שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

נח ע''ג- גדולתו של נח

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־17:23, 13 במאי 2015 מאת Maale (שיחה | תרומות)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

נח- 1)איש 2)צדיק 3)תמים 4)את האלוהים התהלך נח. ומדוע ה' שהוא אל רחום וחנון החריב את העולם?

הקב"ה ממתין בסבלנות עד שמגיע נח לאחר עשר דורות של סינון ובירור, ונח עושה נחת רוח לד' ולבריות. נח בנוי מארבע קומות אחת על גבי השנייה - איש, צדיק, תמים ו"את האלוהים התהלך נח", שמקבילות לחטיבות 'צדיק', 'חסיד' ו'קדוש' של מסילת ישרים, (ו'איש' שהוא הקדמה למסילת ישרים).עם כל גדולתו של נח, אבי האנושות, הוא היה פרטי וקטן יותר לעומת אברהם אבינו, הכללי, שמרומם את כל האנושות ולא מסתגר בתיבה.

שיעור שהועבר בתאריך: חשון התשע"ג

שיכתוב השיעור:

עשרה דורות מאדם ועד נח ה' סבל אנשים מושחתים, ה' מלא רחמנות. הכל חוץ מע"ז, ע"ז נותנת צידוק לכל, ע"ז זה ניחומים של הבל, הכל בסדר. לא הקבה לא וותרן. אך הוא סבלן, מאריך אף וגבי דיליה, הוא מאריך אף אך בסוף גובה. מסילת ישרים פרק חמישי: מידת הרחמנות שלא סותרת את מידת הדין, בסוף מופיע מידת הדין, אך הקבה מתאזר בסבלנות.

זה המובן המוסרי של הזמן, זמן מושג פילוסופי מסובך מאוד, לא מדבר על הזמן הפיזיקלי, הזמן הפיזיקאלי זה מרחק חלקי המהירות. זה איך לחשב, אך מה זה זמן?אמר פילוסוף אחד וודאי אני יודע מה זה זמן, אך להגדיר הוא לא יודע.

אמר הקבה למלאכים, מה אתם אומרים לברוא אדם או לא? אמר מלאך ששמו אמת, זה שקרן, אמר מלאך ששמו חסד, כן וודאי הוא עושה חסד, אמת וחסד ניפגשו. אמר מלאך ששמו שלום- מה פיתאום כל הזמן מריבות. אמר מלאך ששמו צדקה- וודאי כל הזמן עושה צדקה. אמר הקבה בזמן שאתם מתווכחים כבר בראתי את האדם.

א"א לבורא אדם, ואא לא לברוא אדם יש סתירה פנימית באדם. באדם שברא האדם הראשון ובכל אחד ואחד. כל אחד כל רגע שני מלאכים אומרים ראוי שלא ניברא שני מלאכים אומרים ראוי שניברא. מחלוקת ב"ה וב"ש ראוי שניברא ראוי שלא ניברא. אז מה הפסק? לא נימשכת המחלוקת כל רגע ורגע יש וויכוח עליך ראוי או לא ראוי. מה הפיתרון? הזמן, בזמן שאתם מתווכחים, בסוף יסתדר.

לכן הקבה יש לו סבלנות הסבלנות זה הזמן לתרץ את הסתירה המובנת באדם פנימה. אלף עשרה דורות זה בערך אלף שנה חיכה הקבה עד שהביא את המבול עשרה דורות מאדם עד נח לקח עשרה דורות עד שהופיע סוף סוף נח.

מדוע לא ישירות נח, מדוע לא ישירות אברהם אבינו או משיח? הרי הוא רוצה לברוא אדם שטוב לו שניברא וטוב לו שלא ניברא, האדם הוא מורכב, והאדם הזה שהוא מורכב לאט לאט יש סינון עד שמופיע נח ואברהם אבינו. משל לאדם שמחפש זהב אז הוא לוקח טונות של אדמה ומסנן ומסנן ומידי פעם יש גושי זהב, סינן עשר דורות עד שהגיע לנח, סוף סוף הגיע נח, עכשיו נח, סוף סוף, סוף סוף מנוחה, נח זה ינחמינו מה זה נחמה? נחמה זהלא שאומרים לבן אדם לא נורא וכן נורא יהי בסדר, מה יהיה בסדר? נחמה זה שהנה יצא טוב, מן הרע יצא טוב, יצא נח. אה נחמה. אומנם לא כתוב שהוא קרא לו נוחם או שם כזה, הוא קרא לו נח, בסדר זאת הנחמה, נח הוא נותן נייחא אומרת הגמרא, בעיברית נחת רוח, נייחה לי אומרים חז"ל נייחה לעולם נייחה לעוה"ב נייחא לעוה"ב נחת רוח. נחת רוח לביות ונחת רוח . היה כדאי עשרה דורות של סינון של סבלנות של בירור של עילוי מדור לדור עד שבסוף יש נח. טונות טונות של סינון. לא הופיע נח.

נח לנו נח לה', נחת רוח לה', מסילת ישרים יח- חסידות לעשות נחת רוח לה' אך גם נחת רוח לנו, שיהיה לנו נ חת רוח, העולם הוא לא בשביל שנסבול ונצטער לא, העולם הוא שיהיה לנו נחת רוח, נעים, יפה שעה אחת של קורת רוח בעוה"ב מכל חיי העוה"ז אך גם פה יש קורת רוח, גם פה יש נחת רוח, התחילה נחת רוח עם נח. אך גם לפני נח היו צדיקים יש רשימה, נכון היו צדיקים פלג רעו, ירד, מתושלח, את האלוהים, חנוך היו, אך אותם הצדיקים שהיו לא היה להם המשך, זה היה חד פעמי, יוצא דופן. ונח יש המשך, אומנם קין חוטא גדול, ויפת הוא גם אך שם והלאה והלאה, אלה תולדות נח, יש לו תולדות, יש לו המשך, המשך עד סוף כל הדורות לכן אומרים חז"ל יש נייחה, יש מנוחה יש נחת רוח, יש נחמה זה הנחמה שאחרי עשרה דורות נוראיים, הנה סוף סוף נח.

אם הקבה הביא מבול זה בגלל שהעולם היה מלא חז"ל ורשעה נוראה שאין מה לעשות, אפילו אומרים המפרשים קץ כל בשר בא לפני- כלומר אם אני לא אהרוג אותםפ הם יהרגו אחד את השני אז עדיף שאני אעשה זאת כי תליה זה פחות יסורים, תביעה זה כמו מיתת חנק זה לא כמו סקילה ושריפה, זו רישעות נוראה באה מן האנושות.

אבל הבל היה צדיק נכון, אך רוב המין האנושי, אך הבל נהרג, אך שת היה צדיק, אך רוב המין האנושי זה לא בני שת אלא בני קין, כי שת נולד מאה שלושים שנה אח"כ בינתיים הם היו הרבה, היה כתוב שהרב אלישיב השאיר אלף ארבע מאות צאצאים, היה חי מאה ושתים שנה, הוא לא הכיר את כולם, היו באים אליו ניני נינים, הרב אנו התארסנו- מזל טוב, הוא לא הכיר, הוא לא בא לכל החתונות, אחרת כל יום ילך לחתונה. עברו מאה שלושים שנה, ואנשי קין היו רעים, ונשות קין היו רעות, אלה מבני שת שאנשי קין לא חסלו, נשות קין התחתנו איתם וקלקלו אותם לגמרי, ויקחו להם בני האלוהים נשים מכל אשר בחרו, מה אתם לוקחים מכל אשר בחרו תתחתן עם בנות שת, בנות מקין יותר מושך ושאר ההבלים. כמו שאומרות לי השדכניות, הבחורים לא נורמאלים. רוצים בחורה יפה, זה מה שלמדו? הם לא בריאים בנפשם. מאוכזבות השדכניות, מה זה חשוב היופי העיקר יראת שמים, מה אתה מסתכל? כמו הבחור שלמד בישיבה אומר לי אני מתארס, עם בחורה, אך אני כהן והיא אתיופית. עכשיו אתה שואל אותי? מדוע אתה עושה את זה? לא שמתי לב שהיא אתיופית, הוא לא ראה, לא הסתכל, עכשיו אמרו לו.

אז זה כ"כ הרבה רשעה, אך נח הוא היה איש צדיק תמיד, את האלוהים התהלך נח, ארבע מעלות זו על גבי זו, קודם הוא איש, מה הכוונה איש? כמו שאומרםי בשפה מדוברךת הוא בן אדם, הוא בן אדם. הוא לא אכזרי הוא לא עם מידות רעות, הוא בן אדם, ואלה הם לא בני אדם אלה, שכחתי לומר אדם הראשון הוליד את שת אחרי מאה שלושים שנה, כצלמו כדמותו, בצלם אלוקים, וודאי! לא במשך מאה שלושים שנה הוא הוליד שדים, מה הכוונה? מורה נבוכים א,ז- בן אדם מבחוץ חיה מבפנים. זה שדים. מה זה בן אדם מבחוץ חיה מבפנים? פגשנו כל ההסטוריה, כל ההסטוריה פגשנו כאלה ועדיין פוגשים, היכן? ברובע המוסלמי, זה אדם מבחוץ חיה מבפנים.

אחת שהיא המומית הגדולה בארץ באנוסים אומרת פעם היה אינקויזיטור באה אישה זקנה יהודיה אומרת לו אני אמא שלך, מה?! והאשה שאתה מוציא מחר להורג היא אחותך מה?! והוציא אותה בכל מיקרא להורג, והוא נאכל בייסורי מצפון ברח וחזר. אמרתי לה דרוש, חזל אומרים דרוש "חזיר עתיד לחזור" מאמר מסובך, אנוסים מראנוס (בספרדים) הם יחזרו. היכן שאני גר יש משפחות שלמות של אנוסים שחזרו. עשו גיור לחומרא אע"פ שהרבנים אמרו שלא צריך , אך עשו שלא יגידו...

זה בן אדם וחיה בפנים. גזרות ת"ח ות"ט, שרשמו גדולי ישראל היו תופסים אישה בהריון חותכים את הבטן עם סכין מוציאים את העובר צולים אותו על האש שמים חתול בפנים ותופרים את הבטן, זה בן אדם זה?! זה חיה מפנים, ועוד דברים.

צרים להבין מדוע רבש"ע מביא מבול, רבש"ע טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו יש גבול. כשפרצו מעיינות תהום, רצו לחסום את המעיינות הרותחים דחפו לשם תינוקות.

ובסוף נח. היו צדיקים, אבל זה לא המשיך, היו בודדים, נח, אלה תולדות נח, שם חם ויפת, אומנם חם גם היה רשע גדול ארור יהיה, אך לא שם, זה ינחמינו, אתה רואה, לקח אלף שנה ובסוף יש נח, קודם הוא איש, מה זה איש? בן אדם, מה החידוש בזה? יש הרבה בני אדם שהם לא בני אדם. גם היום.

שיר מחאה באנגלית של היהודי בוב דילן, "כמה זמן צריך לעבור עד שבן אדם הוא בן אדם התשובה עפה ברוח" כמה זמן צריך לעבור עד שבן אדם הוא בן אדם, זה שיר מחאה על מחלמת ויאטנם, זה לא שהאמריקאים חילקו סוכריות, הוויאטנמים פיראי אדם, אך גם האמריקאים לא בני אדם, אלה שחזרו מוויאטנם היו כ"כ לא בני אדם עד שפסיכולוגים לא הצליחו להחזיר אותם למוטב, וגם היום האמריקאים הרגו אלפים בעירק ללא צורך, זה בני אדם זה? גם החיילות האמריקאיות גם הם פראי אדם אז נח הוא איש, זו מילה שניראית פשוטה אך זה יקר. יש גם יהודים הם לא בני אדם, תישאר את העובד הסוציאלית בפינה היא תספר לך מה זה לא בן אדם. יש גם יהודי שהו אלא בן אדם, אך כלל ישראל בד"כ בני אדם.

אז קודם כל הוא איש, לא רק איש אלא התכונה של איש היא בו עד שיש אלה תולדות זה ממשיך הלאה זה קבוע זה גם העיניין של המבול, ה' הבטיח שלא יביא עוד מבול מדוע לא אם מגיע לנו מבול למה שלא יביא ואם לא מגיע אז למה שיבטיח לנו? לא יווצר יותר מצב שהקבה יביא מבול אף פעם לא נגיע להדרדרות כזאת, חלקית כן כמו סדום, אבל לא כל המין האנושי מדוע? כי מה שנימצא בנח זה כזה ניכסי צאן וברזל שזה לא יימחק והמין האנושי בכללו לא יקרה לו דבר כזה שבכללו יחדל להיות איש, אע"פ שדור הפלגה שליש המין האנושי הפכו לקופים, לא עם פרוה אלא הוא ניראה בן אדם ובפנים הוא חיה. כלומר מה שאנו בני אדם זה לא בלתי הפיך, בן אדם כל בן אדם עלול להפוך לחיה, כל בן אדם לא כל המין האנושי אך שליש כן.

אחד עשה ניסוי "הנחשול" המורה שטף את התלמידים בכיתה הפך אותם לנאצים הם הסכימו לעשות את הניסוי לא בהפתעה, הפכו לנאצים זה לא אדם, אדם צריך לעמוד על המשמר אומר הרב קוק, הוא יכול להפוך לחיה. תניא פרק א' הנפש האלוקית הנפש התהומית. לאדם יש נפש בהמית והיא יכולה לגבור על הכל אך לא כל המין האנושי ולכן לא יהיה מבול. בה איזה נחמה. והקבה לא ידע מראש, בוודאי שידע רש"י אז מדוע וינחם? אומר היה לך פעם בן ועשה קידוש למרות שבסוף ימות, חדווה בשעת חדווה אבלא בשעת אבלא, הקבה ידע שבסוף יהיה מבול, כמו שאדם יודע שאדם בסוף ימות, אבל כל זה כדי להוציא נח אחד, מאישתו כמובן, וגם הילדים, הקבה עשה חשבון שהמבול יהי לפני שבניו יהיו בר מצווה כי גם הם לא היו בדיוק, אז בר מצווה היה בר מצווה, הרי חיו אלף שנה. אב אומר לבנו איך אתה מתנהג אתה בן 99 עוד מעט בר מצווה נו את הכבר גדול, אז הם ניצלו וגם אישתו נעמה צדיקה, היא מקין, נח הוא משת ומהבל, אותו הדבר, שת הבל משיח. שת הבל ר"ת משה. משה- שת הבל, זה נישמת משה רבינו שזורמת מהבל לשת ומשת למשה רבינו. משה רבינו המצרים שמשה רבינו הרג הוא מנשמת קין, אמר לו משה רבינו, נדמה לי שאנו מכירים אה?! אמר המצרי לא לא, יש לי חוב צריך לשלם חובות, לווה רשע ולא ישלם, שילם, לקח זמן אך בסוף שיללם.

אפשר לעשות תשובה, יתרו חבר הקיני- הנפרד מקין, יתרו נפרד מהקימוט. הוא כבר לא קין, עשה תשובה, נתן את ביתו למשה רבינו, לא מיד, קודם זרק אותו לבור רצה להרוג אותו, שבע שנים היה בבור, וציפורה הייתה מורידה לו אוכל בבור אחרי שבע שנים רצה להוציא את העצמות וראה אותו חי, נס נס, אישה טובה שבע שנים האכילה אותו.

אז בסוף נח הוא איש צריך להבין המילה איש זו מילה גדולה אבל הוא לא רק איש הוא גם צדיק.

מה זה צדיק? מסל"ש צדיק זה מי שלא עושה עבירות ועושה מצוות, מידת הזהירות מידת הזריזות מידת הנקיות, הזהירות זה לא לעשות עבירות- אני לא מדבר על כך שלא עושה עבירה מדי פעם, אך לא מכיון שאדם עושה מדי פעם עבירה הוא לא צדיק. הוא צדיק. ועל העבירה יקבל עונש אך הוא צדיק, אז יש מידת הזהירות, יש מידת הזריזות עושה מצוות, יש מידת הזריזות, גם מה שאנשים חושבים שזה לא עבירה זה כן עבירה, אז מדוע הם חושבים כי כולם עושים זה נימוק? הוא מביא שלוש דוגמאות גזל כגון: עושה עסקים לא ישרים, כמו שכתוב לא נדבק בכפי מאום. כסף שצריך לשלם נידבק, עושה דברים לא ישרים בעסקים ורמאויות זה גזל. דבר שני עריות: רובם בגזל מיעוטם בעריות וכולם באבק לשון הרע. עריות: לא ממש ניאוף, אלא כל הרשימה להסתכל על אישה לשמוע כל אישה להריח ריח אישה לדבר עם אישה צחוק עם אישה לחשוב על אישה. מיעוטם הכוונה 99%. לשון הרע מדברים חופשי, מדוע אתה מדבר לשון הרע? מה אסור כבר לדבר?! זכות האזרחים לדעת! זה זכות זה זכות זה מצוות, בקיצור נקיות ונח היה אדם צדיק בדור הזה שכולם רשעים זה לא פשוט, בדורותיו, מחלוקת ידוע בדורותיו ודור אחר וכו' אך בדורו הוא היה צדיק והוא לא ניגרר, כיצד לא ניגרר? ואיך יוסף לא ניגרר? היה גר בבית פרעה כולם שם היו מושחטים לגמרי התחבא והתכסא והתנתק מהחיצוני מהחברה לא מתנתק מעשי אלא נפשי מתנתק, יוסף. וגם נח התנתק חי סגור בעולמו, וודאי הולך לקנות בחנות אך הוא לא שייך להמון זה הגנה נפשית והוא צדיק. גם אישתו נעמה לא יאמן,

אך הוא לא רק צדיק גם תמים, מה זה תמים? תחילת מסל"ש שורש החסידות והעבודה התמימה, אם כן יש עבודה לא תמימה, גם עבודה לא תמימה זה עבודה, מה זה עבודה לא תמימה, אינטרסנטי מתוך תועלת, נותן צדקה לעני שיעשו לו מי שברך, זה בסדר, זה לא לשמה, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס.. אלא על מנת שלא לקבל פרס. מדוע כזה מסובך, כי צריך לעבוד על מנת לקבל פרס גם הוא עבד ה', אך זה לא לשמה? כתוב לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אמרו תלמידי הגר"א לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה, אפילו שלא לשמה זה הלוואי, הלוואי נעשה שלא לשמה כמובן שלא בשביל לקנטר ולהתגאות, אלא שיהי לו כבוד עוה"ב.

נח זה מידת התמימות, הוא עושה לשמה. כמו שאחד שמע בשיעור מי שעוסק במצוות לשמה הוא מקבל מצוות הרבה יותר גדול, מדוע לא אמרת קודם אני גם אעשה לשמה.

בבחירות תבחרו- אני מבקש שתיבחרו בי אני לא רוצה את הכסא, אני לשם שמים, כן- השמים כסאי. אפשר לקרוא לזה לשמה אפשר לקרוא לזה מאהבה אפשר לקרוא לזה עילאה אפשר לקרוא לזה תמימות.

מדוע אתה עובד עם הפוליטיקאי הזה הרי הוא לא עושה לשמה, אמרתי נכון לשמה הוא יעשה. מי שעושה לשמה הוא בדכ לא עושה, לא נורא שיעשה לא לשמה העיקר שיעשה.

אך נח עשה לשמה הוא היה תמים, דיברנו על זה שנימחקת התמימות הפשוטה יש עוד הרבה דברים טובים אך התמימות נימחקת דיברנו על חשיבות התמימות ונח היה תמיד, כל עבודת ה' שלו זה לשמה, עבודת ה' גמילות חסדים, הכל. אך לא רק,

אמרנו שלושה דברים איש צדיק תמיםאת האלוקים התהלך נח, מתהלך עם רבש"ע זה המדרגה הכי גדול דבקות בה' הולך אחריו, כמובן אתה לא יכול להיות דבק בה' אם אתה לא ת מים, א"א להיות תמים אם אתה לא צדיק, ואא להיות צדיק אם אתה לא איש, לא כמו היום שכל אחד ששומע מוזיקת קודש הוא מתהלך עם ה', הוא מתהלך עם הקלטת. להתהלך עם ה' זה מדרגה לעילא ולעילא.

זה החסידות זה הקדושה והתמים זה הטהרה והחסידות, שלוש מדרגות יש במסל"ש שלוש חטיבות, צדקות כל אדם חייב, חסידות יחידים קדושה יחידי יחידים. ומה עם איש? זה מכינה קדם, זה הכריכה, צריך קודם להיות איש. קודם איש אח"כ הוא צדיק מידת הנקיות והצידקות תמים- חסידות. עם האלוהים התהלך זה כבר דבקות.

יש דורשים לשבח, ויש דורשים לגנאי, שבדורו היה צדיק אך בדור אברהם אבינו.. מה זה גנאי, זה פחות מאברהם אבינו, אפשר להיות פחות מאברהם אבינו ועדיין להיות גבוה מאוד, כי אברהם אבינו היה בגובה שמים אז נח היה בגובה האטמוספרה, אפשר להיות פחות מאברהם אבינו ועדין להיות ענק. אברהם זה כלל אב המון גויים, ואעשך לגוי גדול אך אברהם אבינו זה על יסוד נח, אמנם אברהם אבינו לא פגש את נח, אך הוא פגש את שם- מלכי צדק מלך שלם, ובוודאי כשפגש את שם בוודאי שמע ממנו מי היה נח.

אברםה הכיר את נח בעצמו כתוב בכוזרי, הכיר את נח והמשיך והיה תלמידו ולמד בישיבה שלו והוא ננס על גבי ענק, זה ביטוי אצל הראשונים זה לא בגמרא. הוא על יסוד נח, אך הוא יותר מנח, כי נח כמו שאומרים היה צדיק בפרווה, הוא בתוך פרווה, אם קר או שאתה מחמם לכולם או שאתה לובש פרווה. מדוע לא חימם את כולם כי אז היו אוכלים אותו, הוא לא היה, אח"כ אברהם אבינו, לקח עוד אלף שנה מנח עד אברהם אבינו, אברהם אבינו נולד ב1948, זה עוד לא אברהם אבינו זה נח, ויש מבול, אז מה עושים אם יש מבול? נח עושה תיבה וניכנס, מדוע רק לעצמך? ה' אמר לו אם הוא לא יעשה תיבה הוא יטבע, אך לא רק במבול עשה תיבה, כל חייו חי בתיבה חבוי בתיבה כדי שלא יתבע במים הזידונים כתוב אדיר במרום של הרמח"ל וזה מוסבר ברב קוק במוסר אביך. והדבר הפרטי באדם נלמד הוא מהכלל כולו, שלמדנו החסיד רמ"ח לוצאטו ז"ל בפירושו לאד"ר מענין המבול ותיבת נח. שדומה לו הי' האידרא דרשב"י ע"ה, שהתיקונים נתקנו בפנים האידרא, כמו שנתקן העולם כולו ע"י גידול בע"ח והספקת מזונם, בתוך התיבה, רק לא הי' אפשר להתפשט בעולם בתוך האידרא אידרא זה אסיפה, ביום מותו של רשב"י עשה אסיפה קטנה וגדולה ובתוך אהסיפה עה סודות אך בפנים לא בחוץ כי לא ראויים, כך גם בתיבה הביאו אוכל בתוך התיבה אך לא היה אפשר להתפשט בעולם אך אברהם אבינו התפשט בעולם מדוע? מצד שמדה"ד גרמה שיהי' מבול ע"פ כל הארץ, לכלות פשע ולהתם חטאת. אין מה לעושת רבש"ע חייב לחסל את כל המין האנושי לא ניתן לתיקון, וכמו-כן התיקונים הגדולים של מאורות הקדושה של רשב"י לא הי' אפשר שיתפשטו בעולם, מדוע? מפני טפשות לב אנשי העולם מה זה יעזור שרשב"י יפרסם את סודותיו בעולם הם לא יבינו במקרה הטוב ובמקרה הרע יבינו עקום ע"י זוהמת מעשים רעים ותשוקות דמיוניות. אבל כשישלם העולם יצאו חפשי הסודות של רשב"י מהמאסר, וכן כשישלם הגוף יצאו חפשי אותם הכחות. יש לך כוחות בגוף? צריך להחזיק אותם קצר, כל מיני יצרים יפרצו החוצה ימלאו את העולם בצחנה צריך להחזיק אותם קצר סגור. והנה הקב"ה ברא את האדם בחכמה, והכין בטבעו כחות לתשובה, אז אדם צריך לשמור בתוכו כוחות מסויימים ואסור לתת להם ביטוי, מה הם ברויים לשוא? לא אך לא לעכשיו כך גם הסודות של רשב"י לא עכשיו ונח בתיבה לצאת לא עכשיו אח"כ לבנתיים נח הוא בדרגת הגנת עצמו, כל אחד מתלבט

כמה אני צריך ללכת ולדבר בין אנשים וכמה אני צריך לשמור על עצמי שאני לא אפגע אני לא גיבור, כמה? לא להיות קיצוני מדי לא בזה ולא בזה, גם אברהם אבינו היה נח, גם אברהם אבינו שמר על עצמו בקדושה ובטהרה אך בנוסף לכך שהיה נח היה גם אב המון גויים, נוסף, ואלה, לא ביטול, נח זה אלה תולדות נח, ואלה מוסיף על הראשונים, אלה פוסל את הראשונים, בוודאי נח פוסל אלף שנה.

וודאי צריך גם לדאוג לאחרים צריך להיות אחות צריך להיות אחות, חייל, נכון אך צריך לשקול, לשקול בדיוק לק קיצוני, לא אתן כלום, מאמרי הראי"ה אגדות רבה בר חנה, אחד הלך בדרך עם הייעא המדריך במדבר במקום ששמים והארץ ניפגשים, אסטרונומיה ישנה הארץ צלחת והשמים כיפה. הגיע לשם מנחה, תלה את התיק על איזה זיז והתפלל מנחה, גמר להתפלל התיק נעלם, אמר יש כאן גנבים! לא זה מסתובב הסביר הטייע, פירוש: הוא אדם כללי, כל מה שיש לו הוא נותן לכלל התיק שלו עם כל הרכוש והוא עובד והתיק נעלם, אנינתתי את כל מה שיש לי לאחרים ובסוף אני לי כלום. אך זה מסתובב כל מה שנתת יחזור אליך פי אלף מונים, אז אדם לא יכול להיות כזה, אדם גם צריך להיות אבא ואמא שמגדלים ילדים, ואברהם אבינו מתפלל על אנשי סדול ומקבל אורחים אך זה חישובים.

בפרקי אבות מציעים ליהושוע בן קיסמא כסף כדי שיבוא לגור איתם, הוא לא הסכים הוא אמר אני רוצה ללמוד תורה במקומי, הוא חישב חשבונות והגיע למסקנא שהוא רוצה להישאר במקומו, אנו לא יודעים מתי חשבון כזה מתי חשבון מורכב אך זה החשבון של נוח שקיבל אישו שמימי כי ה' אמר לו עשה לך תיבה, לעומת אברהם אבינו זה קטן. אגב גם אברהם אבינו לא מיד התחיל ארבעים שנה הוא היה נח, הוא חשב יש מנהיג לבירה אין מנהיג לבירה עין רמב"ם, ארבעים שנה או ארבעים ושמונה לא משנה, הרבה שנים בסוף אברהם אבינו מגייר וכו' ושרה אימנו מגיירת ב"ה. אך בהתחלה צריך נח. רש"י את האלוהים התהלך נח- היה צריך סעד,היה צריך שה' יעזור אחרת היה נופל ומה הסעד להתהלך עם ה' זה הסעד, לא שהוא התהלך עם ה' בשביל הסעד אך להתהלך עם ה' זה הסעד בתוך אותו עולם מטורף, גם היום העולם מטורף. פעם אדם היה רוצה לעשות עבירה היה צריך להתארגן,היום יש לו סלולארי מודרני כמה לחיצות וכל הזבל העולמי עולה. זה ניסיון רציני. במה"ל החליפו את כל המכשירים, אמר לי הרב קרים זה גן עדן, לא זה גיהנום א"א לחסום, רק לוחצים והכל מלא זבל. מלא בפנים בנות קין, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, כל מיני, הלכו ערומות בשוק בנות קין, מלא פיתויים לעולם כל מיני סוגים עריות וגנבים ולשון הרע, צריך עטיפה רוחנית שלא ייפגע אבל צריך להיות עם החברה? וודאי אמרנו שהוא איש, לדורותיו, חי הרבה דורות. צריך לפעמים להתעטף, אחרית הוא ייפול. תלוי איזה גיל איזה גבורה תלוי, תלוי כמה שנים למד בישיבה. המון אנשים מסתכלים לכלוף באינטרנט גם נשים, פעם חשבתי שנשים לא, אך הראו לי שיש סקרים וסטטיסטיקה. לי יש אחד מקרטון מזמן מתושלח. היום יש מודרניים, זה הנחש. הוא הנחש הוא הסיטרא אחרא הוא השטן, הוא הטומאה. וכל פעם משכללים עוד יותר נחש ויותר נחש, לא יאמן. מסכנים האנשים במין האנושי היום, צריך להעטף נח, זה לא בטל נח, לא בגלל אברהם אבינו זה בטל, זה עוד קומה שבנויה על נח, איש צדיק תמים את האלוהים התהלך נח.

אגב נח הוא של כל המין האנושי, כל המין האנושי יכול להיות איש צדיק תמים ואת האלוהים התהלך לא שייך למחלוקת האם קויים יכולים להיות נביאים או לא, מספיק שילכו את האלוהים. רוה"ק כולם יכולים לקבל, אך כדי לקבל רוה"ק צריך להגיע קודם לקדושה, לזה כל האנושות יכולים להגיע. כל אחד זוכה לרוה"ק בין איש בין אישה בין עבד בין.. זה נח הוא של כל המין האנושי אברהם אבינו זה משהו אחר, זה קדושת הכלל קדושת האומה, אחדות האומה, פושעי האומה נכללים באחדות האומה מי אמר זאת? זה לא הרב קוק זה רב צדוק, פושעי ישראל נכללים באחדות האומה, הרב צדוק מדבר שפה מודרנית של מרכז הרב, זה משהו אחר לגמרי, כלל ישראל. נח זה לא כלל ישראלי, זה לא כלל מין האנושי זה היחיד, למדנועל זה בסוכות, זה סידור עולם ראיה בסוף סומך גאולה לתפילה, צריך קצת מרחק מהכלל, שהכלל יהיה למעלה טהור וקדוש אין שאלה אך עכשיו צריך קצת להתרחק, אך גם כשהוא לחוד מתחזק זה בשביל הכלל, אני יושב פה בשקט בישיבה זה בשביל הכלל, גם כשאני לבד כי אני חייב להיות לבד, אני לא יכול ללכת לשק באולינג, אני צריך רק.. זה בשביל הכלל.

אנו מסבירים שב"ה נח שלח את היונה, כדי לדעת אם הגשמים נפסקו, קושייה: כשאתה רוצה לצאת החוצה ורוצה לראות אם הגשם ניפסק אותה שולח יונה? לא אני פותח את הדלת ובודק, מדוע נח לא עשה זאת? לא היה חלון, אך היה חלון: צהר תעשה לתיבה. אל תסתכל, כי אתה לא הצלת, כמו אשת לוט אל תסתכלי את יכולת להיות שם ואת לא הצלת, קצת צניעות וענווה, צריך להיות ענו, אתה בחור טוב, אתה בישיבה, הוי שפל רוח אל תסתכל על אחרים מלמעלה למטה יכולת להיות שם. אל תסתכל על הקשת, ענוה צניעות.