שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

GOD BLESS AMERICA (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריה ובריה, ואין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר אמריקה.

דבר גדול עשתה אמריקה בהכריזה קבל עם ועדה, שירושלים היא שלנו, היא בירתנו.

אחרי הכרזת בלפור, מרן הרב קוק הוזמן לטקס הודאה לבריטניה. אמר: איני בא להודות לבריטניה, הם לא נתנו לנו דבר ששייך להם, הרי הארץ הזאת היא שלנו. אלא אני בא לברך את בריטניה, כי מי שמסייע לעם ישראל, תבוא עליו ברכה (עי' לנתיבות ישראל א פב).

וכן כאן הגענו להצהרת-בלפור-ב' או כ"ט-בנובמבר-ב': ירושלים!

לעומת כל העמים המתכחשים לאמת הגדולה, לעומת המתעלמים מכך שירושלים מוזכרת בתנ"ך כ-666 פעמים, לעומת מה שנאמר בהנביא זכריה: "והיה ביום ההוא אשים את ירושלם אבן מעמסה לכל העמים כל עמסיה שרוט ישרטו" (יב ג), - לעומתם יישר כחה של אמריקה.

ומעל הכל יישר כוחו של ראש ממשלתנו, מר בנימין נתניהו, שהוביל מהלך זה, בעוז ובגבורה, בנחישות ובאמונה, ד' יאריך חייו על ממלכתו.

ואנו נאמר: Let us all be grateful for a land so fair (מהבית הראשון של המנון של אמריקה God Bless America"").

  • פורסם בשאילת שלמה 524