שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הרשע אנוס ברשעו

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־16:59, 8 בפברואר 2016 מאת Maale (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן " == הרשע אנוס ברשעו == [מ"ראש יהודי"] "אמנם ברוריה השכילה, כי אין לך רשע בעולם שלא היה בוחר י...")

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

הרשע אנוס ברשעו

[מ"ראש יהודי"]


"אמנם ברוריה השכילה, כי אין לך רשע בעולם שלא היה בוחר יותר ללכת בדרך טוב מדרך רע", הנחתך היסודית אינה נכונה – אין בעולם אדם החפץ להיות רע.

לא קיים דבר כזה! אדם רוצה ומעדיף להיות טוב. אם הוא רע – אין הדבר לשביעות רצונו. אם כך מדוע הוא מחזיק ברשעו? "אלא שיצרו אונסו ומטעהו".

היצר הרע אונסו, ואנוס פטור. כיצד ניתן להעניש אותו? הרי הוא אינו יכול לעמוד בזה.

בגמרא (גיטין לח א-ב) מובא דין, המתייחס לשפחה שהיא חציה שפחה וחציה בת-חורין. איך יתכן? מדובר במקרה שהיא היתה שייכת לשני שותפים, האחד שחררה והאחר לא. אז עכשיו היא תקועה; אינה יכולה להינשא לעבד מצד חירותה, וגם אינה יכולה להינשא לבן-חורין מצד שיעבודה. אומרת הגמרא: כופין את רבה לשחררה. מדוע? כי היא מכשילה את כולם, שמחמת השעמום היא מפתה אנשים לזנות. אומרים התוספות (גיטין מא ב ד"ה כופין) שכופים את רבה [אדוניה] לשחררה, משום שנהגו בה מנהג הפקר, ואף-על-פי שגם הם פושעים, כיוון שהיתה מחזרת אחריהם ומשדלתם לזנות – חשיבי כאנוסים.

מרן הרב קוק כתב איגרת לרב מילשטיין, ובה הוא מתייחס לבניו שהתרחקו מדרך התורה. מרן הרב כותב (אגרות הראיה, א, עמ' קע-קעא), שהצעירים בני זמננו הם אנוסים גמורים; רוח הזמן הסוער אונסת אותם. קשה לעצור את ההשפעות הרעות הזורמות בעולם, גם אם אוטמים הכל, עד שלפעמים זה קרוב לאונס. כמובן, בכל מה שאנו אומרים על יצר הרע, אין שום היתר להתפתות, חלילה! כל העניין הוא לבנות יחס של לימוד זכות עליהם.


  • פורסם בשאילת שלמה 250