שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

Deep state נגד ראש הממשלה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־10:06, 2 במרץ 2020 מאת Maale (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "ש: מידי פעם שומעים שהדיפ סטייט, מנהל מלחמה נגד ראש הממשלה. מי הוא אותו Deep State? ת: עובדי מדינ...")

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

ש: מידי פעם שומעים שהדיפ סטייט, מנהל מלחמה נגד ראש הממשלה. מי הוא אותו Deep State?

ת: עובדי מדינה בכירים, במערכת המשפט, במשטרה, בבטחון, שרוצים לנהל את המדינה מאחורי הקלעים. התרגום של דיפ סטייט הוא מדינה עמוקה, כלומר מדינה בתוך המדינה.

ש: כלומר קונספירציה, קשר?

ת: לא. הכל גלוי. אלא שאנשים רבים לא מודעים לכך, הם חושבים לתומם שהכנסת והממשלה מנהלים את הכל, ולא שמים לב שיש עוד כוחות רבים הפועלים במדינה. זה קיים גם בארצות הברית ואפילו ברוסיה.

ש: ויש בזה בעיה?

ת: ודאי. כי הרבון של המדינה הוא העם, או נציגיו שנבחרו על ידו כלומר הכנסת והממשלה, ואלה מוסדות לא נבחרים, הבוראקרטיה ומערכת המשפט, שלעיתים כחם גובר על זה של נבחרי הציבור.

ש: האם הם באמת משפיעים?

ת: ודאי. ועוד פעם, זה לא קורנספירטיבי, זה אוטומתי, זה טבעי, כגון כל הפקידים השונים. אותם אנשים מתערבים בכוונה, חושבים שהם פועלים לטובת המדינה, כי הם סוברים שהפוליטיקאים אינם מבינים בנושאים שהם מופקדים עליהם.

ש: ואולי זה נכון?

ת: אולי. אבל זה רצון העם. מרן הרב קוק מסביר שכאשר העם מאס בשמואל הנביא ובעצם מאס בד', בכל זאת ד' אמר לו לעשות כרצון העם ולבחור מלך, תהיינה התוצאות מה שתהיינה. אבל למעשה, עינינו רואות שסך הכל, הממשלות השונות ניהלו יפה מאוד את מדינתנו, גם בבטחון, גם בכלכלה, גם בקשרי חוץ, ובנו מדינה לאות ולמופת.

ש: אפשר לקבל דוגמאות של השפעתם?

ת: למשל, הם תפרו תיקים נגד יעקב נאמן, אביגדור קהלני וראובן ריבלין, שהיו מועמדים להיות שר המשפטים או שר המשטרה ולשנות שם את המצב, שבסוף יצאו נקיים, אבל הצליחו למנוע את מינויים. ועוד דוגמא: מינוי שופטים: הגוף הבוחר רובו שופטים ומיעוטו פוליטיקאיים. לצערנו, מאז קום המדינה, הדמוקרטיה היא רק למראית העין.

ש: ואנו כל כך בעד דמוקרטיה? האם אנו לא בעד מלך ישראל?

ת: ודאי אנו בעד מלך. אך עתה, אין זה עומד על הפרק, אין מלך, והמלך הוא העם. וגם כאשר התמנה מלך, זה צריך להיות ברצון העם.

ש: וזה נוגע לראש הממשלה?

ת: כן. מה שהם חוקרים מה שנוח להם. אם אותו אדם תואם השקפתם, הם מתעלמים מעבירותיו. אך אם הוא נוגד דרכם, אז הם מנפחים כל דבר קטן.

ש: למה זה נקרא Deep, עמוק? מה שם עמוק?

ת: זה עמוק בשני מובנים. א. זה מבוסס היטב על כל מיני חוקים, כללים, נוהלים, עובדי ציבור מושרשים עמוק במערכת שאי אפשר להזיזם, הסיכוי שציבור יגבור עליהם הוא נמוך. ב. אנשים לא יודעים מכל זה. אפילו נבחרי ציבור. אפילו שר שמתמנה, אינו מודע תמיד לכוחם של מאות פקידים בעמדות מפתח, אין לו כח נגד הבירוקרטיה והדרג המקצועי. תאורטית, כל פקיד שאינו משתף פעולה עם השר, הוא היה צריך להחליפו. אך למעשה, אי אפשר להזיז פקיד שיש לו קביעות.

ש: זה מייאש. אז מה אפשר לעשות?

ת: זה התפקיד של התקשורת לגלות לציבור מי מושך את החוטים מאחורי הקלעים. לצערנו, אצלנו, וגם בארצות הברית, התקשורת היא חלק מהדיפ סטייט. יש יחסי גומלין בין הפקידים, מערכת המשפט והמשטרה ובין העתונאים.

ש: אך גם לפוליקיטים יש יחסי גומלין עם עתונאים?

ת: נכון. הכל מסובך. בכל יש אינטרסים. אבל אכיפת החוק הבררנית היא בעיה הרבה יותר קשה. לפעמים מתעלמים מעבירות, ולפעמים רודפים על לא-עבירות. זו שחיתות מאוד חמורה. כתוב בספר עקידת יצחק לרבי צחק עראמה שער כ, שסדום נחרבה לא בגלל שעשו עבירות, אלא מפני שהיו מעוגנות בחוק.

ש: כלומר, העם מאבד שליטה על המדינה?

ת: בדיוק! כמו ארגונים בחוץ לארץ העויינם למדינה, כגון קרן החדשה לישראל, שמכשירה על חשבונה עובדי מדינה, כדי להחדיר את התודעה הפוליטית שלהם בתוך הדיפ סטייט.

ש: לדוגמא?

ת: אג'נדה פמיניסטית קיצונית שהולכת וחודרת לצה"ל, על אף שלא הוחלט עליה לא בכנסת ולא בממשלה. לא העם החליט על כך! הרי יש לנו אויבים מסביב, ואסור לנו להרשות ניסויים אנושיים כאלה. וכן הוראות פתיחה אש בצה"ל. כל אלה הם עניינים קיומיים.

ש: ובסיכום, מה הפתרון?

ת: לחזק את כח העם, וללמד את העם מה היא דמוקרטיה אמיתית, ומה קורה במציאות. חזק ואמץ. ומי כעמך ישראל.

  • פורסם בשאילת שלמה 629