שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שתיית ש"ץ בין ברכות קריאת שמע (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: ש"ץ אחד אמר שגרונו יבש באמצע תפילה וטען כי אין בעיה לשתות בין ברכות ק"ש ואין זה נקרא הפסק. האם זה נכון?

תשובה: ודאי שקיים איסור לאכול ולשתות באמצע התפילה. אסור גם לאכול לפני התפילה. אמנם יכול להיות שאם אדם זקוק לזה ע"מ להתפלל ואחרת גרונו ייבש ולא יתפקד כראוי, זה אינו נקרא שהוא שותה ואוכל להנאתו.

המקור לדין האוסר אכילה קודם תפילה הינו מגמרא ברכות (י, ב) על הפסוק "לא תאכלו על הדם" (ויקרא יט, כו) – לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. וכל האוכל ושותה ואחר כך מתפלל, עליו הכתוב אומר, "ואתי השלכת אחרי גוך" (מלכים א יד, ט), אל תקרי "גויך" אלא "גאיך." אמר הקדוש ברוך הוא: לאחר שנתגאה זה - קיבל עליו מלכות שמים.

ברם, במקרה זה הש"ץ אינו שותה ואוכל בשביל צימאונו, אלא הוא עושה את הדברים הללו בכדי לשמש כשליח הציבור ולצורך התפילה. לכן, מותר לש"ץ לשתות לצורך זה לפני התפילה. לכן גם אם הוא שותה באמצע התפילה זה לא נקרא הפסק, כיוון שזה נחשב מאותו העניין. כשם שמי שאין לו סידור רשאי להפסיק בתפילתו בכדי להביא סידור ואין זה נקרא הפסק. וכן מי שעושה רעש בתפילה ואומרים לו: "ששש" - אין זה הפסק, כיוון שזה באותו עניין, לצורך התפילה.

חכמים דנו על אדם הרואה ברק באמצע התפילה – היות ואם אין מברכים על הברק בתוך כדי דיבור הרי שמפסידים את הברכה, כיוון שכך התירו לברך באמצע הפרקים.

בין הפרקים מותר אפילו להשיב לאדם שלום מפני היראה ומפני הכבוד כמובא במשנה בברכות (ב,א). לברך זה לא פחות חשוב מאשר השבת שלום מפני היראה ומפני הכבוד.

אמנם אני נצרך להודות שעניתי כך מפני ששאלת, אבל בעיני דבר זה נראה לי מאוד מוזר. אף פעם לא ראיתי מקרה כזה.