שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

בגידה מלוכלכת

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

בגידה מלוכלכת

שאלה: אדם נשוי התחתן עם אישה אחרת בלי ידיעת אשתו, כלומר בגד בה בצורה כשרה עד שהיא גילתה. הוא טוען שמעשיו ראויים ואין בהם שום פגם כיוון שהוא התחתן פעם שנייה עם רב ועדים.

1. האם חרם דרבינו גרשום עדיין נוהג היום?

2. האם הוא לא נוהג, האם אדם יכול להתחתן עם אישה אחרת ללא ידיעת אשתו?

3. אם החרם נוהג, האם מותר לדבר איתו ולצרפו למנין?

4. האם הוא יכול להיות חזן בבתי-כנסת גדולים?

5. האם אפשר להשמיע לילדים שירים שלו?

6. חבריו של אותו אדם, שבתחילה היו בזעזוע עמוק ממעשיו ואמרו שיותר לא ידברו איתו, שבו אחרי זמן קצר להיות איתו בקשר רגיל. האם הם צודקים בטענתם ש"זה בינו לבין רבונו של עולם" ולהם אין מה להתערב בזה?


תשובה: אי אפשר להאמין שאדם דתי עשה דבר כזה. אנשים דתיים אינם מלאכי השרת, אבל נבלה כזאת אי אפשר להאמין. גם אי אפשר להאמין שרב סידר לו חופה וקידושין. נישואים פרטיים מסוג זה אסורים על פי ההלכה ועל פי החוק. אך גם אם זו שאלה תאורטית, יש לה ערך של דרוש וקבל שכר, למען ילמדו בני ישראל לא להיכנס לבור טינופת הזה.

1. חרם של רבינו גרשום קיים היום. עיין בשולחן ערוך אה"ע סי' א באריכות ובאוצר הפוסקים.

2. גם כאשר הוא לא נהג, אסור היה לאדם לישא אשה על אשתו בלי לבקש רשותה, כי היא לא התחתנה איתו על דעת כך שיקח נוספת. לכן אי אפשר לקרוא לזה בגידה כשרה, זו בגידה מלוכלכלת, בגידה מגעילה, מעילה באמון. מצד מה, יותר חמורה מבגידה רגילה, כי בוגד רגיל יודע שהוא חוטא, אז יש תקוה שביום מן הימים ,אור נשמתו יבקע והוא יחזור בתשובה. אבל מי שחושב שהכל כשר, כיצד יעשה תשובה.

3. לכתחילה מצרפים למנין רק יהודי כשר וירא שמים. דיעבד מצרפים כל יהודי, אבל לא מי שמזלזל בשאט נפש באחת ממצוות ד' (פסקי תשובות נה כא). באשר לשיחה איתו, בלי לדון בהלכות נידוי וחרם, - הנה נאמר אל תתחבר לרשע. אוי לו למי שבצורה כזו מתנכל לאשתו המסכנה.

4. חזן בודאי הוא לא יכול להיות, ולאו דווקא בבתי-כנסת גדולים, אלא בכל בתי -כנסת. אין צורך ללמוד הרבה תורה כדי לדעת מה כתוב בקצור שולחן ערוך טו יג: "השליח ציבור צריך שיהיה הגון, שנאמר: 'נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה', ואמרו רז"ל: זה שליח ציבור שאינו הגון ויורד לפני התיבה. ואיזהו הגון? זה שהוא ריקן מעבירות ופרקו נאה, פירוש, שלא יצא עליו שם רע". כמובן לכולנו יש לצערנו עבירות, אבל הכוונה לעברות שיש עמהן קלון או שחמורות בעיני הבריות, כגון בנדון שלנו אי שמירת גדרי נאמנות (פסקי תשובות נג ו).

5. בודאי שלא. זמר הוא כמו מחנך. השירים אינם סתם שעשוע כמו משחק הרכבה מעץ, אלא הם פועלים על הנשמה .ועל זה נאמר: אם דומה הרב למלאך ד', יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו" (מועד קטן יז א).

6. זו השאלה הכי חמורה. אנשים ישרים הזדעזעו ובמשך הזמן נשחקו וכבר לא מזדעזעים מדבר מגעיל כזה. נורא ואיום. כמובן אנחנו לא יכולים לתקן את כל החטאים בעם ישראל. אך כבר הסביר מרן הרב קוק בפירושו עין איה על הגמרא שבת לא על אלו שבאו להתגייר בפני הלל ושמאי. הוא מסביר ששניהם צודקים ותלוי בנושא. אם זהו חטא ישן ומושרש, אז הלל צודק שצריך סבלנות ואורך רוח. אם זה חטא חדש, אז שמאי צודק שצריך להגיב בכל תוקף כדי שהנגע לא יפשה. הרעיון הזה לקחת אשה על אשתו, - נקוה שזה רק רעיון ולא מציאות – הוא קלקול חדש, ויש למחות בכל תוקף.

באשר לטענה שזה "בינו לבין רבונו של עולם", היא אינה טענה. כי מותר לחברה להתגונן בפני שחיתות חדשה שבאה להחשיך את השמים הזכים שלה. שנית,לו יהיה כן, זה "בינך ובן רבונו של עולם", לכן איני רוצה קשר איתך, אם אתה בוגד באשתך, תחום בו גם מעידה חד פעמית היא חמורה שבחמורות, כל שכן בתור דבר הנחשב כראוי וללא פגם. ואם יש לך טענות נגדי על זה, הרי "זה ביני ובין רבונו של עולם", אז פנה ישירות לרבונו של עולם, או פנה לילדים בגן ושאל אותם מה מה אומרים על זה.


  • פורסם בשאילת שלמה 405