שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

כבוד הילדים

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־12:55, 24 בדצמבר 2015 מאת Maale (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן " == כְּבוד הילדים == [מ"ראשי יהודי"] יסוד החינוך בנוי על קשר. הקשר מורכב משני עניינים עיקרי...")

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

כְּבוד הילדים

[מ"ראשי יהודי"]


יסוד החינוך בנוי על קשר. הקשר מורכב משני עניינים עיקריים: אהבה והערכה, ובמילים ישנות יותר: אהבה וכבוד. לכבוד הילדים יש חלק מרכזי בחינוכם. הרבה גוונים לכבוד; יש כְּבוד מלך, כְּבוד כוהן, כְּבוד אישה, יש כבוד רבו וכבוד תלמידו. אדם חייב בכבוד תלמידו. משה רבנו אמר לתלמידו, יהושע בן-נון: "בחר לנו אנשים" (שמות יז ט). אומרים חז"ל (מכילתא מובא ברש"י שם): מכאן שהשווה משה רבנו עצמו לתלמידו, ומכאן אמרו חכמים: "יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך". הוא צריך להיוועץ בתלמידו. כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, ועם זה יש להתייחס בכבוד לכל. אפילו הקדוש-ברוך-הוא נוֹעץ במלאכים: "נעשה אדם" (בראשית א כו). לשם מה הוא צריך לשתף את המלאכים? הוא זקוק לעצתם? אלא ללמדנו ענווה, שלעולם יימלך הגדול בקטן (רש"י שם) – משום כבודו, לכבד אותו. לאחר שכרת יעקב אבינו ברית עם לבן, כתוב: "ויקרא לאחיו לאכֹל לחם" (בראשית לא נד). והרי לא ידענו שיש לו אחים?! אומרים חז"ל: אלוּ בניו, ומשעה שהגיעו לכתפו, קוראם אחיו (קהלת רבה ט יא). בעולם המודרני כבוד האדם היה למרמס. דומה שכל המרבה לרמוס אחרים – זה כבודו. להפך! "איזהו מכובד? המכבד את הבריות!" (אבות ד א). במה שאדם מכבד אחרים, בזה גופא הוא מכובד. "כל המחזר על הגדולה – גדולה בורחת ממנו, וכל הבורח מן הגדולה – גדולה מחזרת אחריו" (עירובין יג ב). רדיפת הכבוד עושה אותך מאוס ובזוי, ודווקא הבריחה ממנו עושה אותך מכובד (מהר"ל, חידושי אגדות).

נלקח משאילת שלמה 218