שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שר עם משכב זכור (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[ראיון בתקשורת]

ש: כיצד להתייחס למינוי שר המשפטים של אדם החוטא במשכב זכר, וגם לוחם בעד זה בכל מיני קבוצות?

ת: הרמב"ם פוסק בפרק ראשון של הלכות מלכים שבכל מינוי בעם ישראל, התנאי הראשון הוא יראת שמים. ובודאי חטא נורא זה שהוא מחייבי מיתות בית דין ותועבה אינו יראת שמים.

ש: אבל גם לשרים רבים אחרים, אין יראת שמים?

ת: אכן. גם זו בעיה. אבל פה מדובר גם בחטא חמור נגד הטבע.

ש: למה זה נגד הטבע? הרי גם בעלי חיים רבים נוהגים כן?

ת: איננו בעלי חיים, הטבע שלנו הוא טבע של בני אדם ולא של בעלי חיים. אגב, גם אצל בעלי חיים, זה באקראי, בנוסף להתקשרות הרגילה של זכר ונקבה, ועובדה שיש להם צאצאים.

ש: ולמה זה נגד הטבע האנושי?

ת: כי נישואים אינם רק ענין של תענוג ותאוה, אלא גם ובעיקר כדי להוליד ילדים, ובדרך זו, אין ילדים.

ש: האם לא ניתן לומר שמה שנדרש משר הוא למלא תפקידו, ואין לנו לחדור לחייו הפרטיים?

ת: אי אפשר להפריד אצל אדם בין אישיותו הציבורית לבין אישיותו הפרטית. הוא אדם אחד. הספר המפורסם פרקי אבות שעניינו בנין מידותיו המוסריות של אדם, נכלל בסדר נזיקין של המשנה, לומר, שראשית כל, על הדיין להיות מוסרי. כך כתוב בפירוש של בעל תוספות יום טוב בראשית המסכת: "השופט כשלא יהיה בעל מוסר וצנוע, יזיק עצמו ויזיק לבני אדם. לפיכך תחילת דברים במסכת אבות: מוסר הדיינים". והוא הדין שר המשפטים. זאת ועוד, זה לא רק בחייו הפרטיים, אלא הוא לוחם בעד זה בגלוי.

ש: אבל לא כולם מסכימים איתך. בודאי ידוע לרב שבעם ישראל יש הרבה שחושבים שהומוסקסואליות היא דבר נורמלי.

ת: ודאי ידוע. וזו הצרה, שבגלל אנשים כאלה רוח העם פרוע לשמצה, שוקע בתאוות שפלות, פורע מוסר, יורד ירידה מוסרית איומה לנטיות מגושמות. אין לנו להשלים עם ירידה זו לדיוטא אחרונה, שהיא לא רק נגד קדושת היהדות אלא נגד הרגש האנושי הטהור, - אלא להילחם.

ש: ובכל זאת, יש שכן חושבים ככה...

ת: ידוע. אך הם מיעוט לא מייצג. רוב העם נגעל מסודומיה, Sodomy באנגלית, וכן רוב המין האנושי.

ש: אבל לשר הזה, יש גם מעלות רבות?

ת: מה טוב. אך לא די בכך. ישעיהו הנביא מקונן בפרק ראשון: "שריך סוררים". ורש"י מסביר: "סרים מן הדרך הישרה".

ש: בסיכום, מה המלצתך?

ת: לצאת מעמק עכור, של שר עם משכב זכור, ולעלות אל האור.

  • פורסם בשאילת שלמה 602