שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תשובה ומפלגת הבית-היהודי

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

תשובה ומפלגת הבית-היהודי

שאלה:

פעמים רבות הרב פירסם דעתו שיש אפשרות לבית-היהודי לחזור בתשובה. וכן פורסם לפני כמה שבועות והועתק בפייסבוק אתמול:

"ש: האם יש להתיאש סופית ממפלגת הבית-היהודי?

ת: לא. יש שלוש דעות. א. להקים מפלגה חלופית. ב. לפרק מפלגה זו. ג. לחזק בתורה את המפלגה. דעה ג' עדיפה".

מה המצב של המפלגה היום לקראת הבחירות?

תשובה:

אכן זה מובן מאליו שיש להתאזר בסבלנות ולנסות לתקן. אין דבר העומד בפני התשובה. אך לצערנו כל הנסיונות עלו בתהו, ואדרבה המפלגה האהובה הלכה והידרדרה מדחי אל דחי. ועתה לקראת הבחירות, אינם מגלים סימני חרטה, ואדרבה מציגים תכנית עתידית רעועה וכן חלון ראוה של סרטי בחירות ושירי בחירות מאוד מדורדרים. "טהור בעיניו ומצואתו לא רוחץ" (משלי ל יב). "כי מאסתה את דבר ד', וימאסך ד' מהיות מלך על ישראל... ונתנה לרעך הטוב ממך" (שמואל א טו כו-כח).

אולי זה לא יהיה מיידי, אך זה יהיה.


  • פורסם בשאילת שלמה 372