שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שתיית 4 כוסות ע"י כהנים בזמן בימה"ק (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: איך שתו הכהנים ארבע כוסות בליל הסדר? הרי מבואר בתענית (יז, א), דכהני בית אב אסורין ביום ובלילה, והלא ברגלים עבדו כל הכהנים בבית המקדש, וכי ביטלו כל שבט בכהונה דין ד' כוסות?

תשובה: יש כמה אפשרויות: א) הכוהנים היו פטורים משתיית ד' כוסות, כמו שהיו פטורים מעוד דברים. למשל, הם היו פטורים מתפילה אם לא היה להם זמן וכו', כי "העוסק במצוה - פטור מן המצוה". ב) סידרו אחרת את התורנויות, כך שכולם יוכלו לשתות. ג) צריך על המזבח יין שכר, כלומר יין שמשכר. אבל לד' כוסות לא חייבים יין שמשכר. א"כ, סימן שידעו שיש יין לא משכר, וייתכן ששתו אותו.

[עיין ס' כהלכות הפסח מהרב מיכאל אריה ראנד עמ' קס-קסב שדן בשאלה זו. ומובא שם: "בליל הסדר, אחר ד' כוסות, אמר השפת אמת ז"ל: כוהנים ששתו ד' כוסות, היכא עבדו העבודה בבוקר? אלא שכוהנים זריזים הן. ומיד הכירו בפניו שינוי שנתפקח מיינו".]