שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

התחלת חינוך הילד מפרשת "לך-לך" (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־12:29, 9 ביולי 2018 מאת Maale (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "'''שאלה:''' מה המקור למה שאמר רבנו הרב צבי יהודה שיש להתחיל לימוד חומש לילד מפ' 'לך לך'? ראיתי...")

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

שאלה: מה המקור למה שאמר רבנו הרב צבי יהודה שיש להתחיל לימוד חומש לילד מפ' 'לך לך'? ראיתי בספר על הגרא"מ שך ('לולי תורתך' עמ' יג) שמביא בשם הגרי"ז שזו המצאה של הלאומיים להתחיל בהליכה לארץ ישראל ולא המנהג הקדום שמתחילים בפ' 'בראשית'.

תשובה: לא ראיתי מקור. יש מקור להתחיל בספר 'ויקרא' אבל קשה להתחיל ב'ויקרא'. "אמר רבי אסי: מפני מה מתחילין לתינוקות ב'תורת כהנים' ואין מתחילין בבראשית? אלא שהתינוקות טהורין והקרבנות טהורין יבואו טהורין ויתעסקו בטהורים" (ויקרא רבה ז, ג). הרעיון להתחיל מפרשת 'לך לך' הוא שמאברהם אבינו אנו לומדים מידות טובות, חסד, אהבת ארץ ישראל וכו'.

[מובא בס' 'אמרי שפר' (עמ' סה-סו) שתי אמירות של הג"ר אברהם שפירא בענין זה:

1. פעם סיפר הגר"א שפירא על סדר וצורת הלימוד של החומש בירושלים. שהרוב התחילו מפרשת 'בראשית', אך היו כאלה שהתחילו מפרשת 'לך לך'. הרעיון היה שמתחילים מאברהם אבינו, וקודם לכן זה קצת קשה לחנך וללמד את זה. הג"ר שפירא לקח חומש בראשית ונתן דוגמא מהמסופר על ירד שחי 162 שנה, והוליד את חנוך, ואחר כך חי 800 שנה. ושאל הג"ר שפירא: “800 שנה מה עשה? חי וחי, ולא מסופר מה עשה כל השנים הללו. סתם חי. דור של חיים ארוכים בלי תוכן. עד שבא אברהם אבינו היו ללא תוכן, ללא קדושה”.

2. באחת ההזדמנויות הסביר הג"ר שפירא את הדרכת רבינו הרב צבי יהודה לתלמודי תורה להתחיל ללמוד עם הילדים מפרשת 'לך לך' ולא מ'בראשית', שפרשיות 'בראשית-נח' עוסקות בסתרי תורה, כמו שכתב הרמב"ן בתחילת דבריו, ומפרשת 'לך לך' מתחילה תורת האבות. עד אז היו שנות תוהו ומאז התחילו שנות התורה, כמו שכתוב "ואת הנפש אשר עשו בחרן". מה הקשר בין עשיית נפש לתורה? אלא יצירת הנפש שעשו הייתה בישיבה שפתח אברהם אבינו וקירב אנשים לאמונה ויראה. רק בישיבה יש תורה. מכאן התחילה התורה.

על התחלת חינוך בויקרא, עיין 'ודרשת וחקרת' (ח"ה יו"ד ס' נ).]