שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תפקידה של מפלגה דתית

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

תפקידה של מפלגה דתית

[באהבה ובאמונה]


תפקידה של מפלגה דתית-לאומית מתחלק לשני חלקים: מה היא מחויבת עתה, ולמה עליה לחתור בעתיד.

חובתה העכשווית מתבררת בספר אורות של מרן הרב קוק: "הדור הראשון של עקבתא דמשיחא, בתחילת קץ המגולה של ישוב א"י, הוא מכשיר את החומר של כנסת ישראל, והרוחניות צריכה לשמש בו שימוש של שמירת החיים הפנימיים" (אורות התחיה מ). בלי חיים פנימיים, גם הציונות תיפול חלילה, גם המדינה תיפול חלילה. "כי הרעיון הלאומי, כשהוא רק חילוני, הלא יוכל להתהפך לרועץ לישראל, לנכר את כל אותות האומה, ולהפג מקרבה כל רשמי חייה, שאז יוכל להיות כוח מהרס, במקום כוח בונה" (אגרת לפועל המזרחי, מאמרי הראיה 197).

במילים פשוטות: המפלגה הדתית-לאומית צריכה להיות משגיח כשרות של המדינה. זה תפקיד מאד חשוב, מאד מכובד, מאוד חיוני. יש שמחשיבים אותו ללא מכובד, אך זו טעות גמורה,

זאת אי הבנה שהגוף החסון ביותר, אם הוא בלי נשמה, ייפול.

אבל תפקידה העתידי הגדול של מפלגה זאת מתבאר באריכות באגרת של מרן הרב קוק למזרחי בקונגרס הציוני (אגרת תקעא): "המזרחי עומד עד כה במעמד צנוע ושתקני, כותב על דגלו: להכניס את שלומי-אמוני-ישראל תחת הדגל הציוני" - מה שנכלל בביטוי דתי-לאומי, כלומר גם הדתי יוכל להיות לאומי.

אך לא די בכך. עליו "לזרק את הנשמה" בתוך כל התנועה הציונית. "להכיר בגאון את גדולת תעודתו. לא להיות שמש למפלגה מעשית, פוליטית, קולטורית וכו'" אלא "להוציא את עניין הציונות מקטנות... לקראת עתידו הגדול באור פני ד' אלהיו".

"המזרחי מוכרח להיות בציונות מה שישראל בעמים: כוח של תסיסה תמידית, כוח שלא יחדל את עבודתו ואת סגולת-הפרייתו, לעולם יתבע את תביעתו ויביע ברמה את תקוותו לניצחון מוחלט ושלם של דעתו, הכוללת, העליונה והקבועה" כלומר "הדת בישראל, אור ד' שבנשמתו".

התוכנית של המזרחי צריכה להיות: "שהציונות מבוססת היא על יסוד תחיית האומה בתורתה על אדמתה" (אגרת תקעא).


  • פורסם בשאילת שלמה 382