שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תקציב הישיבות

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

תקציב הישיבות

שאלה: מה הן אמות המידה שצריך להקצבת הישיבות ציוניות וחרדיות?

תשובה:

א. כלל ראשון, אין הבדל, צריך לתקצב גם ישיבות חרדיות גם ישיבות ציוניות. כולן חשובות. אנו ציונים, ואנו בעד ישיבות ציוניות אבל גם הישיבות החרדיות יש להן תפקיד באומה. הישיבות הציוניות לבדן לא תוכלנה להרים את כל העול, כמו שכתוב בפרקי אבות בפרק קניין התורה: "נושא בעול עם חברו": צריך לקיים "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק" (ישעיהו מא ו), צריך לעבוד יחד, לישא בעול עם חברו. יש לנו ביקורת על חברו, אפילו ביקורת קשה מאוד, יש ביניהם חילוקי דעות לגבי דברים עקרוניים וחשובים מאוד, והוא ילחם על דעותי, כמובן שכך, ויחד עם זה יש לזכור שאנחנו יחד, אנחנו חברים באותה עבודה. אני דתי מסוג זה, והוא דתי מסוג אחר, אך אנחנו יחדיו באותה משימה של הקמת התורה בישראל. על אף הביקורת ומעבר לה – אני נושא בעול יחד איתו.


ב. כלל שני, תלמיד ישיבה הוא חיוני. במדינה צריך אנשי משק ואנשי נשק, ולא פחות מזה אף יותר מזה, צריך אנשי אמונה ואנשי רוח. לא מדובר רק בתלמידי ישיבות שהלימוד מכשיר אותם לתפקידים באומה, כגון מורים, מחנכים, רבנים ודיינים, אלא גם אלו שלומדים כדי להוסיף כוחות רוחניים באומה. זה חסד גדול לאומה, חיוני לאומה, פיקוח נפש לאומה, כמבואר בספר אורות התורה למרן הרב קוק, פרק ב. כל אומה – וקל וחומר עם ישראל – לא יכולה להחזיק מעמד רק עם עניינים מעשיים. ואכן סטודנט באוניברסיטה, לא רק להנדסה אלא גם למדעי רוח ולאומניות, מתוקצב. לכן צריך לתקצב תלמיד ישיבה כמו סטודנט. ודאי לימודי קודש הם יותר מלימודי חול, אבל לפחות כמו סטודנט.

אפשר לשקול כמה עולים כל הסטודנטים למדינה (כולל משכורות הפרופסורים, הקמפוסות, המעבדות, וציוד וכדומה) וכמה עולים תלמידי הישיבות למדינה, ולהקציב אותו סכום בין כל הישיבות, ואז לפחות החול והקודש יהיו שווים.


ג. יש טוענים שיש למדינה ליתן תקציבים רק למי שתומך במדינה, אבל תלמיד ישיבה חרדית לא תומך במדינה, אין סיבה שיקבל כסף מהמדינה. אין זה נכון. גם החרדים מביאים ברכה לאומה ע"י התורה שהם לומדים, ע"י הרוח שהם מוסיפים למדינה וגם ע"י הביקורת... אנחנו לא אוהבים ביקורת, אבל צריך לדעת שגם הביקורת בונה את האומה.


  • פורסם בשאילת שלמה 310