שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

דור דור ואשת פוטיפרו, דור דור וסמרטפונו (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

יצרא דעריות הוא יצר מרכזי באדם, יצר פרוידני .הוא לובש צורה ופושט צורה. אותה גברת בשינוי אדרת, כמו אשת פוטיפר, שבגדים שלבשה בבוקר, לא לבשה בערב, כדי לפתות את יוסף, וב"ה הוא עמד בנסיון.

אכן, בספר מסילת ישרים מפורטים עוד אופנים של זנות: נגיעה, ראיה, דיבור, שמיעה, מחשבה (פרק יא). אשת פוטיפר של דורנו הוא הסמרטפון: זנות של ראיה וזנות של מחשבה, גם של שמיעה.

יוסף התגבר על יצרו, ובזה התווה את הדרך לכל בני ישראל שהיו במצרים, ארץ השחיתות, במשך 210 שנים ולא חטאו, מלבד אשה אחת שהכתוב מסר את שמה .הוא הוכיח שיש לאדם בחירה חופשית ושאפשר להתגבר על יצר רע זה.

שמא תאמרו: אבל יש בסמרטפון גם דברים יפים. נכון, ככה זה התחיל עם יוסף הצדיק: "התחיל... מסלסל בשערו. אמר הקדוש ברוך הוא: ...אתה מסלסל בשערך ,אני מגרה בך את הדבר מיד" (רש"י בראשית לט ו).

ושמא תאמרו: אנו צריכים את הסמרטפון לעבודה. נכון, ככה זה היה עם יוסף הצדיק: "ויבא הביתה לעשות מלאכתו... ותתפשהו בבגדו" (שם יא-יב).

ואולי עוד תאמרו: אין לברוח מן הסמרטפון, צריך להתמודד, צריך להוציא ממנו את הטוב שבו. טענה ידועה של היצר הרע. טענה שקרית. תחבולה מחוכמת של אותו יצר. אך פשוט מאוד, לא כך המציאות. לכן, יוסף הצדיק לא ניסה להתמודד. אלא "וינס ויצא החוצה" (שם). וחז"ל אומרים שבזכותו היתה קריעת ים סוף: ראה הים וינס, - בזכות וינס יוסף.

ועוד טוענים: למה לפסול על הסף, נראה, נדון, נדבר, נברר. טעות חמורה, אומר בעל שם משמואל. לא נכנסים עם היצר הרע ב"טוען ונטען". יורים מיד אינסטינקיטית מן המותן. אמנם זה נכון, שיוסף הצדיק כן טען טענות: "הן אדני לא ידע איתי מה בבית, וכל אשר יש לו, נתן בידי. איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חשך ממני מאומה" (שם ח-ט). לא נכון. דלגנו על מילת אחת: "וימאן" (שם)! קודם כל: וימאן! זאת ועוד, טעם המקרא של "וימאן" הוא שלשלת, כלומר קול שחוזר ובא שלוש פעמים. כלומר: לא-רבתי! לפעמים אדם מסרב משום נימוס, ומחכה שיבקשו ממנו שוב ושוב, ואז יסכים. אך כאן יוסף השיב בתקיפות: לא ולא ולא!הוא דחה על הסף.

ושוב טענה: אם לא נשתמש בסמרטפון, נפסיד כל מיני דברים טובים וחשובים. מי שאין לו סמרטפון לא סופרים אותו. ידוע ,אבל השכר יוצא בהפסד. גם יוסף הפסיד. הלך לבית הסוהר. הפסיד לכל החיים, כי לא היה יכול לדעת מראש על נס חלומות שר המשקים ושר האופים. אכן, בבית הסוהר, לא ספרו אותו. אך לבסוף, הוא שספר את כולם.

והנה, עוד תירוץ עילאי: בסמרטפון יש שיעורים של רבנים, ובזכותם אגיע לעולם הבא. תשובה: כל הדורות הגיעו לעולם הבא בלי סמרטפון, פשוט למדו בספרים. אך, כידוע זו היתה תשובת יוסף לאשת פוטיפר: "ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה... להיות עמה" (שם י) "לעולם הבא" (רש"י).

אך ליצר הרע יש עוד הרבה תחבולות,כגון : זה סמרטפון לשם שמים. גם זה לא חדש: גם אשת פוטיפר עשתה "לשם שמים, שראתה באצטרולוגין שלה שעתידה להעמיד בנים ממנו" (שם א רש"י).

ועוד מתחנן הנכשל ביצר ברע על נפשו: אני לבד, אין לי סביבה תומכת, אז אני נכשל. - ואתה חושב שליוסף הצדיק היתה סביבה תומכת, בתוך בית פוטיפר מלא טומאה? אך כלל גדול בתורה כולה, שלאדם יש בחירה חופשית.

זה הכלל, זה אותו יוסף וזו אותה אשת פוטיפר בשינוי אדרת, זו אשת-פוטיפר-כיס. אל תתחבר כמו לאינפוזיה לרעל זה. ואם אתה כבר מחובר, נתק את האינפוזיה. ויוסף הצדיק יהיה בעזרך.

  • פורסם בשאילת שלמה 524