שיעורי הרב שלמה אבינר

תענית אסתר (וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

תענית אסתר התשע"ח - גילוי שם ה' ב"צומו עליי"

תאריך: אדר התשע"ח