שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אנו בעד משפחה מודרנית (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מלחמת תרבות קשה ניטשת בעולם המערבי כולו וגם בארצנו, בין שתי השקפות עולם ביחס למשפחה, שאפשר לכנות אותן השקפה ישנה והשקפה מודרנית.

אלו אומרים: משפחה זה אבא ואמא, ואלו אומרים: משפחה זה גם שני אבות, שתי אמהות, אבא לבדו או אמא לבדה.

אלו אומרים שזכר או נקבה, זו מהות, וכמובן יש בחירה חופשית לאדם אם להיות נאמן למהותו או לבגוד בה, ואלו אומרים שאין לאדם מהות, אלא עובדת קיום, והוא המחליט אם להיות איש או אשה או איש-אשה גם יחד, או לחילופין לפעמים איש ולפעמים אשה.

אלו טוענים שלשני אבות או לשתי אמהות או לאב בודד או לאמא בודדת, יש זכות להביא ילדים לעולם על ידי תהליך של פונדקאות, ואלו טוענים שמבנה זה גורם אומללות לילד, ועל כל פנים אי אפשר להכניסו בעל כורחו למסגרת כזו בלי לשאול אותו.

חסידי הדגם אבא-אמא הם הרוב, הרבה יותר מתשעים אחוז, אך הם אוכלוסיה שקטה, ולעומתם חסידי הדגם החופשי הם מאוד אגרסיביים ופעלתנים ומכניסים את השקפותיהם במשרד החינוך וכן בחקיקה בצורה של זכויות סוציאליות.

אלו משתמשים בסגנון רגיל כגון ניאוף, ואלו רואים בביטוי הזה עלבון וגסות, ומעדיפים לכנות זאת פוליאמורה כלומר ריבוי אהבות, כפתרון לשעמעום.

אלו סוברים שזה חסד לעזור לבעל נטיות הפוכות לשנות נטייתו אם רצונו בכך, ואלו מתנגדים בתוקף, מכנים זאת בביטוי שלילי כטיפול "המרה", ולעומת זאת תומכים בניתוח כירורגי לשינוי מין.

אלו מנסים להגן על המבנה המשפחתי אבא-אמא בעזרת התורה, הבינה הטבעית, והמוסר הטבעי, ואלו תוקפים אותם בעלבונות קשים: גזען, חשוך, פרימיטיבי, שונא בני אדם וכדומה.

אכן, אלו פרימיטיביים ואלו מודרניים.

כלומר, מי שבעד שני אבות, שתי אמהות וכולי, שייך לדגם פרימיטיבי מלפני אדם הראשון. אז היצורים שקדמו לנו, ההומו ספיינס וניאנדרטלי, לא הכירו את מבנה המשפחה העכשווי, אלא חיו בהפקרות גמורה ובאנדרלומוסיה טוטאלית, כמו בהמות. ולעומתם, אדם הראשון, הנברא בצלם אלהים, אמר מתוך עמקות רוחנית פנימית מופלאה: זאת הפעם, עצם מעצמי, בשר מבשרי, לזאת ייקרא אשה כי מאיש לוקחה זאת. על כך יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד.

כלומר: קשר קבוע בין איש לאשה, קשר עמוק, קשר פנימי, קשר של חיים, קשר קדוש, קשר של דבקות.

אדם הראשון, הוא המודרני.

נכון שהמודרנה רצה מהר, ולא תמיד קל לאדם להתעדכן, אך ראוי בכל זאת להתעדכן כל כמה אלפי שנים, להיחלץ מן הפרימיטיביות טרום אדם הראשון וחוה אמנו, ולהתרומם למשפחה מודרנית קדושה אבא-אמא.

  • פורסם בשאילת שלמה 583