שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אבלות וקדיש של גר (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם גר מחויב לשבת "שבעה" על הוריו?

תשובה: לא חייב להתאבל כמו שמתאבלים על יהודי, אלא צריך לנהוג כמנהג הגוים באותו מקום ובאותו זמן. הסיבה היא כדי שלא יאמרו שהגר בא מקדושה חמורה לקדושה קלה, זה עניין מוסרי (עיין שו"ע יו"ד רמא, ט). אמנם כשמת טבי עבדו של רבן גמליאל, קיבל עליו תנחומין. אמרו לו תלמידיו: "לא למדתנו רבינו שאין מקבלין תנחומין על העבדים?” אמר להם: "אין טבי עבדי כשאר כל העבדים כשר היה" (משנה ברכות ב, ז). לכן אפשר אפילו לשבת "שבעה" על הורה גוי אבל לא חייב. זה שיקול אישי (עיין שו"ת 'אגרות משה' יו"ד ב קל).

שאלה: ולהגיד קדיש?

תשובה: פסק הג"ר עובדיה יוסף שמותר וראוי לומר קדיש (שו"ת 'יחוה דעת' ו ס).