שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תועבות הגויים - "מקובלים אלוקיים" (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

תועבות הגויים- "מקובלים אלוקיים"

[הרב שלמה אבינר]


שאלה: למה הרבנים אינם צועקים על כל מיני כאילו-בעלי-כוחות וכאילו-מקובלים-אלוקיים המוליכים שולל אנשים תמימים? למה הם רואים אנשים נהרסים לנגד עיניהם והם מחשים? לפני כמה שנים הרב עצמו יצא נגד אדם כזה, אבל אנשיו מפרסמים שהרב שינה דעתו ועתה תומך בו. אני כל כך נפגעתי מסוג זה של אנשים. פיתו אותי להתחתן עם בחור שעל פי מסרים מן השמים אמור היה להיות זיווגי, ואיימו עלי שאם אמאן, מר יהי. ואני בתמימותי האמנתי לשטויות אלה. הפחידו אותי, שברו אותי, סתמו לי את הפה, האשימו אותי, שטפו לי את המוח, הטעו אתי, אני שבורה לרסיסים, חשבתי למצוא מקובל אלקי ומצאתי נוכל. הלכתי לעוד שניים והם ביקשו ממני כסף. כל דבר בכסף! איבדתי אמון בכל הרבנים, התומכים בשקר וברשע. אתם טובים בדרשות יפות אבל לוקחים כסף ממסכנים! למה אתם כאלה רעים? אלו נקראים חכמי ישראל?!


תשובה: את צודקת. זה אכן נורא.

קודם כל, אני הדל לא חזרתי בי. אדרבה, ככל שהזמן עובר, אני מגלה דברים חמורים יותר. מי שמוציא עלי שם רע צריך לעשות תשובה ולפרסם שהפיץ דבר שקר. ויתכן שכמו ששיקרו בזה, הם משקרים גם בדברים אחרים.

לגופו של עניין, אין צורך ברבנים בשביל מעשים כאלה. אלו פסוקים מפורשים שילד קטן לומד בבית ספר ואפילו בגן ילדים. התורה כולה אומרת שמשיגים ברכה על ידי עבודה ומאמץ ולא על ידי פטנטים וטריקים, תחבולות וסגולות. לא בוחרים בן זוג בעזרת נסתרות אלא קודם כל משום שיש בו מידות טובות. לכן, כאשר הגיע זמנו של יצחק אבינו להתחתן, חיפשו בחורה עם לב טוב האוהבת לעשות חסד. מצאו אותה דולה מים, ליד הבאר ולא במאורתו האפלה של קוסם.

כך כתוב בתורה-אורה: "לא ימצא בך... קוסם קסמים , מעונן ומנחש ומכשף, וחובר חבר, ושואל אוב וידעוני, ודורש אל המתים, כי תועבת ד' כל עושה אלה. ובגלל התועבות האלה, ד' אלהיך מוריש אותם מפניך. תמים תהיה עם ד' אלהיך" (דברים יח י-יג). זה מתחיל בתועבות ונגמר בהתנהגויות אכזריות.

התורה היא מידות טובות ויראת שמים ולא הזיות וחלומות ושקרים של נוכלים רשעים או עמי הארץ. לא כאילו-גילויים מן השמים אלא שולחן ערוך ומסילת ישרים, והכל מתוך התורה, כי גם משה רבנו היה מקובל אלוקי.

ילד קטן בכיתה א' לומד שהכל תלוי במעשי האדם ולא בקסמים. הוא לומד על אברהם אבינו שהלך תמים לפני ד' ולא עסק בטריקים. כמובן אנו מעל כיתה א' אבל אין לנו לשכוח את היסוד הפשוט של התורה: יראת שמים ומידות טובות. כך מלמדים אותנו תלמידי משה רבנו לאורך כל הדורות: הזקנים והנביאים, התנאים והאמוראים, הראשונים והאחרונים.

לכן עזבי את תועבות הגויים, והידבקי בתורת ד'. כי "מה ד' אלהיך שואל מעמך, כי אם ליראה את ד' אלהיך, ללכת בכל דרכיו ולאהוב אותו ולעבוד את ד' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך. לשמור את מצוות ד' ואת החוקות אשר אנכי מצוך היום לטוב לך" (דברים י יב-יג). ולא בעלי-כתות-כביכול למיניהם, שיורים לכל הכיוונים ולכן לפעמים זה יוצא נכון, כי הנפגעים אינם מדווחים.

העיקר תורת חיים ואהבת חסד, כי בשביל זה נברא העולם.

חדלי לך מכל מיני עושי אותות ומופתים, ולכי לרבנים מלאי חכמה, מלאי קדושה, מלאי טהרה, מלאי אהבה. כמובן, קיימים אותות ומופתים, ואנו מאמינים באותות ובמופתים. מתי נאמין? אם יספרו לנו שהם נעשו על ידי תלמיד חכם גדול וקדוש, כמו רמב"ם ורש"י, כמו הרב קוק והחזון איש. אבל אם יספרו לנו על עם הארץ, על אדם דורש כסף - לא נאמין!

זאת ועוד, מה שאנו מעריצים כל כך את הרמב"ם ואת רש"י, אין זה בגלל אותות ומופתים שהם עשו או לא עשו, אלא כיוון שהם היו מלאי מידות טובות ויראת שמים, מלאי תורה ומצוות, מלאי חסד ואהבת הבריות - מפני שהיו ענקי רוח, ולעיתים, ענקיות הרוח גם כוללת אותות ומופתים.

ראי מה כותב הגאון העצום רבי מאיר שמחה מדווינסק על הפסוק "גם האיש משה גדול מאד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם" (שמות יא ג), שיש לנו שני אופנים בהם אדם זוכה לכבוד: "או מעוצם חכמה של הנכבד ומידותיו האלקיות והנהגתו הנפלאה, או מפעולות זרות בלתי מושגות ופלאים יוצאים מגדר ההרגל הטבעי עד כי יחשבוהו לאלקים, והנה, המכובד מהחכמה ויושר הנהגתו" - החכמים האצילים אשר בעם שרואים בעין חודרת את מידותיו, הם יעריכו אותו מאד על כך. "אולם האיש המכובד מצד פעולותיו הזרות והנפלאות" הוא דווקא יזכה לתהילה אצל ההמון "אשר בעיניים טחות יחשבוהו לאלקי... ויטפלו עליו שקרים ופליאות זרות בסיפורים מפליאים עד כי יתפרסם שמו אצל ההמון" (משך חכמה שם).

בעזרת ד', חדלי מאלו שהתפרסמו בהמון כעושי נפלאות, ולכי לך לאלו שהם חכמים וישרים.