שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תשובה וגבורה

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

תשובה וגבורה

[הרב שלמה אבינר]


שאלה: למה כל עם ישראל אינו חוזר בתשובה? האם כל כך קשה להבין שמשה אמת ותורתו אמת?! האם כל כך קשה להבין כמה נפלאים הם חיי התורה, התשובה, וכמה דלים הם חיים בלא תורה ותשובה?! זוהי שאלה שכל אדם ירא שמים שואל בכאב.


תשובה: בוודאי, זו האמת, אך לא כולם מבינים שזו האמת. מרן הרב קוק מסביר שהרבה אנשים תופסים שתשובה היא חולשה, חידלון, מחיקת שמחת החיים, עוז החיים, גבורת החיים, פעולת החיים, ויזמת החיים. הם תופסים בטעות, וזו אחת הטעויות הכי נוראות של המין האנושי, שתשובה ויראת ד' ודבקות בד' זה דלדול, ריקנות, מחיקת האופי, מחיקת האישיות, מחיקת האותנטיות, מחיקת השלמות של האדם עם עצמו, מחיקת העוז.

אך כל זה אינו נכון. בדיוק להפך! התשובה נותנת עוז, שמחה, גבורה (אורות התשובה, תוספת התשובה, ז, התשובה והשלום).

איפה כל זה כתוב? מנין לקח זאת מרן הרב קוק? ממקור סתרי תורה. ולמה אין זה כתוב בנגלות התורה? כי טרם הגיע הזמן. כל דבר וזמנו. עכשיו אנו מוכנים לשמוע, שתשובה היא גבורה גדולה ועוז גדול, שמחת חיים גדולה. עתה דורות אחרים, נשמות אחרות, תפקידים אחרים, שליחויות אחרות (עיין אבן שלמה יא ט). עכשיו הגיע הזמן לגלות לכל את הרז הזה, שהתשובה היא שחרור מן המועקה, מן החולשה, מן המסכנות, שהתשובה היא גבורתו הגדולה של האדם.

היא אינה מדכאה את האדם אלא את היצר הרע. כאשר מדכאים את היצר הרע, יתכן שבהתחלה קצת כואב. אך אין היא מדכאה את האדם, אדרבה, היא עושה אותו גיבור.

הסתכלו בתנ"ך על כל גדולי יראת השמים, כל גדולי התורה. אלו גיבורי ישראל.

חזק חזק ונתחזק בתשובה, לשם אלהינו, להרבות כבוד ד' בעולם.