שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

במה נתחדש?

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

במה נתחדש?

[הרב שלמה אבינר]


שאלה: במה יש להתחדש בשנה הבאה בקהילות שלנו, מה ראוי לעשות, לחזק ולקדם?


תשובה: כמובן, עלינו לקיים את כל התורה כולה, כל אשר אמר ד' נעשה ונשמע; וכפי שהעיר הרדב"ז בתשובתו (סימן שמ"ד) – בה הוא מסתייג מקביעת 'עיקרי אמונה' – שהרי הכול עיקרי. בכל זאת, יש מקום לעיקרים – כמו שהסביר מרן הרב קוק במאמרו 'העיקרים' (מאמרי הראיה 14), שכאשר אדם בריא, מטפלים בכל איבריו, אך כאשר הוא במצב אנוש, אז מצילים את העיקר. וכן מבואר בסוף מסכת מכות (כד ב) על גדולי עולם שהעמידו את התורה על מספר יסודות מצומצמים.

מתוך כך מובן שיסודות אלו לא ישתנו כל שנה. אלא הם חייבים להיות קבועים לאורך שנים, כי רק לרצף יש ערך של השפעה, כדברי המהר"ל, שמה שפועל זו שיטה ולא דבר חולף (נתיבות עולם, נתיב התורה יח, נתיב גמילות חסדים ד).

מאותה סיבה 'השיטה' המבוקשת אינה מגזרית, אינה קהילתית, שאם כן היא מפסידה את העיקר שהוא השייכות לעם ישראל – אלא היא צריכה לכלול את כל האומה שאנו חלק ממנה.

השיטה הזאת נקבעה בספר אורות על ידי מרן הרב קוק והתבארה היטב על ידי רבנו הרב צבי יהודה והיא: אהבה ואמונה. אהבת הבריות ואמונה בד'. ואהבה לפני אמונה.

אהבת ישראל, אהבת הכול, הקרובים והרחוקים, הדומים והשונים, במשפחה, בקהילה ובאומה, אהבת בן הזוג ובת הזוג, אהבת הורים, אהבת ילדים, אהבת שכנים, אהבת דתיים ואהבת חילוניים, אהבת ימין ואהבת שמאל, אהבת אשכנזים, ספרדים, תימנים ואתיופים, אהבת מי שאנו מסכימים אתו ומי שאיננו מסכימים אתו, אהבת מי שאנו לוחמים נגד דעותיו, ואהבת מי שאיננו לוחמים נגד דעותיו. אהבה זו אינה רק רגש לבדו אלא שכל גדול, שֶכֶל המבחין שהמשותף גדול לאין ערוך מן המפריד. אהבה שהיא זיכוך מוסרי של התרוממות מעל האגואיזם והאינדיבידואליזם, האהבה העצמית היתרה והסובייקטיביות המופרזה. אהבה - זו המילה וזו התרופה.

אמונה בד', דבקות בד', קישור לד', שייכות לד', אמונה שכל מה שד' עושה הוא טוב, גם אם איננו מבינים. אמונה שהמדינה היא מעשה ד', שהממשלה והצבא זה טוב, על אף החסרונות הרבים. אמונה שמשה אמת ותורתו אמת, כל מילה בתורה שבכתב ושבעל פה אמת, והיא נותנת לנו אושר וחיים. אמונה שתוכן חיינו הוא לעבוד את ד', בין אדם לד' ובין אדם לחברו. אמונה שזה תפקידנו להקדיש את כל חיינו לעבודת בוראנו, להגדיל כבודו ולקדש שמו.