שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

ברכות השחר (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


שעשה לי כל צרכי

ש: למדתי שברכות השחר הן לא על האדם עצמו אלא על שד' ברא צרכי עולם, לכן גם עוור מברך פוקח עוורים, ועיף מברך הנותן לעיף כח וכו', אז למה ביום הכיפורים שלא נועלים נעליים לא מברכים שעשה לי כל צרכי?

ת: זו שיטת האר"י בגלל שנעליים אסורות לכולם, אבל מנהג העולם הוא כן לברך בבוקר. פס"ת מו יד.