שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תפילה למות גוי (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם מותר להתפלל על מות רשעי הגויים כמו נשיא איראן אחמניג'אד?

תשובה: כן, ומדוע לא? במסילת ישרים (סוף פרק יט) כתוב שמדית חסידות היא להתפלל על רשעי ישראל ע"מ שיחזרו בתשובה. בכללי אנו מתפללים שגם הגויים ישובו בתשובה כמו שאומרים בתפילת "עלינו": "לתקן עולם במלכות שדי וכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך כל רשעי ארץ. יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון". וודאי זו שאיפתנו. אבל על רשע פלוני לא שמענו שישנה בעיה להתפלל על מותו.

כמובן בענווה, לא משום שאנו מתפללים הקב"ה מוכרח לעשות כל מה שאנו מבקשים. כשם שהתפללנו והתפללנו שהיטלר ימ"ש ימות, ובכל זאת היה קשה. אבל, עקרונית מותר להתפלל.