שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אינטרנט כשר (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

כולם יודעים שהאינטרנט הוא צרה גדולה למין האנושי. לא רק ליהודים יראי שמים ולא רק לעם ישראל גוי קדוש אלא לכל המין האנושי.

אמנם יש בו דברים טובים, אתרי מידע ואתרי שירותים, וכן יש לנו אתרי תורה שונים, והוא היה יכול להיות מכשיר נפלא, אך בפועל שכרו יוצא בהפסדו.

הוא גורם בזבוז זמן נורא של גלישה, מלא שטויות והבלים, משדר תרבות זולה ורדודה, שופע אלימות, מחנך לחוצפה נוראה שאין כמותה בתגובות טוקבקים. ולמשל, 60% מהנוער הלאומי דתי נכנס בקביעות לאתרי זימה. אם כן עדיף לולא היה מכשיר בא לעולם, כי יראת שמים חשובה לנו ממדע ושירותים ואפילו מאתרי לימוד תורה.

לכן, למי ששואל אותנו אם להכניס אינטרנט לבית, אנו משיבים: לא! לא רבתי! אבל אם יש אילוץ בגלל העבודה או שלא שואלים אותנו כלל, יש פתרון חלקי בתכניות סינון שונות: רימון, אתרוג, icognito, מורשת ונתיב – שכולן טובות, לכל אחת מעלות ולכל אחת חסרונות ביעילות החסימה. כל אחד יבחר לו על פי התאמה אישית, אבל תכנית סינון היא חובה מוחלטת על פי ההלכה.

כך נפסק, שאם אדם צריך להגיע למקום מסוים ויש לפניו שתי דרכים, דרך אחת לא צנועה אשר עוברת על יד נהר שבו נשים מכבסות ולשם כך מפשילות שרווליהן וכדומה, ודרך אחת צנועה - חייב הוא לעבור בדרך הצנועה (בבא בתרא נז ב).

פתרון שני הוא סיסמה שבלעדיה אי אפשר לפתוח את האינטרנט, כאשר לשניים או לשלושה אנשים יש חלק מהסיסמא, כך שאין השימוש במכשיר אפשרי אלא בנוכחות כולם. כך קבע הג"ר וואזנר, שזה דומה להלכות ייחוד ודין שומר.

כמובן, הפתרון העליון הוא שאדם יתרומם וייטהר ויתקדש, כך שיתייחס בבוז פנימי לכל הזוהמא הזאת. אך לא די בכך. היצר הרע בא אל האדם גם מבפנים וגם מבחוץ, כמו שהסביר מרן הרב קוק, (בסוגיה אם יצר הרע דומה לזבוב, הבא מבחוץ, או לחיטה – לב חצוי לשניים, עין איה).

וכן כותב הרמב"ם: "דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, ונוהג במנהג אנשי מדינתו. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמד ממעשיהם ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמד ממעשיהם. הוא ששלמה אומר: הולך את חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע" (הלכות דעות ו א). כך יתרחק מהחושך, הרשע והסכלות שבאינטרנט.

יש עוד פתרון טוב שנמצא באמריקה אך ניתן להשתמש בו גם פה, עם הסכמות של רבני אמריקה ורבני ארצנו. אגב, יש פה ראש כולל שמתנה קבלת אברך בכך שיש לו תכנית סינון, השיטה היא webchaver המעבירה דו"ח שבועי של כל האתרים שבהם ביקר המשתמש, עם הבלטה בחלק העליון של כל האתרים בעייתיים אליהם נכנס – דו"ח שמגיע לחבר שבחר המשתמש. החבר גם יכול להיות אשתו של אדם, המשתמשת באותו מחשב, אבל עם כתובת דוא"ל אחרת. זה עולה ארבעה שקלים לחודש.

זה דומה לשומר בהלכות ייחוד, וכן זה דומה למה שמסופר בגמרא, "אמרו לו (תלמידיו) לרבן יוחנן בן זכאי לפני מותו: רבינו ברכנו. אמר להם: יהי רצון שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם. אמרו לו תלמידיו: עד כאן?!

אמר להם: ולוואי, תדעו כשאדם עובר עבירה, אומר: שלא יראני אדם" (ברכות כח ב). הבושה החברתית היא כלי חזק מאוד, אמנם כלי נמוך, אך כלי שמועיל גם אצל אנשים רמי מעלה, כפי שמסופר שהוא הציל את ר' עמרם חסידא מעוון (קידושין פא א). נוסיף טהרה, נוסיף רצינות, נוסיף דבקות בד'. חזק ונתחזק.