שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תן גט ואל תציק

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

תן גט ואל תציק

[הרב שלמה אבינר]


תן גט ואל תציק. גם את קבלי גט ואל תציקי, כי כל המאמר הזה כתוב בלשון זכר אך הוא נכון גם בלשון נקבה.

גט אינו שיטה לסחוט כספים. זו דרך להיפרד בדלית ברירה, ולבנות כל אחד בית חדש משלו.

לכן אם כבר החלטת להתגרש, אנא ממך תן גט בו ביום, ועל ענייני הכסף תתדיינו אחר כך במשך כל הזמן הנדרש. כמובן, לא בקלות ראש מתגרשים, אלא פונים לייעוץ ועוד ייעוץ. אבל אחרי שנפלה ההחלטה, מתגרשים מיד, ואת ענייני הכסף מסדרים לאחר מכן.

ואם בת זוגך רוצה להתגרש ואתה לא, זו טרגדיה, אבל אל תחזיק אותה בכוח. אהבה אינה הולכת בכוח. שחרר אותה! אל תהיה מושל עריץ.

ובשני המקרים האלה, אל תנצל הלכות מתוך רשעות. אלו הלכות טובות - לטובת האדם, לטובת הפרט ולטובת המשפחה, אף שתמיד אפשר לעשות בהן שימוש לרעה. "ישרים דרכי ד', וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם" (הושע יד, י). ההלכה ישרה ואתה עקום. די! תן לאשתך ללכת! אחר כך תתדיינו על כסף.

איני מבין איך ירדת לדיוטה נמוכה כל כך. איך הפכת מושחת כל כך. אם תמשיך כך, אני מבטיח לך גיהנום, גם בעולם הבא וגם בעולם הזה. כי הילדים שלך ישנאו אותך, בגלל מה שעוללת לאמא שלהם, והחברה תוקיע אותך כחלאת אדם.

מעשה בבחור שלא רצה לשחרר את אשתו. כולם אמרו לו לשחרר, כולם התחננו, כל הרבנים וכל המחנכים וכל הידידים וכל הקרובים, אך הוא התעקש. אמרתי לו: "אתה בדרך לגהינום" . הוא השתולל והתפרץ וצעק: "לא!" ואני הדל צעקתי בחזרה: "גהינום!" הוא צועק "לא" ואני צועק "גהינום". בסוף הוא נתן לה גט בו ביום. לקח לי שלושה ימים להירגע אך הוא ניצל מגהינום וגם אשתו ניצלה מגהינום עלי אדמות.

מעשה באישה שבעלה עשה לה גהינום, אבל הרב אמר לה לא להתגרש כי אז המזבח בוכה. השיבה: "אני בכיתי כל כך הרבה, אז שגם הוא יבכה קצת".

ומעשה באישה שבעלה עשה לה גיהינום, אבל הרב אמר לה: "התגלה אלי אליהו הנביא ואמר שאם תתגרשי את מעכבת את הגאולה". השיבה: "בפעם הבאה שאליהו הנביא יבוא אל כבוד הרב, אנא יפנה אותו אלי ואני אסביר לו ישירות". טרקה את הדלת ויצאה.

די! תן לאשתך ללכת! מיד! מה זה כאן?! עבדות?! סחר?! למה אתה כופה את עצמך. אם אשתך רוצה ללכת, רק תביעה מוסרית אחת אתה רשאי לתבוע: "בואי נלך יחד לייעוץ רציני, עבורנו ועבור ילדינו". אבל אחרי זה, תן לה ללכת, תן גט בלי תנאי, והכסף אחר כך.

אם אתה תציק לה, אני אציק לך, כולנו נציק לך, כל עם ישראל יציק לך. אנו עם עדין, איננו סובלים עוול, איננו סובלים את מי שחומס את חברו וקל וחומר את זוגתו. יש אנשים שכל רכושם הוא החופש, כל הלוקסוס שלהם הוא החופש - ואותו אתה חומס! כל כך נמוך נפלת! אתה ועורך הדין המגעיל שלך, שאינו עורך דין של אמת וצדק, אלא עורך דין של עוול שלמד לשקר ועושה את עושרו על חשבון סבל אשתך. זרוק אותו מיד וקח לך עורך דין ישר, ויותר מזה - טוב: פנו יחד לשירות של גישור-פישור, שזול יותר ומועיל יותר לאין ערוך.

אבל כל זאת אחר כך. עכשיו תן מיד גט. אם לא תתן לה גט, גם הגהינום לא ייתן לך גט. כל מה שעוללת לאשתך הגהינום יעולל לך. כי יש דין בשמים - וגם בארץ.

מהר מהר, עשה תשובה. יש לך כיפה , ציציות, זקן ופיאות ואתה כזה מרושע. וגם אם אין לך כיפה ציציות זקן ופיאות, זו כמובן לא סיבה להיות מרושע. ד' לא יסלח לך וגם אנחנו לא נסלח לך.

וגם את, אל תהיי מרשעת, וקבלי גט, כי כבר אמרנו שמאמר זה הוא בשני הכיוונים.

זה הסדר: רצון לפירוד, ייעוץ, גט, כסף. וד' ירחם.