שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תליית תמונה של חיה

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

תמונות של בעלי חיים

שאלה: האם מותר לתלות תמונות או פוסטרים של בעלי חיים?


תשובה: מותר לתלות תמונות של בעלי חיים, גם בעלי חיים טמאים. בדגלי השבטים היה חמור, נחש, אריה וכו'. ישנם בתי כנסת עם אריה על ארון הקודש. אמנם, שיטת חב"ד סוברת שאין לעשות כן. הרבי אמר (התוועדות ח"ד עמ' 487-490) שראיה והסתכלות בצורות קדושות, כגון ספרי קודש, פועלת לטובה. ברם, ראיה והסתכלות בצורות של בעלי חיים טמאים גורמת נזק לנשמה. אמנם הג"ר חיים דוד הלוי (שו"ת עשה לך רב ח"ח ס' ס) כותב שאין איסור לתלות תמונות של בעלי חיים טמאים, כי במעשה מרכבה ראה יחזקאל צורות של אריה ונשר שהם חיות טמאות (יחזקאל א, י). גם היו צורות של בעלי חיים טמאים בדגלי השבטים כנ"ל (אבן עזרא על במדבר ב, ב). לכן, להלכה מותר לתלות תמונות כאלו, אך חסידי חב"ד ילכו כשיטת חב"ד.

פורסם בשאילת שלמה 97