שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

דיווח על התעללות בילד במשפחה

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

דיווח על התעללות בילד במשפחה

[הרב שלמה אבינר]


לצערנו יש תופעה של הורים המכים את ילדיהם בצורה פראית ויש גם מקרי אונס של ילדים או ילדות על ידי הורים או קרובי משפחה.

תופעה נוראה זו קיימת גם בציבור הדתי כבציבור החילוני, אבל הסיבה היא שלא מדווחים, ועד שמדווחים, מפני שבאו מים עד נפש או מפני שזה מתגלה מעצמו, קורים עוד ועוד מקרים.

ומדוע אין מדווחים? "לשון הרע. זה עלול להרוס את חייו של אותו אדם המתעלל, אין זה מכובד, זה ימיט קלון עליו ועל משפחתו"... כמובן אין זה נכון. זה לשון מן הסוג שמותר ומצווה לספר. הרי הילד הוא קטן ומי יגן עליו. ממילא אם זה קורה מחוץ למשפחה, יש לקוות שאולי המשפחה תעמוד על זה ותגן עליו. אבל אם זה בתוך המשפחה, הוא חסר ישע ואבוד.

לכן, כל מי שיודע חייב לדווח! כמובן, קודם יש לדבר עם ההורים או עם המורה אם הם המתעללים. אם יחדלו וילכו לטיפול, מה טוב. אך אם לא, יש חובה לדווח לרווחה או למשטרה.

בציבור החרדי יש טוענים שאסור לדווח מדין מוסר: "אסור למסור לערכאות, אסור למסור לבית משפט של מדינת ישראל, ובחוץ לארץ אסור למסור לבית משפט של גויים". גם זה אינו נכון, כי זה פיקוח נפש של הילד. מחבר ספר נשמת אברהם, הרב ד"ר אברהם מספר ששאל את גאוני הדור, הג"ר שלמה זלמן אוירבך, הג"ר וולדנברג, וכן הג"ר אלישיב וכולם אמרו לו שמצווה לדווח, ושהמדווח אין לו דין מוסר, אלא אדרבה, להורים או לבני המשפחה או למורה שעושה זאת, בין שזו התעללות במכות בין שזו התעללות מינית - להם יש דין רודף. והמוסר רודף אין לו דין מוסר. אותם גאונים פוסקים שאפילו אם עקב זה יוצא הילד מן המשפחה ויוכנס למוסד חילוני או לאימוץ אצל הורים חילוניים, ובחוץ לארץ אפילו למוסד של גויים - הרי זה פיקוח נפש. בוודאי יש להשתדל שלא יוכנס למקומות כאלה, אך גם אם יש חשש שזה יקרה, הרי כאמור זה פיקוח נפש (נשמת אברהם כרך ד' עמ' רז).

לכן כל מי שיודע חייב לדווח. לפעמים המדריכים בתנועת נוער חשים במתחים ובמצוקות אצל הילד, עליהם לדווח לדרגים שמעליהם בתנועה. לעתים מרגישים שקרה משהו לילד, הוא עצוב, לא מתפקד, מסכן, מכונס בתוך עצמו - אלו סימנים מדאיגים. או להפך, פתאום נעשה אלים ועושה זאת לילדים אחרים. הרי פעמים רבות, הקרבן עצמו הופך לתוקפן.

בקיצור, על דברים כאלה חייבים לדווח - ומיד!

פעם שאלתי יודעי דבר: איך אדם דתי אדם ירא שמים, אדם לומד תורה, מתנהג בצורה כזו?!

צעקו עלי: מה אתה מיתמם, אתה חושב שאדם לא נורמלי שילמד תורה יהפוך לנורמלי?! לא! עליו לטפל קודם כל בעצמו!

ודאי צודקים. למשל הננו רואים כי הרמב"ם לא הסתפק בכתיבת ספרים רבים של אמונה והלכה, אלא ראה חשיבות לכתוב ספר "שמונה פרקים" על תיקון מידות. יתכן שאדם רגיל, בלומדו תורה באופן טבעי יתקן בכך את מידותיו. אך מי שנמצא במצב גרוע, אין די בכך. הוא זקוק לטיפול מיוחד. במקרה שלנו הוא זקוק לטיפול פסיכולוגי כדי שיתפוס את עצמו בידיים.

רחמנות על הילד!

לסיכום, אם אתה רואה, אתה חייב להציל את הילד ולדווח, ומיד! וד' ירחם.

---

עוד בעניין דיווח על התעללות בילד במשפחה:

הרב שלמה אבינר תרם תרומה חשובה מאוד במאמר שלו על התעללות בילד, אך בדבר קביעתו "אם יחדלו וילכו לטיפול, מה טוב" - כיצד נדע אם אכן חדלו, יתר על כן, טיפול הוא מסובך מאוד ויש אחוז קבוע מאוד של רצידיבסטים החוזרים לסורם. לכן יש לדווח לרווחה או למשטרה בכל חשש של התעללות בילד. יתר על כן, אין להרשות למורים כאלה לעבור ממוסד למוסד. "אל תעמוד על דם רעך" - הרי כפי שקבע הרב שלמה אבינר זהו עניין של חיים ומוות.

בברכה

יהושע ורבלוסקי

פרופ' לפסיכיאטריה, ירושלים