שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

בשלח ע''ה - ניסים דרך הטבע

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־13:30, 3 בנובמבר 2015 מאת Maale (שיחה | תרומות)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

שיעור שהועבר בתאריך: ט שבט התשע"ה

שיכתוב השיעור: "ויסעו מסוכות ויחנו באיתם בקצה המדבר. וידבר ד' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו בפי החירות.." רשי וישובו- לאחוריהם, לצד מצרים, היו מקרבים כל היום השלישי. כלומר נסעו קדימה ופתאום רבש"ע אומר עצור, חוזרים אחורה. ויאמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם בארץ סגר עליהם המדבר, הם הסתבכו הם סגורים הם לא יודעים לאן ללכת רשי נבוכים הם – כלואים ומסובכים, כלואים הם במדבר שאינם יודעים לאן ללכת. חזרו אחורנית. בשביל מה ההליכה הזאת אחורנית?

כשקבלנו את הפקודה הזאת היינו שבורים לגמרי, לא רק פרעה אמר סגורים הם בארץ, אנחנו אמרנו! תשובה, רשי: להטעות את פרעה, שיאמר תועים הם בדרך, כמו שנאמר ויאמר פרעה לבני ישראל להטעות את פרעה, שאנחנו התבלבלנו. ולא יודעים איך לצאת. למה להטעות את פרעה, מה מרוויחים מזה? פסוק ד': וחיזקתי את לב פרעה.. ואיכבדה בפרעה וכל חילו וידעו מצרים כי אני ד'" זה תרגיל לחזק את לב פרעה. איך מחזקים את לב פרעה? דברנו על כך בשבוע שעבר. אם ד' רוצה הוא חודר לתוך הלב ומשנה את הלב. אך הסברנו שבחיזקתי את לב פרעה זה בתהליך טיבעי כגון אומר המהרל, עשה אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר. איך ד' עשה את התהליך הזה, מסביר הרן בדרשות הרן, אנחנו הולכים ונתקעים והולכים אחורה. עוד משהו, למה "ושאלה אישה משכנתה" הרי לא החזרנו, אז מה זה לשאול? זה לקחת! נכון, מגיע לנו, כמו שיותר מאוחר תבעו אותנו אצל אלכסנדר מוקדון הגיע בן פסיסא אמר אין בעיה נשללם אך שישלמו לנו מה שעבדנו 400 שנה. אז זה מגיע לנו. אז למה לא לקחת בכח ודי? זה בעייתי? בימי החושך לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלושה ימים ולכל בני ישראל היה אור במושבותם, רשי- ולמה הביא להם חושך שהיו בישראל באותו הדור.. חיפשו ישראל וראו את כליהם.. והיו שואלים.. אומר לו ראיתיו בביתך במקום פלוני. הם לא ראו ואנו ראינו. אז אם במילא נכנסנו וראינו ניקח ודי?

תשובה: כדי שהם יחשבו המצרים פרעה, שאנו חלשים, אנו לא יכולים לקחת בכח, אנו צריכים לבקש, וכמו שכתוב לקמן בפרק יב לו: וד' נתן את חן העם בעיני מצריים וישאילום, הם רצו רק מצאנו חן בעיניהם כי אנחנו נחמדים, גם האיש משה חשוב מאוד. רש"י – וישאילום אף מה שלא היו שואלים היו נותנים להם, וינצלום – ריקנום. אך אמרנו עוד שבעה ימים, עבדו שבע ימים ולא חוזרים. אומר הרן בדרשותיו כל זה בשביל להטעות, מדוע? שירדפו אחרינו. מדוע שירדפו אותנו? שיכנסו אחרינו לים. וחיזקתי, ואמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם בארץ סגר עליהם המדבר. כלומר כל זה אמר ד' למשה רבינו. דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני... ואמר (ד' למשה רבינו) פרעה נבוכים הם בארץ... וידעו מצרים... ויעשו כן". רשי- להגיד שבחן ששמעו בקול משה, ולא אמרו איך נתקרב אל רודפינו היינו צריכים לברוח, אמרו אין לנו אלא דברי בן עמרם. זה ייתור, המילים ויעשו כן, אנו יודעים, שהרי הוא ביקש שיחנו לפני פי החירות, והרי כתוב בהמשך ויסיגו אותם חונים על הים... על פי החירות. אז רואים כמה פסוקים לאחר מכן שזה קרה. האמנו, אמנם קיבלנו הסבר, ההסבר הסבר, אך זה מפחיד. וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם, תודה רבה, ואיכבדה בפרעה ובכל חילו, איך? ד' לא מסביר, עם ישראל לא ידע שד' יקרע את הים. לכן זו זכות גדולה שהאמנו.

יש לי אפילו עדות מאותה תקופה שכתב ילד. – אברי יוצא ממצרים, אירוע בלתי צפוי, עמוד 129: יום ראשון יח בניסן.. וישובו אל פי החירות, אנו לא יוצאים כבורחים, אנו לא בורחים, אם ירצה לחשוב שטעינו שיחשוב. התחילו צעקות ובכיות, את תראו אמר משה , אנו בני חורין צריך אמונה בד'.

לא ידענו שיהיה קריעת ים סוף אך משה אמר שיהיה בסדר, אז האמנו שיהיה בסדר.

אך גם בקריעת ים סוף והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, נבקע הים, נכנסנו לתוך הים ויעברו בני ישאל בתוך הים וירדפו אחריהם מצרים.. אל תוך הים. אתם מטורפים? אתם חושבים שזה נבקע בטעות? יש מעבר קבוע? המצרים לא מבינים שיש נס? הם לא מבינים שעשרת המכות זה ניסים, ולא ראו מה קרה בלילה "ויהי.. ולא קרב זה אל זה כל הלילה" היה עמוד האש ועמוד הענן באמצע. ויט משה את ידו על הים והים נבקע, אז מדוע אתם נכנסים פנימה? אומר הרמב"ן זה נס גדול, וחיזקתי את לב פרעה, הוא אומר אין בכל המופטים כפלא הזה, אחרי כל הניסים הוא נכנס פנימה, הוא לא מבין שזה פיתיון? שהוא ניכנס לתוך הים??? לא, הוא לא מבין. מדוע? כי כתוב, ויט משה את ידו על הים ויולך ד' את הים ברוח קדים עזה כל הלילה. כל הלילה היה רוח קדים עזה, הים לא ניפתח בצורה יפה, הייתה רוח עזה שברוחות, נשבה שברוחות נשבה כל הלילה וייבשה ויבקעו המים וישם את הים לחריבה. למה ד' עשה זאת? הוא צריך רוח לייבש את הים? הרי במילא זה נס, שיעשה ישירות נס! לא זה כדי להטעות את פרעה. שיחשוב שזה בגלל הרוח, והרוח פתחה את הים. זה משהו מדעי.

אגב מדי פעם יש חוקרים שואמרים שקריעת ים סוף זה גאות ושפל וכו' אף פעם לא ראיתי גאות ושפל שהמים להם חומה מימינם ומשמאלם, ואיך כל צבא מצרים טבע ואנחנו עם האנשים הילדים והציוד והחמורים ותינוקות לא טבענו, זה גאות ושפל מעניינת, אך מי שטוען זאת הוא משעמם, כי כבר פרעה חשב ככה. גם בפירוש של הגדת פסח, כתוב שזאת הייתה מחלוקת בין כהני מופ וכהני מצרים האם זה גאות ושפל או שזה נס. זה גאול ושפל זה?

ש: נראה שזה מקטין את הנס אם יש רוח קדים ת: זה שיטת הקב"ה בזה שהוא מקטין את הנס הוא מחזק את לב פרעה.

כפי שיש שאומרים גם את הניסים הראשונים עשו חרטומי פרעה, אז הם מכשפים, נכון ואז אמר פרעה אז הם מכשפים, אך הם מחשפים יותר טובים ממכשפי מצרים. זה חלק מחיזוק לב פרעה, על ידי זה שהמים נשבו כדי להטעות אותם.

וברוח אפיך נערמו מים מה זה נערמו מים? רשי ערמה, כמו ערימת חיטים, ואונקלוס תירגם לשון ערמומיות "חכימו מיא" המים חכמים, מדוע המים חכמים? חומה מימינם ומשמאלם. אבל לפי דברי הרמב"ן המים הם לא רק חכמים, הם ערמומיים המים. מדוע? כי בקיעת ים סוף הייתה על ידי רוח, ובזה הם רימו. המים רימו את פרעה. כדי שפרעה יגיד זה טבע. גם חז"ל אומרים שנבקעו המים של ים סוף באותו זמן גם נבקעו המים בכל העולם, זה נאמר "ויבקעו המים" רשי – כל מים שבעולם. וקשה לרשי שפתי חכמים, היה לו לומר נבקע הים, היה למשהו כוס נבקע המים, נבקעו מים, כדי להטעות. "הטבעת בתרמית רגלי בת אנמית" (שיר) איזה תרמית זה התרמית. רימה אותם. כשצריך הקב"ה מרמה.

אומר הרמב"ן קודם קראנו רמבן על פס' ד על "וחיזקתי את לב פרעה" על הנס העצום שניכנס לים. פסוק אחרי "רוח קדים עזה כל הלילה" מסביר הרמבן זה כדי למשוך אותם לים. ויחשבו שזה טיבעי. סליחה, אז הוא לא חיזק את הלב, חשבו שזה טיבעי. פירוש א: בזה הוא חיזק את ליבם שהוא עשה שזה יהיה טביעי, אז לא שמים לב. למה כתבו בספרים גאולתינו היא לא על ידי ניסים. הקב"ה לא יכול לעשות ניסים גם היום, כל הערבים לאוקיינוס, ועוד כמה ניסים. כתוב בספרים, זה להטעות את הגויים, כי אם הגויים יראו שד' גואל את עמו, הם יכנסו לכזה לחץ יתקפו אותנו במילחמת עולם, רוסיה אמריקה איחוד אירופאי, לכן ד' עושה כאילו טבעי אז הם לא ניבהלים מטבעי. כדי להטעות את הסיטרא אחרא, למה החילוניים הקימו את המדינה, כדי להטעות את כולם. (אם הבנים שמחה?). הקב"ה מרדים אותם, לבנתיים בונה את הארץ. וכשיתעוררו יהיה מאוחר מידי. תחת אפם וחמתם. מקימים התנחלות, ארבע חבר'ה, באים כל האום ומפנים התנחלות וכו' ובאותו הזמן מגדילים את ירושלים מכל הכיוונים ההתנחלותיים 200 אלף אנשים והם לא שמים לב לזה. זה תרגלים של זמביש, אמנה. כשהוא רוצה להקים התנחלות הוא מקים אחת דמה, שמיועדת לפינוי, סתם קראוונים, צועקים על זה ובאותו הזמן הוא בונה במקום אחר.

אומר הרמב"ן יש סתירה, פה הרמב"ן אומר חיזקתי את לב פרעה, ופה הוא אומר מדוע רוח קדים עזה ל משוך אותם לים. אז הוא לא חיזק את הלב, אלא הם חשבו. לא הוא חיזק את הלב ולכן חשבו כך.

פירוש ב: מתוך תאווותם להרע להם. כי הרי בסופו של דבר, אומר מה זאת אומרת בקע את הים, וכי רוח קדים עזה יכולה לפתוח את הים ולהיות להם חומה מימינם ומשמאלתם היכן יש תעלילך טיבעי כזה? במיוחד מה שח"ז אומרים שהיו 12 שבילים, כל שבט לעצמו. רואים שזה לא טיבעי, אלא מתוך תאוותם להרע. כל כך היתה להם שנאה להרע שחשיבתם השתבשה. ורימו את עצמםשזה טיבעי אף על פי שגם עם הרוח זה לא טיבעי חצי תרמית, הטבעת בתרמית את רגלי בת ענמי, וחצי הם רימו את עצמם. גם זה תהליך טיבעי. זה גם חיזקתיאת לב פרעה, זה גם עשה אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר. כל כך שונאים אותנו מרמים את עצמם שזה בסדר להיכנס לים, כוהני מופ וכהני און נחלקו ביניהם. ולכן גם החוקרים שאומרים שזה היה שפל וגאות זה לא חדש, זה אותם הכפירות, כבר פרעה חשב כך. האם יש שפל וגאות שמטביעה צבא שלם, זה רמיה עצמית. זה כפירה משעממת. מהרישעות רימו את עצמם.

הקב"ה לפעמים פועל בערמה לפעמים בכח לפעמים חצי חצי וסכסכתי מצרים במצרים. והק"ב רצה אומר הר"ן שהם יטבעו בים. מדוע? כתוב כאשר זדו עליהם. מה שהם עשו לנו הם יקבלו בחזרה(שמות יח יא) "כי בדבר אשר זדו עליהם" תרגום- בפתגמא... ביה דנינון. רשי במים דימו לאבדם והם נאבדו במים. כי הקב"ה יכל להורגם גם בדרך אחרת.

כאשר המלאכים רצו לומר שירה, אמר הקב"ה מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה? ולא נתן להם לומר שירה. שאנשים הומניסטים עושים חגיגה מהמאמר הזה, אסור לשמוח שנהרגים מחבלים, מעשי ידי. וגם בכלל פורים זה חג לא הומני, ככה למחות את המן? צריך להיות הומני. כמובן הקושיה לא שייכת, נכון שד' לא נתן למלאכים לומר שירה, אך משה ובני ישראל אמרו שירה "אז ישיר משה ובני ישראל את השירה זאת לאמר..." ד' לא אמר להם מעשי ידי טוביעם בים ואתם אומרים שירה. מדוע? כי אנחנו כאשר זדו, והטביעו את התינוקות, הם טובעים אנו שרים. אך המלאכים לא טבעו אז מדוע שיאמרו שירה. (אש קודש האדמור מפיאסצנא) האם מלאך היה פעם במחנה השמדה, האם פעם הכו אותו, הם פעם בהפגזה אחת נהרגה כל משפחתו כפי שקרה למשפחתו של האדמור. אך אנחנו כן, ולכן אולי הם לא יכולים ואנחנו כן יכולים.

יש שפירשו אחרת, שהמלאכים רצו לומר שירה, מדוע? כי יותר מאוחר מסופר על חיזקיהו מלך יהודה שהיה מצור מסביב, והיינו אבודים, לא יכולנו להילחם, רבשקה על החומה לועג לנו, אנינותן לכם אלף סוסים אם תצליחו להושיב עליהם אדם שלא יפול מהסוס מרוב רעב ותשישות. הוא דיבר אלינו אז אמרנו לו אל תדבר יהודית כי העם שומע, דבר ארמית, כיהוא דיבר אל הקצינים למוטט את המורל, מכאן מבינים שהעם ידע עברית אך לא ארמית או אשורית, מכאן קושיא על האדמו"ר מסטמר, שאומר שעברית זה רק לתפילה וללמידה אך לדבר זה שפה זרה, אסור לדבר עברית אלא אידיש או משהו אחר. ושלא דברנו עברית. ובסוף בלילה הזה מתו 185 אלף ראשי גייסות, יחידות, בלילה אחד. כיצד? אומרים ההסטוריונים היה חיידק אלים, כנראה אלים מאוד. אומרים חז"ל, לא המלאכים שרו. משהו קדוש הוא שומע שירת המלאכים הוא מתרומם, הוא מתקדש, מי שטמא, שומע שירת המלאכים זה הורג אותו. אמרו המלאכים להקב"ה המצרים עוברים את הים, אנחנו נשיר, בני ישראל שהם קדושים יתרוממו בקדושה ואת המצרים זה יהרוג, נהרוג אותםככה. אמר הקב"ה לא, אשור סה"כ אויבים, למה לא להרוג אותם כך, אך המצרים הם זרקו תינוקות ליאור, מעשה ידי טובעים בים, ואתם אומרים שירה? כזאת מיתה עדינה? כאשר הם הטביעו את מעשי ידי? לא, כאשר זדו עליהם. הפירוש הזה נמצא אצל ר' יוסף זונדל מסלאנט, תלמידו של ר' חיים מוולוזין, וגם אצל ר' לייב מבריסק. תלמידי הגאון. מעשה ידי טובעים בים ואתם רוצים לעשות להם כזאת מיתה יפה? רצל מרחמים? לא.

איך חזל יודעים שהמלאכים רצו לומר שירה ולא אמרו, כי כתוב לא קרב זה אל זה כל הלילה. מה זה קשור? זה המלאכים, הם לא קרבו זה אל זה כל הלילה, אז מה זה קשור לנושא, אם המלאכים קרבו או לא קרבו כל הלילה? איך מהמילה לא קרבו? כי המלאכים כדי לומר שירה הם צריכים להתקרב זה אל זה שנאמר "ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה ובנעימה קודשה כולם כאחד עונים ואמרים.. .

המלאכים לא מקנאים זה בזה. ובסוף הם שרים יחד "קדושה כולם כאחד" אשר משרתיו. יוצר משרתים. כך אמרו על הרבנים החשובים, לדבר עליהם זה לא קל יש להם הרבה משרתים, "אשר משרתיו עומדים ברום עולם....וכולם פותחים את פיהם" אך המלאכים "קרא זה אל זה ואמר". לכן אומרים חז"ל שקריאת ים סוף ושירת הים אז היינו בדרגת נבואה אחרת איך אז ישיר משה ובני ישראל, איך ידענו מה הוא ישיר? אלא כמו שמשה רבינו היה נבואה, גם לנו הייתה נבואה. ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, אחרת איך ידענו מה לשיר באותו הזמן, אך פה היו מתואמים. כיצד? זכו לנבואה. איזה נבואה זכו ברגע זה? לא לנבואת שאר הנבאים, לנבואה באספקלריה מאירה, נבואת משה רבינו, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. מה יש מעל לנבואה, נבואת משה רבינו. "לא כן עבדי משה". כל נביא רואה דבר אחר על פי מדרגתו, שמונה פרקים פרק המחיצה, יש מחיצות לנביא, כל נביא רואה קצת אחרת לפי המחיצות שלו, הכל זה נבואה ואמת, כל אחד צבע שונה צורה שונה, אמרו לא נשאר את ירמיהו הנביא אלא את חולדה הנביאה כי נשים רחמניות, מה זה קשור לפרוטקציה? לא היא רחמנית, ולכן הנבאה מקבלת גוון רחמני. זה רצון ד' שיהיה כך, אספקלריה שאינה מאירה, זה כמו משקפיים שקופות, או אדומות או שחורות, רואים דברים שונים דרך המשקפים, לכן אין שני נביאים מתנבאים בצורה אחת. כשהגיעו ארבעים נביאים בפני יהושפט הוא אמר שהם נביאים שקר, הוא אמר הם שקרנים כי הם אמרו אותו הדבר בדיוק, חוץ מאחד שהיה תמיד נביא אמת אך הפעם היה נביא שקר, זה צדקיה בן כנענה.

אם השירה באה בנבואה אז מה גדולת עם ישראל. אלא הנבואה באה אחרי נבואה, היינו במדרגה לשמוע את דבר ד'. הם הקשיבו לדבר ד'.

המלאכים לא קרב זה אל זה, אך אנחנו כן, אמרנו אותה שירה מילה במילה. מה שכתוב בתורה, יש מקשים שמשה כתב ספרו ופרשת בלעם, בוודאי פרשת בלעם למה לא, הוא כתב הכל, אלא שכשמשה רבינו כותב הוא עושה תרגום, הוא אמר שלח את עמי לא אשלח, מה פרעה דיבר עיברית? לא הוא דיבר מצרית ומשה קבל בנבואה בעברית את מה שפרעה אמר במצרית וכן הלאה. קורח אמר כך, מה אכפת מה קורח אמר, זה לא תורה, לא נכון, לא כתוב מה שקורח אמר, אלא מה שד' אמר למשה רבינו איך לומר דברי קרח, זה לא ציטוט של קורח, מה שד' אמר. יוצא שבלעם דיבר בבילעמית, ומשה רבינו היה צריך לתרגם, אמר לו ד' לא, זה בדיוק מה שבלעם היה צריך לומר, וישם ד' את פיו בתוך בלעם, חזל אומרים שם חכה בתוך פיו אמר מילה במילה, מדוע? שישראל ישמעו את מה שהוא אומר. זה יוצא דופן כי היה מכשף ודיבר בשפת כשפים אך פה דבר בעברית.

יש אומרים למה בפסח אומרים חצי הלל ולא הלל שלם? כי מעשי ידי טובעים בים. מי שהזכיר זאת זה הכלבו בבית יוסף, אך זה לא מה שכתוב בגמרא, בגמרא כתוב בגלל שכל הקורבנות אותו הדבר, בשבועות כל יום קורבן שונה, כל יום יש חידוש, ואם חידוש בפסח אז חצי הלל. זה חי דוש של הכלבו, הוא אמר דבר נוסף. זה לא הטעם העיקרי.

למה זכינו בקריעת ים סוף למדרגה כ"כ גבוהה שראתה אפילו שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי? עולת ראיה חלק ב, הארות הרצי"ה על דברי הרב קוק, עמ' תלא הוא מביא מדרש יצאנו ממצרים נעשינו ככה, קבלנו את התורה נעשינו ככה, בקריעת ים סוף נעשינו ככה, מדרש. איך בקריעת ים סוף נעשו שושנים, מה זה נעשו שושנים? מסביר הרצי"ה, והוא לפי שהופיע אז הפנימיות הכללית העליונה של הדבקות ומסירות הנפש הישראלית. עד כדי שראתה שפחה מה שלא ראה יחזקאל וכל שאר הנביאים, כנסת ישראל נמשלה לשושנה, אבל זה נשמת כלל ישראל, יהודי יכול להתנהג כמו נשמת עם ישראל, ויש רגעים שכולנו נעשינו בפועל כמו האור האלוקי הגנוז בנשמתנו. נעשינו והוא לפי שהופיע אז ההופעה הכללית של הדבקות של הנפש הישראלית, כשיש מסירות נפש מופיע הסגולה הישראלית... עד שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוז'י. יש הרבה אנשים עם טענות על עם ישראל, זה הבל, כי במלחמות ישראל מתגלה מסירות נפש. כל מלחמה יש יותר מסירות נפש, כל מלחמה יותר. מלחמה אחרונה, צוק איתן, עודיותר מסירות נפש, יש סיפורים מהקצינים. שאלתי מדוע לא כותבים? ענוים, לא רוצים לספר. מסירות נפש עצומה וכל פעם זה יותר. יש קצינים בצבא עשרות שנים ומעידים שהמורל עולה והמוטיבציה עולה ויש יותר מסירות נפש. גם הפסיכולוג הראשי של צהל גם אומר המוטיבציה עולה, הוא לא אומר מסירות נפש זה לא מילים של פסיכולוג, אך הוא אומר מוטיבציה.

בזכות זה ראתה שפחה על הים, וכולנו, והשירה גם הייתה אחדותית. מדוע? כיון שנעשינו שושנים אז כבר לא היינו פרטיים היינו כלל ישראליים. בפנקסי הראיה הוא מדבר על הדביקות בצדיקים, עמ' שכו: הצדיקים הגדולים... מלאות קדושה וכל מי שדבר בהם וכו' דבר בצדיקים אז מקושר בנשמתו... חלק מהאור העליון... וכו' מעורר את.... מופיע עליו בזה אור ישועה. זה דברים של חסידות. נשמת הצדיק כלולה היא.. כנסת ישראל. תניא פרק א', הצדיק הוא נשמה כללית. עכשיו דברים של הרב קוק "וכשם ש....מלא דעת .... כך מתעלים עוד יותר .... כללות האומה" כי כוחו של הצדיק זה בגלל שנשמתו כלל ישראלית ק"ו אם נדבקים בכללות האומה. "... אור נשמת ד' בעולם" איך אדם מתדבק בכנסת ישראל? הרבה דרכים. לכן לומדים אורות, אך שיא ההתדבקות בכנסת ישראל זה מסירות הנפש. כמו בקריעת ים סוף וכמו במלחמות ישראל. ואף על פי שאנשים מוסרים את הנפש בצבא הם לא צדיקי הדור, אך גם השפחה על הים היא לא צדיקת הדור. ובכלל מהיכן אותה השפחה? תשובה, ערב רב. גם הערב רב מסרו את הנפש, הערב רב הזה ראו יותר מיחזקאל בן בוזי