שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

דברי הראשונים - שאלות (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


הלכה והנהגה טובה

ש: כיצד אפשר להבדיל בשולחן ערוך בין הלכה שהיא חובה לבין הנהגה טובה שהיא חומרה?

ת: לפעמים השולחן ערוך עצמו מציין זאת, ולפעמים המפרשים מציינים.


הרמב"ם והקבלה

ש: האם יתכן שהרמב"ם חולק על חכמת הקבלה או שיש לתרץ?

ת: יתכן שחולק בפרטים קטנים.


ספר הכוזרי

ש: האם הסיפור שבספר הכוזרי היה באמת או הוא משל?

ת: הכוזרים באמת התגיירו אבל הסיפור והדו-שיח הוא משל.


מורה נבוכים

ש: האם מותר לקרוא ספר עם דברי בזיון חריפים שנכתבו נגד מורה נבוכים?

ת: ודאי לא! אגב, הרמ"א פותח את ההגותיו על השולחן ערוך בדברי מורה נבוכים.


אסטרונומיה

ש: האם זה נכון שהרמב"ם לקח חשבונות אסטרונומיים מיוונים?

ת: כן. מדע אפשר מכל. הלכות קידוש החודש יז כד.


חובות הלבבות

ש: למה ספר חובות הלבבות אינו מביא מקורות מדברי חז"ל?

ת: הוא מהגאונים שכל דבריהם הם מסורת מדברי חז"ל. הוא אינו מביא מקורות כדי שנתייחס ישירות לדברים שהוא מוכיח ולא נחמוק מהם בעזרת פלפולים שמא לא לכך התכוונו חז"ל.