שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אל תצביע למחזירים לתרבות מצרים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אשרינו שיצאנו ממצרים בימים ההם, ואשרינו שיצאנו מן הגלות בזמן הזה. ואשרינו, בחסדי ד' עלינו, שיש לנו מדינה, שיש לנו כנסת, שיש לנו ממשלה, שיש לנו בחירות. כמובן, יציאה ממצרים איזה רק מהשטח הגאוגרפי, אלא גם מן התרבות המקולקלת והמתועבת. ב"ה, גם ממנה יצאנו. אך, כידוע, יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום, ובזמנים האחרונים אותה תרבות מצרים המגואלת חוזרת לחלחל כארס של נחש בעולם וגם בארצנו הקדושה.

במה דברים אמורים? "כמעשה ארץ מצרים לא תעשו... ובחוקותיהם לא תלכו" (ויקרא יח ג). רבותינו הקדושים מסבירים: "יכול לא יבנו בנינים ולא יטעו נטיעות כמותם? תלמוד לומר 'ובחוקותיהם לא תלכו'... ומה היו עושים? האיש נושא לאיש והאשה לאשה. האיש נושא אשה ובתה, והאשה נישאת לנשים" (ספרא שם. מובא בביאור הגר"א שו"ע אה"ע כ ב).

זהו אחד האיומים המרכזיים על מדינתנו, אולי האיום המרכזי. כי אם המשפחה נופלת, אז הכל נופל, חלילה.

כמובן, הארס הזה מחלחל בחכמה .כבר לא אומרים ניאוף ובגידה, אלא פוליאמוריה, כלומר ריבוי אהבות. מרעילים כבר ילדים מגיל הגן בחוברות המסבירות בציורים יפים שיש כמה דגמים של משפחה: שתי אבות, שתי אמהות, יהודי עם גויה, יהודיה עם גוי, וכן הלאה, וגם אבא ואמא. הדרך לא רחוקה שידברו על אב ובתו, אם ובנה, אח ואחותו ועוד דברים נוראים.

בפרסומי בחירות, כל מפלגה מאדירה את מעלותיה, אך לא ראינו מפלגה שתקום להילחם במסירות נפש על המשפחה, מלבד "איחוד הימין" שהתחייב שיפעל למען התא המפשחתי על פי מסורת ישראל – וגם זה בקול ענות חלושה.

כי כולם מפחדים, גם חברי כנסת ושרים וראש ממשלה – מפחדים. מי שמזכיר את האמת הפשוטה שמשפחה זה אבא ואמא מיד ננזף: פרימיטיבי, מחרחר ריב, לוחם נגד אהבת ישראל, מבזה דמוקרטיה, רומס חופש, חומס פתיחות ועוד. יש מערכת משומנת היטב של סתימת פיות.

וכנגד זה, יש מערכת מחוכמת להפצת רעיונות מסריחים אלה, וכפי שאמר בזמנו גבלס, שר הפרופגנדה של היטלר: אם חוזרים על שקר די פעמים, הוא הופך לאמת. כך בדרך רמאות ונוכלות, מלעיטים שקרים מחריבי עולם. לא רק מחריבי עם ישראל אלא מחריבי כל אנושיות, נורמלית, בריאה, טהורה, תמימה.

כל ההבדלים בין המפלגות הן דקויות קטנות לעומת שריפה נוראה זאת. זה מזכיר את השיר היידיש "ס'ברענט" מלפני מוראות השואה, "אחים בעיירה שריפה, עיירתנו בוערת כולה, ואתם חובקים ידיים, בלי להושיט עזרה".

לכן, אחים יקרים, אל תצביעו בעד מפלגה שאינה לוחמת במסירות נפש שלא ניפול בתהום של תועבות מצרים.

אלא מפלגה של טהרה, של בריאות, של משפחתיות, של תמימות.

  • פורסם בשאילת שלמה 593