שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תולדות ההתנגדות לעלייה להר הבית (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

תולדות ההתנגדות לעלייה להר הבית

[אתר כיפה]


שאלה: פתאום רבנים חשובים התעוררו לנושא הר הבית ואוסרים את הכניסה. מה קרה?


תשובה:

אין זה פתאום. כבר אסר זאת הרמב"ם (הלכות בית הבחירה. ועיין שו"ת ציץ אליעזר ו יד בענין סיפורים על כניסתו לשם)ועוד ראשונים ,והכריעו כשיטתו המגן אברהם והמשנה ברורה (תקפא סק"ב).

במשך תקופה ארוכה של השלטון המוסלמי והעותמני נאסר על לא מוסלמים לעלות להר הבית. כאשר בשנת תרי"ג ההר נפתח, רבני היישוב הישן אסרו בכל תוקף את העלייה, ואפילו החרימו את משה מונטפיורי על אף חשיבותו בגלל כניסתו (שו"ת מלכי בקודש לר"ח הירשנזון א 43. סיני סב עמ' צב).


אחרי מלחמת העולם הראשונה, הרבנות הראשית לישראל ובראשה מרן הרב קוק הוציאו אזהרה שלא לעלות:

"אזהרה לרבים

מאת רבינו הגדול גאון ישראל

מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א

ראש רבני ישראל

אחינו היקרים הבאים לעיר קדשנו ירושלים ת"ו מקרוב ומרחוק

השמרו נא

מהאיסור החמור

של הכניסה למקום המקדש והר הבית"


וכן הוא אמר: "ואני נוהג לפני כל חג ומועד, בזמן שאחינו בני ישראל מרבים לעלות לעיר קדשנו, לפרסם אזהרות על איסור להיכנס להר הבית" (מאמרי הראיה 450. ועיין באריכות בשו"ת משפט כהן סי' צו).

אחר כיבוש הר הבית במלחמת ששת הימים, דנה הרבנות הראשית בשאלה. יש שהציעו לא לפסוק בנדון אלא כל אחד ישאל את רבו. הרבנות הראשית לא הסכימה והכריעה שזו לא שאלה של רב פרטי זה או אחר אלא שאלה כלל-ישראלית, ופירסמה פסק הלכה גורף שלא לעלות להר הבית. חתומים עליה הרבנים הראשיים לישראל: הגרא"י אונטרמן והגר"י נסים, וכן הגר"י אברמסקי והגרי"ש אלישיב, הגר"ש ישראלי, הגרש"ז אוירבך, הגר"ע הדייא, הגר"ע יוסף וכן רבנו הרב צבי יהודה, סך הכל 56 רבנים מגדולי הדור.

וכן מאז כך סוברים כמעט כל רבני ישראל וגדוליהם. אמנם הראשון לציון הגר"מ אליהו הציע לבנות בית כנסת סגור בהר הבית, אך כל עוד הוא לא בנוי הוא אוסר עלייה להר. וכן אפשר לראות את הגר"א שפירא הרה"ר לישראל בוידאו מתבטא בחריפות נגד ומספר בשם רבנו הרב צבי יהודה שכל ההיתרים הם "נאך אשטיקאלע כרת", עוד חתיכת כרת:

https://www.youtube.com/watch?v=9PdYn6JpnvA


ואפשר להוסיף את האדמו"ר מלובביץ האחרון.

ואנו הולכים אחרי השופט שבימינו, הרבנות הראשית לישראל, שהציבה שלטים לאסור את הכניסה.


ועיין מכתב הראשל"צ הגר"י יוסף משנה זו:

http://www.kolhazman.co.il/15005


  • פורסם בשאילת שלמה 375