שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תכלת בזמן הזה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם יש ללבוש ציצית עם פתיל תכלת בזה"ז?

תשובה: לא, 'כולו הפך לבן'. ישנם שלושה נימוקים:

א. הזיהוי של התכלת היום הינו זיהוי שלישי במספר. הזיהוי הראשון היה של האדמו"ר מראדזין, הזיהוי השני היה של הג"ר הרצוג, ועכשיו ישנו זיהוי שלישי, הלא הוא הארגמון קהה הקוצים. ומניין לנו שלא יהיה גם זיהוי רביעי?

ב. אמרו חז"ל, שצבע כחול שאינו התכלת, 'קלא אילן', פוסל את כל הטלית (עיין בבא מציעא סא, ב ומנחות מ, א, מג, א). לכן, אולי התכלת פוסלת את כל הטלית. צריך להחמיר במצוות, אם אתה בטוח לגמרי שבקיום החומרה קיימת את המצווה בצורה יותר טובה, אך אם אינך בטוח, כמו במקרה זה, אין זו חומרה כלל.

ג. הוצאת לעז על ראשונים. תלמיד חכם אחד שלבש טלית קטן עם פתיל תכלת, אך תחת בגדיו, שאל פעם את מרן הרב קוק האם מותר לו להטיל פתיל תכלת גם בטלית הגדול. ומרן הרב קוק ענה לו שאסור, מפני שע"י כך הוא מוציא לעז על הראשונים שלא לבשו. מילא בטלית קטן, אף אחד לא רואה, "אתהלך בתם לבבי בקרב ביתי" (תהלים קא, ב), אבל בטלית גדול כולם רואים.

אם נראה אדם לובש ציצית עם פתיל תכלת, לא נגער בו, משום שיש לו על מי לסמוך. אבל מי שבא ושואל, אנו עונים לו, שלא להתייהר. משום שתלמידי חכמים וגדולי ישראל, הולכים כולו לבן.