית, אין לנו דיני נפשות?

ת: נכון. אבל יש לו דין רודף. וכדי להרוג רודף, לא צריך לא סנהדרין, ולא בית דין, ולא דרישה וחקירה, שהרי זה כדי להציל את הנרדף. הרי מחבל אינו רודף רגיל שמתכוון להרוג אדם מסויים, אלא הוא רוצה להרוג כל יהודי שייקרה בדרכו. וכן הנסיון מראה ש50% של המחבלים ששוחררו שוב מעורבים ברצח. אם נשאיר אותו בחיים, הוא ירדוף הלאה לרצוח יהודים.


ש: ואם הוא עשה תשובה וביקש סליחה?

ת: איני מאמין לו. ומלבד זאת יש עוד נימוק שני לגזר דין מות למחבלים: כדי שאחרים יראו וייראו ולא יזידון.


ש: מוציאים להורג אדם א' כדי שאדם ב' לא ירצח! זה הגיוני?

ת: כן. זאת ההגדרה של הרתעה. הרמב"ם כותב במורה נבוכים שהעונשים של התורה אין עניינם דווקא להעניש את האדם, בשביל זה יש רבונו של עולם, אלא להרתיע מן העבירה. הוא מונה ארבע אמות מידה לחומרת העונש: א. חומרת העבירה. ב. תפוצת העבירה. ג. קלות ביצוע העבירה. ד. עוצמת היצרים המובילים לעבירה. וכאן יש לנו כל ארבעה גורמים אלה באופן חמור.


ש: באמת אחרים יירתעו?

ת: בודאי. אם מחבל יושב בתא נחמד בבית-סוהר, לומד באוניברסיטה פתוחה על חשבון ארגוני טרור, וכאשר הוא משתחרר הוא מתקבל בריקודים כגיבור לאומי – זה לא ירתיע מחבל.


ש: אבל בית משפט הם רק בני אדם והם יכולים לטעות. אם טועים בממונות, אפשר לתקן. אם מוציאים אדם להורג והוא חף מפשע, אי אפשר לתקן. זו אחריות!

ת: נכון זו אחריות. אבל קודם יש אחריות שלא ייהרגו יהודים חפים מפשע, ועל זה נאמר שמי שמרחם על אכזרים, הינו מתאכזר על הרחמים. אך בענין זה אנו סומכים על בתי-המפשט שלא יוציאו אדם להורג, בלי להיות בטוחים מאה אחוז שהוא מחבל.


ש: ובסיכום?

ת: כידוע, אין לומר: מות לערבים. אבל בהחלט, אפשר לומר: מות למחבלים (עיין שו"ת אגרות משה חו"מ ב סח, שהגר"מ פיינשטיין כותב למושל מדינת ניו יורק שאחד התפקידים של ממשלה הוא להגן אפילו אם צריך להעניש בדין מות. וכשתפסו את הערבי שעשה את הלינץ' שהיה אז ברמאללה בתקופת האינתיפאדה השניה, והוא הודה במה שעשה, אמר הג"ר עובדיה יוסף, אחד כזה חייבים לתת לו עונש מוות. רבנו לרב אליהו שטרית עמ' קנג – מ"צ).


  • פורסם בשאילת שלמה 397