שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

יחס בין בני הזוג (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־20:27, 27 במאי 2017 מאת Maale (שיחה | תרומות)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

מקורות ע"י הרב מרדכי ציון

סגולה לחתונה

ש: אני מתחתן בע"ה, יש סגולה לנישואים מאושרים?

ת: לעשות תשובה וללמוד מסילת ישרים (וכן שו"ת דורש ציון להגרב"צ מוצפי: לעשות תשובה גמורה ולקבוע עיתים לתורה אחרי החתונה – מ"צ).


אישה כשרה עושה רצון בעלה

ש: היכן אוכל למצוא מקורות לכך שאישה כשרה עושה רצון בעלה נאמר על נשים ולא על גברים?

ת: רמב"ם הלכות אישות טו יט: "וכן ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו. ואם יש לו ממון, מרבה בטובתה כפי הממון. ולא יטיל עליה אימה יתרה ויהיה דיבורו עימה בנחת, ולא יהיה עצב ולא רוגז".


נישואים בכפיה

ש: הוריי הפעילו עליי לחץ כבד כדי שאתחתן עם אשתי. היא באמת אישה מעולה, אך עד היום מפריע לי שזה בא אליי בכוח, וזה מעיב על יחסי אליה.

ש: שטויות. אם היא אישה טובה, מה איכפת לך שכך באה אליך. אך שאל רב אחר, כי אני נוגע בדבר, כי סבי הרחוק התחתן כך, שלא בהסכמה, ואחר כך התברר לו שאשתו, סבתי הרחוקה, היא לעילא לעילא, כי אני כוהן, צאצא של לוי, וכך יעקב אבינו התחתן עם לאה אמנו. לכן שאל רב מרחל, מבלהה או מזלפה.


פלגש

ש: שמעתי שיש מתירים פלגש כלומר קשר קבוע עם אשה בלי נישואים?

ת: חלילה. לא נפסקה ההלכה כן אלא שזו זנות רמב"ם, הלכות אישות א, ד. כסף משנה שם). כל הפוסקים האחרונים שללו, מלבד אחד שהתיר בתנאי שיסכימו איתו גדולי הדור ולא יסכימו (שאילת יעבץ ב טו. ע' שו"ת יביע אומר ח אה"ע ב. בת מלך 23).


בת זוג נאה

ש: איך יתכן שאדם הסכים להתחתן עם אשה גדמת. שבת נג ב? הרי אין לאדם לישא אשה עד שיראנה אם נאה בעיניו. קידושין ריש פ"ב. והרי זו לא נאה?

ת: בעיניו כן היתה נאה בגלל דברים אחרים. עיין הגהות ריעב"ץ שם. ובכלל, לא בגלל שאשה יפה, בעלה אוהב אותה, אלא בגלל שהוא אוהב אותה, היא יפה. מהר"ל נתיבות עולם. נתיב האמת. אשתי לא יפה


ש: אשתי לא כל כך יפה, וזה מפריע לי. מה לעשות?

ת: היופי זה משני. העיקר מידות טובות ויראת שמים. למד מוסר ממעשה אותו אדם שהתחתן עם אשה גמדת ולא הכיר בזה כל חייה. שבת נג ב. וראה עין איה שם.


חיבה בין בני זוג

ש: בזמן שבני זוג אסורים, מה מותר לומר אחד לשני? אני אוהב אותך?

ת: דברי אהבה מותרים, אך לא גרוי יצרים (עירובין סג, ב). [ומעשה בחתן צעיר שבא לרבינו הרב צבי יהודה ואמר לו שקשה לו, כיוון שרק מחצית חודש "עת לחבק" ומחצית חודש "עת לרחוק מחבק", ואז הוא במצוקה. אמר לו רבינו: ראה מה כתוב בשבע ברכות: אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה וכו'. אתה רואה, נישואים אינם רק חיבוק ונישוק, אלא לפני הכל קשר נפשי של אהבה ואחווה ושלום ורעות, דבר שהוא שווה לכל הזמנים – רשם מ"צ.]


ש: האם מותר לבני זוג לגלות חיבה אחד לשני בנוכחות ילדיהם?

ת: טוב מאד, כל זמן שאין זה גורם להם מבוכה (שו"ת שאילת שלמה ד רפ).


הכאת אשתו

ש: כיצד להבין דברי ספר פלא יועץ שאשה מוכה על ידי בעלה לא צריכה לספר לאף אחד?

ת: מדובר בבעל לא נורמלי ובבעיה בלתי פתירה ובאשה שממילא לא רוצה להתגרש, אז אין בכך תועלת רק החרפת הבעיה.


צניעות

ש: אשתי מאד צנועה, יותר מדי לדעתי. הייתי רוצה שתשקיע בעצמה ותלבש חצאית צרה וקצרה על הגבול, כמו נשים רבות דתיות שאני רואה. האם אני נורמלי?

ת: ודאי אתה נורמלי. כל אדם נורמלי יש לו יצר הרע. אך צריך להתגבר עליו ולהוסיף טהרה. קרא הרבה מסילת ישרים.