שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תפילה בזמן שנקבע או לחכות למניין (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: במנין מצומצם, האם יש להתפלל אפילו שעוד לא הגיעו עשרה או שיש לחכות לעשרה?

תשובה: באופן פשוט צריך תפילה בציבור. תפילה נחשבת "בציבור" כשמתחילים שמונה עשרה במניין. כלומר, כולם צריכים להתחיל ביחד את השמונה עשרה. אבל מבחינת מעשית זה קשה, כי עד שמחכים עד שאלה יגיעו אז האחרים כבר יצאו. אלה מגיעים מוקדם, אלה מגיעים באמצע ואלה מגיעים מאוחר. אם יתעקשו להקפיד על זה המניין יתפרק לגמרי. אנשים לא יבואו.

לכן במקרה כזה, צריך להקפיד שתמיד מתחילים את התפילה בזמן. אם למשל קבעו את התפילה בשש, אז תמיד בשש מתחילים. אם אדם יודע שמתחילים בשש הוא יבוא בזמן. אם אדם יודע שמחכים ומחכים אז הוא מאחר ואחרים מאחרים. זה קטוסטרופיה. לכן כשמגיע הזמן מתחילים וממשיכים. אם מגיעים לברכו ויש עשרה אומרים ברכו אפילו אם לא כולם בברכו אלא שאחד בהתחלה, אחד בסוף וכו'. צריך להמשיך ולהתקדם כמו קצין קרבי שרץ בתוך הקרב כשיורים עליו ונופלים לו חיילים, חלילה ,אבל הוא לא עוצר. אעפ"י שבדרך זה מפסידים דברים ונכנסים לדיעבד ושעת הדחק, אבל אם לא ננהג ככה המניין יתפרק לגמרי. לכן, כולם צריכים לדעת שבשעה שנקבעת תמיד מתחילים.