שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

"החש בראשו יעסוק בתורה"- האמנם?! (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

"החש בראשו יעסוק בתורה" האם זו הדרכה בענייני רפואה?

לא, זה עניין רוחני, החש בראשו יעסוק בתורה, יש גם החש בבטנו ויש החש בכל גופו יעסוק בתורה, שנאמר "לכל בשרו מרפא".

בספר נתיבות עולם נתיב התורה בהתחלה מובא שהתורה היא סדר העולם, סדר ההוויה. זה לא שההוויה קיימת, מציאות האדם חי- אז נראה איך חייו יהיו חיי צדק ויושר, שלפי זה החיים הם המטרה והתורה היא אמצעי, שיהיו יחסים טובים בין הבריות וכן הלאה. הפוך! התורה היא מטרת העולם. התורה היא נשמת העולם ואנחנו אמצעים למטרה הזאת, אנחנו מגוייסים למטרה הזאת. התורה היא הבריאות של כל הוויה.

אדם שכואב לו הראש- באמונה או במעשים- שלא יודע מה לעשות- יעסוק בתורה ואז זה יברר לו מה לעשות, כמה לאכול הרבה או מעט וכן הלאה.

וכן החש בכל גופו- שכל מציאותו הרוחנית או הגשמית אינה ברורה לו- יעסוק בתורה.

למה לא להסביר שהמחלה נובעת ממחלה רוחנית והתורה מתקנת את זה? זה יכול להיות, זה מובא בהתחלת אורות התשובה שהתשובה הרוחנית תלויה בתשובה הגופנית. אבל זה לא כ"כ פשוט.

הרמב"ם במו"נ מביא שיש מצוות הזאת ויש לה הסבר רוחני ויש לה גם הסבר רפואי. צועק עליו ר' יצחק אברבנאל מה הפכת את התורה לספר רפואות? נתרץ את הרמב"ם שזה לא התורה, אלא שזה גם, זה מצטרף. צריך תרופה פלוס תורה.

יש שמקשים "יוסיף דעת יוסיף מכאוב" ומי אמר שמי שלומד תורה יהיה רגוע? זה ההיפך! תשובה: זה נכון, זה יכול להיות בהתחלה יהיה לו מערבולת של קושיות ותירוצים, אך אח"כ יותר מאוחר הוא יהיה רגוע. כי התורה היא סדר האדם עצמו והעולם ולא רק העולם אלא המדינה, הכלכלה, הצבא וכן כל היש כולו.