שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תנ"ך בגובה העיניים (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־14:24, 13 בנובמבר 2019 מאת Maale (שיחה | תרומות)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

[נכתב סביב כניסת תכני ביקורת המקרא ללימוד תנך" בממ"ד]

ממ"ד או ש"ס

שאלה: לאור התוכניות החדשות של לימוד תנ"ך, אנו מתלבטים אם להשאיר את הבן שלנו בממ"ד או לשלוח אותו לבית-ספר של ש"ס. מה דעת הרב?

תשובה: אין כאן שאלה. ודאי ש"ס. יראת שמים לפני הכל. אבל יש לקוות שהגזרה הרעה לא תצא לפועל.


תוכנית הקודמת או תוכנית החדשה

שאלה: למה התוכנית הקודמת בתנ"ך מחוייבת ולא החדשה?

תשובה: מוחזקת במסורת כל הדורות.


חסרון אמונה

שאלה: מה החסרון בתוכנית המוצעת ללימוד תנ"ך של משרד החינוך?

תשובה: חסרון אמונה במסורת ישראל.


רבנים

שאלה: שמעתי שיש בעיות קשות בלימוד תנ"ך המוצע בממ"ד. אבל אלו מאמרים של רבנים?

תשובה: גם רבנים לפעמים אומרים דברים לא נכונים. יש לבדוק כל דבר ענינית ולהרכיע על פי רוב חכמה ורוב מנין.


פירושים נוצרים

שאלה: חבר אמר לי שיש בתוכנית אזכורים של פירושים נוצרים של תנ"ך, אך לא מצאתי?

תשובה: אמרו לי שיש קישורים לנצרות בתוספת הערה שזה אוסף מצויין.


שופטים

שאלה: ראיתי הגדרה לשופטים שלנו: למען עצמו ולא למען עמו. יתכן שזה נכון?

תשובה: דברי דיבה מן הסוג הגרוע באלה בהם ד' בחר, וברבים מהם השרה רוח קודשו.


ביקורת המקרא

שאלה: האם מותר להזכיר שאלות ביקורת המקרא כדי להביא את התשובות שלנו?

תשובה: רבנו הרב צבי יהודה צעק על מי ששאל זאת. אין מזכירים כלל את ביקורת המקרא (עיין רמב"ם עבודה זרה ב ב).


פילוג

שאלה: האם לא כדאי להגיע להסכמה משותפת כדי לא לגרום פילוג בציבור הלאומי-דתי?

תשובה: זה לא עניין של פילוג אלא בעיה של אמונה או כפירה. מלבד זאת, הפילוג כבר נעשה.


וויתור

שאלה: אולי כדאי לוותר בשביל השלום?

תשובה:מסורת ישראל היא קנאית ולעולם לא תוותר.


פירושים ע"פ הרגשתנו

שאלה: שמעתי תומך בתוכנית החדשה: "נגמר חז"ל ונגמרו פירושי הראשונים. עתה, קובע מה שאנו מרגישים". זה לגיטימי?

תשובה: התורה היא אלהית ועניננו הוא להתרומם אליה.


קצת כפירה כדי לחזק החינוך הדתי

שאלה: נאמר לי, - אין לי מסמך - שמקבלים הרבה כסף מהאיחוד הארופאי בשביל התוכנית החדשה, אז האם לא כדאי לקבל תוכנית עם קצת כפירה כדי לחזק את החינוך הדתי לילדינו?

תשובה: אם זה נכון, שיש קצת כפירה ומקבלים הרבה כסף – חלילה! בשביל כסף לא נכנסים לנעלי אנטוכוס וכדי למכור נפשנו לשטן.


קבלת השיטה המסורתית

שאלה: יש טוענים שלימוד תנ"ך בשיטה המסורתית לא נקלט על ידי ילדינו עם בעיותיהם הידועות?

תשובה: לא נכון. אפילו בבתי-ספר חילוניים רבים מלמדים על פי הפרשנים המסורתיים.


מלחמת חורמה

שאלה: איני מבין איך אנו שותקים. אם אצל החרדים היו ממציאים תנ"ך חדש, הם היו עושים מלחמה נגד גזרת שמד, ואצלנו הרבנים שותקים??

תשובה: לא שותקים. אבל לא יועיל להרעיש.


תגובה חריפה

שאלה: למה להגיב בצורה כל כך חריפה ולא בנועם ובנחת?

תשובה: חייבים לומר דברים ברורים בעניינים כה חמורים.


תנ"ך בגובה עיניים ע"י ראשונים

שאלה: יש כמה מקומות בהם יש אצל הרמב"ן ורבי אברהם אבן עזרא פירושים בגובה עיניים. אז מה הבעיה?

תשובה: גם אם זה נכון, התשובה נמצאת בשאלה עצמה: רק כמה מקומות, - לעומת אלפים ועשרות אלפים שלא.


עלבונות

שאלה: אם מבקרים את עושי התוכנית, זה מעליב אותם?

תשובה: ופשפוש בחטאיהם של אבות האומה בגובה עיניים לא מעליב אותם?!


שיטה קיימת

שאלה: למה לשלול את השיטה של תנ"ך בגובה עיניים. גם זו שיטה בין השיטות הקיימות?

תשובה: זו לא שיטה בין השיטות הקיימות אלא המצאה חדשה של הזמן האחרון.


המצאות

שאלה: האם יש מקום לאמירה שפירושי התורה שבעל פה על התנ"ך הם המצאה?

תשובה: כך אמרו הרפורמים.


פילוג

שאלה: אני מפחד שיהיה פילוג גדול עקב ההתנגדות לתוכנית החדשה ללימוד תנ"ך ממשרד החינוך?

תשובה: יש כבר פילוג. תיקון המצב יביא אחדות.


ביקורת המקרא

שאלה: למה לא להביא ביקורת המקרא אם כותבים נגדה?

תשובה: גם זו תחבולה כדי להביאה.


מסר מוסרי

שאלה: למה לא לתאר שמעשי אבותינו אינם מוסריים כדי להעביר לנו מסר מוסרי?

תשובה: תחבולה מחוכמת להשמיץ אבותינו.


קדושת אבותינו

שאלה: האם אבותינו בתנ"ך היו אנשים קדושים?

תשובה: איזו שאלה! קדושים בקדושה מעבר להבנתנו.


יוזמיי התוכנית

שאלה: האם אלו שתומכים בתוכנית אינם תלמידי חכמים?

תשובה: ודאי תלמידי חכמים, אבל ערבבו הבנות היהדות עם הבנות הגויים – מה שגורם ערבוביא של קודש וחול. יש מקום לעסוק בחול אך לא בערבוביא.


שכנוע

שאלה: אני מציע לשכנע את יוזמי התוכנית החדשה שהיא לא בדרכה של תורה?

תשובה: אני מקבל הצעתך זו, לך בכחך זה והושעת את ישראל.


פירוש חדש

שאלה: ראיתי פירוש חדש שלהם ואיני רואה בעיה?

תשובה: פירוש לא מתברר באורח נקודתי אלא מתוך עמל כולל של תורה.


פשרה

שאלה: אולי אפשר למצוא פשרה ולהרכיב את הדרך החדשה עם הישנה?

תשובה: אי אפשר להרכיב. החדשה מוחקת את הישנה.


לימוד תנ"ך


שאלה: איך ללמוד תנ"ך?

תשובה: אמר הגר"א: "תנ"ך – ללמוד עם פירוש רש"י ומצודת דוד ומצודת ציון, ורד"ק – אך כל זה אינו מעכב. ושלא לדרוש אחרי פירושים שונים שזה בכלל מאמר חז"ל: מנעו בניכם מן ההגיון (ברכות כח), ושלא יהיה חס ושלום יצא הפסד בשכרו" (כתר ראש, אורחות חיים נח).


הגדרת תנ"ך בגובה עיניים

שאלה: מה ההגדרה של תנ"ך בגובה עיניים?

תשובה: א. הנמכת דמותם של גדולי האומה וראייתם כאנשים בעלי חולשות אנושות כמונו. ב. עצמאות פרשנית כשיטה וביקוריות כלפי הפרשנות של חז"ל.


ראשונים כמלאכים

שאלה: מה המקום לשלילת תנ"ך בגובה עיניים?

תשובה: "אם ראשונים בני מלאכים, אנו בני אדם. אם ראשונים בני אדם אנו כחמורים". שבת נג א. "ליבן של ראשונים כפתחו של אולם, ושל אחרונים כפתחו של היכל, ואנו כמלוא נקב מחט סידקית". עירובין נג ב.


אבותינו

שאלה: מנין לנו מעיון בתנ"ך עצמו שאבות האומה היו ענקי רוח ולא סתם אנשים?

תשובה: אם הם סתם אנשים, איך ד' התגלה אליהם ועשה דרכם מופתים.


גובה עיניים במשל פשוט

שאלה: מה זה תנ"ך בגובה עיניים, דרך משל פשוט?

תשובה: נמלה מסתכלת על פיל, רואה ציפורניו וחושבת שזה הפיל.


לימוד ע"פ הרגשתנו

שאלה: שמעתי הגדרה שיש ללמוד תנ"ך לא על פי מה שחז"ל אומרים לנו אלא על פי מה שיש לנו לומר. למה זה לא טוב?

תשובה: קצת שכל וקצת ענווה כלפי חז"ל.


העיקר – מצוות

שאלה: מה הבעיה אם אבותינו היו נמוכים. העיקר לקיים מצוות?

תשובה: זה גם עוקר את המחוייבות למצוות.


אנו יותר מוסריים מהאבות

שאלה: מה הבעיה לומר שאנו יותר מוסריים מהאבות?

תשובה: אני מלמד עליך זכות שאינך מכיר אותם.


התוכנית החדשה

שאלה: אני מזועזע מהדברים שראיתי בתוכנית החדשה ללימוד תנ"ך של משרד החינוך?

תשובה: אדרבה, עתה יצא המרצע מן השק ואפשר לטפל.


מלחמת עולם

שאלה: האם תוכנית התנ"ך שוה מלחמת עולם?

תשובה: מלחמת עולמים.


פילוג באומה

שאלה: אם המינוי החדש גורם פילוג באומה, למה לא להחליפו?

תשובה: נקוה שיוחלף. זה שיקול שלהם.


==

==