שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אתר אינטרנט לטובת שיעורים זה טוב? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: האם זה טוב שיש שיעורי תורה באינטרנט לרוב?

ת: בודאי טוב מאוד. יגדיל תורה ויאדיר. כן ירבו.

ש: אבל יש טוענים שזו אכסניה מסריחה ואסורה, כי האינטרנט מלא פריצות, לשון הרע, כפירה, הבלים ועוד מרעין בישין.

ת: נכון. אם היה חי היום אברהם אבינו ,היה לוקח גרזן ושובר את כל האינטרנט, ובודאי היו מאוד כועסים עליו. אך כמובן, היה צודק. אמנם יש דברים טובים באינטרנט, אך רוב שימושו הוא לרעה, כך שיוצא שכרו בהפסדו. אבל כיון שהוא בל כורחנו קיים, עלינו להכניס אור בכל מקום אפשרי וסוף האור לנצח.

ש: אבל האם אין זה נחשב כמתן לגיטימציה?אנשים יטענו: התירו פרושים את הדבר.

ת: לא. בשיעורי תורה יש ברכה, וכיון שממילא האינטרנט קיים, ולדאבוננו כמעט כולם מחוברים, אז אין סיבה להפסידם תורה. משל למה הדבר דומה? לדברי חז"ל במשנה עבודה זרה ששואלים: כיון שאנשים רבים עובדים לשמש, למה רבונו של עולם ברא אותו? והתשובה: השמש היא טובה, אז למה נפסיד אותה בגלל הטיפשים שמקלקלים.

ש: סליחה, אך נוצר מצב נורא שאדם מסתכל פריצות, מקשיב שיעור ושוב מסתכל פריצות. זה נורא!

ת: זה נורא ואיום. אבל פריצות - הוא ממילא יסתכל, לדאבוננו. אז לא נאמר לו: אם כך, גם אל תלמד תורה. אין אומרים לאדם שעושה עבירה: עשה עוד עבירה. וכי מי שאכל שום וריחו נודף יאכל עוד יותר שום ויהיה ריחו עוד יותר נודף?! וכי נסגור את דלת בית הכנסת לעבריינים? לא. אנו מתירים להתפלל עם עבריינים. ועיין באגרת קידוש השם לרמב"ם שיש לקבל לבית הכנסת גם אלו שהתאסלמו.

ש: אז ככה ישארו פוסחים על שתי הסעיפים? חלק לקדושה וחלק לטומאה?!

ת: ודאי לא. השאלה היא כיצד אפשר לרפא את כל המסכנים האלה. בימינו, לא שייך בית דין שיעניש אותם. יש רק דרך אחת לשכנע, וזה על ידי אורה של תורה. בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. על ידי ריבוי אורה של תורה, לאט אנו נתגבר על החושך הזה. באתר הדל שלי, אבינרפדיה, יש יותר ממיליון כניסות לשנה. אז באתרים הגדולים רציניים בהם יש מאות ואלפי רבנים, ודאי יש עשרות מיליארדים של כניסות לשנה. זו הפצה אדירה של אורה של תורה. אמרנו, המכשיר הזה הוא מכשיר רע, הלואי ולא היה קיים, אבל עתה שהוא קיים, נשתמש בו לטובה, וכך נצליח לגזול את החנית מיד מצרי ובעזרתה להכות את המצרי.

ש: אך יש בכל זאת אנשים שרואים בזה מתן לגיטימציה...

ת: מה נעשה. אי אפשר לנהל את כל החיים על פי הבנות מוטעות של בודדים. כאשר רבונו של עולם הכתיב למשה רבנו: "נעשה אדם", הוא חשש שאנשים יטעו ויאמרו שיש אלוהות הרבה. אמר לו רבונו של עולם: כתוב והרוצה לטעות, יטעה. אכן, מי שרוצה לטעות, תמיד ימצא נתיב לטעות, ואינינו אחראים עליו, ולא בגלל אחד שרוצה לטעות, נפסיד למאה שלא טועים ורוצים להנות מאורה של תורה.

ש: לסיום, האם יש פסיקת גדולי הדור שמתירים אתר אינטרנט?

ת: לא ראיתי לא מתירים ולא אוסרים. אבל יש תשובות רבות האם יש לסגור אתר אינטרנט בשבת שמא אנשים ייכנסו בו, או אפשר להשאירו פתוח כי בספק לפני עוור מתירים. ויש להכריע שאם רואים שאנשים נכנסים בשבת, יש לסגור את האתר לפני כניסת היום. לא מצאנו שעקב דיון זה, התעוררותו הפוסקים לומר שהאתר בכללו הוא אסור. ומעשה רב שהרבה רבנים גדולים מאוד מופיעים באתרים.

ש: ובסיכום?

ת: יהיה רצון שאתרי תורה ילכו וירבו ותימלא כל הארץ דעת את ד'.

  • פורסם בשאילת שלמה 521