שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תורת רבי נחמן (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

תורת רבי נחמן

ש: הרב כתב שלרבי נחמן אין מונופול, האם לעומתו לרב קוק יש מונופול?

ת: לא, גם למרן הרב אין מונופול, רק למשה רבנו יש מונופול, בניגוד למה שחשב קרח.


ש: אבל בכל דור יש ניצוץ משה רבנו?

ת: כן, בתור כל תלמיד חכם, לכן לכולם יחד יש מונופול.


ש: הרב כתב שאלו שהתנגדו לרבי נחמן היו יותר צדיקים וגאונים. האם יש אפשרות להשוות צדיקות וגאונות?

ת: ודאי. עיין בבבא מציעא פד ב מה אמרה אלמנתו של רבי שמעון בר יוחאי, ושו"ת מהר"י ברונא קצ.


ש: מניין לנו שאלו היו גדולים ממנו?

ת: כי רבי נחמן רצה שכולם ילכו בשיטתו ויהיו "כל העולם ברסלבים" (חיי מוהר"ן שלט) אך למעשה גדולי ישראל, כולל גדולי החסידות, לא נעשו ברסלבים, ובין כולם יחד היו גאונים וצדיקים ממנו.


ש: ייתכן שאלו שחלקו עליו לא הבינו אותו עד עמקותו?

ת: כך אפשר גם לומר שהוא לא הבין את עמקותם של אלו שהוא חלק עליהם.


ש: מניין שהייתה מחלוקת על רבי נחמן?

ת: זה מוזכר פעמים רבות בספרים של תלמידיו בעצמם עד שאפילו הוכרח לנדוד, ותלמידיו אף מזכירים שהיו רדופים בחרמות ובנידויים.


ש: איך אפשר לומר שחלקו עליו? הרי היום יש הרבה ברסלבים?

ת: בדורו היו מעט מאוד. בשנת פטירתו של רבי נחמן זצוק"ל היו על קברו בראש השנה רק שישים איש, וכן בדורות אח"כ, רק בזמן האחרון התרבו תלמידיו, בעיקר בין בעלי תשובה.


ש: הרב כתב על גדולתם של החולקים עליו אך אלו לא היו תלמידי חכמים, אלא ארחי פרחי, כגון הסבא משפולי שרבי נחמן אמר עליו שהוא זקן שבטומאה, זקן שבסטרא אחרא, אבי אבות הטומאה.

ת: אין זה מובן לי כי רבי אריה משפולי היה תלמיד חכם וגם צדיק שכל חייו עשה חסדים לעם ישראל ופיזר כספו לצדקה.


ש: רבי נחמן אמר שאותה צדקה שנתן הייתה כדי לבטל את הצדקה של עמ"י על ידי אבי אבות הטומאה.

ת: גם זה אינו מובן.


ש: רבי נחמן ודאי היה גאון גדול מכולם ואמר שהיה ברצונו לכתוב ספר איך להתנהג בכל הלכה והלכה, אבל לאחר שכתב את ליקוטי מוהר"ן כבר אינו צריך כי כל אחד יבין מתוכו כיצד לפסוק הלכה.

ת: ודאי שהספר ליקוטי מוהר"ן הוא חשוב מאוד אך איני מבין כיצד אפשר לפסוק ממנו הלכה ולא ראיתי מישהו שעושה זאת.


ש: רק רציונאליסטים יבשים לא הולכים בדרכו של רבי נחמן.

ת: לא כל שאר גדולי הדור בדורו היו רציונאליסטים יבשים.


ש: אני בטוח שהרב אומר דברים אלה על רבי נחמן בגלל שלמד מורה נבוכים ורבי נחמן הזהיר מאוד שאסור ללמד אותו "ושיכולים להכיר בפנים של האדם אם למד מורה נבוכים מאחר שהפנים של זה שלומד משתנים לרע כי בוודאי הוא מאבד צלם אלוקים פנים דקדושה ע"י זה".

ת: הרי הרמ"א שמופיע בתחילת השולחן ערוך פותח בציטוט ממורה נבוכים.


ש: שמעתי בשם רבי נחמן מברסלב שאין ללמוד ספר הכוזרי. האם אכן כך הוא?

ת: ודאי יש ללמוד ספר כוזרי!


ש: אבל רבי נחמן אמר לא ללמוד. כיצד אפשר לחלוק עליו?

ת: רבי יהודה הלוי אמר ללמוד, וכיצד אפשר לחלוק עליו?


ש: אז זו מחלוקת?

ת: מחלוקת זה בין שווים, ורבי יהודה הלוי הוא בין ראשונים כמלאכים.


ש: אבל הלכה כאחרונים.

ת: לא תמיד. וגם הגר"א אמר ללמוד.


ש: אז מחלוקת בין הגר"א לרבי נחמן?

ת: גם בין אחרונים יש מדרגות.


ש: לומר שבדורו של רבי נחמן היו יותר גאונים וצדיקים ממנו, האם אין בכך פגיעה?

ת: לא. כמו שבאמירתך שהוא היה הכי צדיק והכי ואין בדור אינך מתכוון לפגוע באחרים.


ש: אבל רבי נחמן בעצמו אמר שכל חכמי ישראל דומים עליו כקליפת השום (חיי מוהר"ן קצ).

ת: אינו מובן.


ש: למה הרב אמר שלרבי נחמן אין מונופול? הרי הוא אמר: "כיום כאשר הספר שלי כבר ידוע ונפוץ מחויבים ללמוד אך ורק בספר שלי" (חיי מוהר"ן שצא).

ת: כל חכמי ישראל האחרים לא סברו כן. למשל חב"ד.


ש: איך הרב מעז להשוות חב"ד לברסלב – הרי רבי נחמן הסביר שההר של זבל שבמעשה י"ג סובב על כת חב"ד (חיי מוהר"ן צח)?

ת: חב"ד לא נראה הר של זבל למי שלומד אותו.


ש: מלבד הסבא משיפולי מיהם גדולי הדור שלא הסכימו עם רבי נחמן מברסלב?

ת: רבי נחמן רצה שכולם יהיו ברסלבים ובפועל אף אחד מגדולי הדור לא הלך בדרכו.


ש: לאור אותה התנגדות האם אין עלינו לפתוח עתה במלחמה נגד ברסלב?

ת: גם מי שאינו ברסלב צריך לכבד את רבי נחמן כי היה אדם גדול וקדוש, ובכלל ריבונו של עולם לא אוהב מלחמות.


ש: אני תלמיד בשיבת הסדר וכל ערב לומד חצי שעה ליקוטי מוהר"ן. האם עליי לחדול? אני גם אומר תיקון כללי ומרגיש שזה עוזר לי, האם יש טעם בכך?

ת: עליך לשאול את ראש הישיבה שלך – כל ישיבה והשיטה שלה, ויש לכבדה. אם אתה לומד בישיבה שלך לתת אימון בראש הישיבה.


ש: למה על שאלות נוקבות ומביכות על רבי נחמן הרב כותב שאינו מבין?

ת: כי רבי נחמן מברסלב היה גאון גדול וקדוש ויש להגן על כבודו ולהודות בענווה שלא מבינים. גם מי שלא ברסלבי צריך לכבדו.


ש: יש לי הרבה הרהורים וערעורים על רבי נחמן – מה לחשוב עליו?

ת: תלמיד חכם גדול אך לה הסכימו אתו.


ש: אם הוא אדם גדול כיצד הוא אסר ללמוד מורה נבוכים? וכיצד מעיד על עצמו "אני מנהיג הדיר היחידי ואין מנהיג כמוני"?

ת: לא מובן לי, לא מבינים הכל.


ש: קראתי דברים קשים שאומר רבי נחמן על מתנגדיו ונפגעה הערכתי אליו. אני צודק?

ת: לא, עלינו לכבד את כל תחמידי החכמים.


ש: שמעתי שמרן הרב קוק העריך מאוד את רבי נחמן מברסלב, זה נכון?

ת: נכון מאוד, הוא למד הרבה את דבריו אך הוא לא היה חסיד ברסלב. גם רבנו הרב צבי יהודה מאוד העריך אותו (לנתיבות ישראל א ריד-רטו) אך לא היה חסיד ברסלב.


ש: שמעתי שרבנו הרב צבי יהודה רצה ללמוד רבי נחמן בצעירותו ומרן הרב קוק עצר בעדו, זה נכון?

ת: נכון. זו לשונו: "הנני מלא תודה על ספר שיחות הר"ן ששלחת לי. כבר עברתי עליו. התכונה הפנימית של האיש הגדול צריכה לימוד הרבה. אבל צריך על זה לב בריא ונפש בריאה והנהגה היגיינית יפה במובן הפסיכי ]נפשי] ובמובן הפיזיולוגי וחיבור הגון ומיושר עם שאר עיונים, שהם בעד וכנגד השקפות כאלה, אז יאירו הדברים כראוי" (ליקוטי הראי"ה ב 262. חיי הראי"ה קעב. צבי קודש 20). לכן יש להתרחק משתי קיצוניות: א. לחשוב שהיא מחוץ לתורה. ב. לחשוב שהיא כל התורה. אכן היא חלק אבל לא תמיד הלכה כמותו. לכן מרן הרב קוק הדריך את רבנו הרב צבי יהודה ללמוד את רבי נחמן רק אחרי שלמד את השיטות האחרות הסותרות. וגם קודם מסילת ישרים מאה פעמים.


ר' נחמן וסתירות

ש: יש אצל רבי נחמן מברסלב הרבה מאוד דברים שסותרים את התורה – דברים נוראים!?

ת: חלילה. הוא אדם קדוש. לכן, אין להבין דברים אלה כפשוטם, אלא להסביר אותם בהתאם לתורה.


מרכזיות כדור הארץ

ש: רבי נחמן מברסלב עומד בכל תוקף על כך שהשמש מסתובבת מסביב לכדור הארץ. כיצד להבין זאת?

ת: אכן לא מובן.