שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תוכחה ומחאה (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


חובת מחאה

ש: אני פוגש פעמים רבות דתיים המחללים שם שמים בהתנהגותם, בסופר, באוטובוס. יש מקום להעיר להם?

ת: לשאול קודם בעדינות אם מעוניינים לשמוע (עיין שו"ע או"ח תרח ב הגה).


תוכחה למי שימשיך

ש: האם אין להעיר לאדם על עבירה אם ממילא הוא ימשיך?

ת: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע (יבמות סה ב).


תוכחה

ש: האם בימינו מותר להוכיח בן אדם?

ת: מצוה – אם יודעים להוכיח (רמ"א או"ח תרח ב).