שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שמירה מנצרות (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


נוצרים

ש: האם כל הנוצרים הם עובדי עבודה זרה או שיש זרמים שאינם?

ת: יש מדרגות בעבודה זרה, אבל כולם עובדי עבודה זרה, כי טוענים שהאב הוא הבן ומתפללים לבן. שיחות הרב צבי יהודה, יהדות ונצרות.


מוזיקה בכנסיה

ש: האם מותר לשמוע מוזיקה שהוקלטה מיהודים שניגנו בכנסיה?

ת: ודאי לא. נצרות זו עבודה זרה. עיין רמב"ם הלכות עבודה זרה ט ד בהוצאה בלי צנזורה.


שבח האפיפיור

ש: כשהאפיפור התפטר, רבנים שיבחו אותו. מותר לשבח את האפיפיור?

ת: אסור. כתוב בגמרא עבודה זרה (כ א) ונפסק ברמב"ם (הלכות עכו"ם י לד): "לא תתן להם חן" שאסור לשבח עובדי עבודה זרה. מותר לשבח גויים על עניינים של התקדמות מוסרית, כגון הגמרא בברכות (ח ב), משבח אני את הפרסיים. אבל בוודאי אי אפשר לשבח את הנצרות. מלבד זאת שהנצרות היא עבודה זרה, אנו גם לא שוכחים כמה יהודים נרצחו ע"י הנוצרים. כל כך הרבה דם יהודי נשפך על ידם, כולל השואה כששתק האפיפיור. אנחנו לא ידידים של האפיפיור והוותיקן. שמעתי בדיחה – מדוע האפיפיור התפטר? כי נמאס לו לקום לפני ותיקן... (כשהאפיפיור ביקר בארץ בתקופת כהונתו של הרב הראשי לישראל הג"ר שלמה עמאר, הגיע לביקור בלשכתו, ובחכמתו כי רבה קם הג"ר עמאר לפני שהגיע, כי אסור לקום לכבודו, אך מצד שני ייגרם פיצוץ מדיני אם לא יקום - מ"צ).


אפיפיור פייסני

ש: האפיפיור הנוכחי מגלה עמדה פייסנית מאוד. זו נקודת מפנה?

ת: זו רמייה בלית ברירה כדי לקרבנו לנצרות. הנצרות אינה ידידתנו כלל, אלא אויבתנו הכי גדול בהיסטוריה. עיין אורות, ישראל ותחיתו.


פסטיבל אבירים

ש: האם מותר להגיע ל"פסטיבל האבירים" בירושלים?

ת: לא. הם היו נוצרים וגם רצחו יהודים במסעי הצלב.


אוונגליסטים

ש: האם לכל האוונגליסטים יש אהדה למיסיון נוצרי?

ת: תרגום המילה הזו הוא: מביא הבשורה = מיסיונר.


נוצרים אוהבי ישראל

ש: נוצרים אוהבי מדינת ישראל שמתנדבים לעזור בשדות ומחבקים אותנו – זה מחמם את הלב?

ת: זו האסטרטגיה הידועה שהם החליטו עליה: לחבוק ולחנוק. יש אכן אהבת המדינה אך גם אהבת ההתנצרות.


צלב בדגל שוויץ

ש: מותר להשתמש במוצר כגון אולר או תיק שבו דלג שוויץ עם צלב?

ת: מן הדין מותר, כי אמנם בהתחלה זה היה עבודה זרה, אבל עתה זה סתם סמל, ואף אחד לא עובד לצלב הזה ולא נוהג בו כבוד, והוא לא לוקח את החפץ בגלל הצלב אלא סתם נמצא שם כמו פסל אפרודיטי בבית המרחץ, לכן מותר כמו שמתיר אגר"מ בול עם צלב. אבל יש להתרחק מן הכעור ומן הדומה לו, לכן יש לטשטש את הצלב (הגרמ"פ מתיר בול עם צלב, כי אינו מיועד לעבודה זרה, וכי נוהג בזיון בבול על ידי החתמה, וזה כמו פסל של אפרודיטי בבית המרחץ. שו"ת אגרות משה יו"ד א סט – מ"צ).


הגמד והענק

ש: אפשר לשחק הגמד והענק במשפחה המורחבת או אסור כי מוצאו נוצרי?

ת: אכן מוצאו נוצרי, אך הוא עבר חילון. אבל במשפחה רחבה יש לשמור על חובת התרחקות גברים ונשים. קצשו"ע קנב ח.


התגשמות נבואה

ש: האם מה שנוצרים באים לעזור ביש"ע הוא התגשמות דברי הנביאים?

ת: כן, שניבאו שהנוצרים יחפשו כל דרך עקיפה לנצר אותנו.


סימן פלוס במתמטיקה

ש: האם במתמטיקה מותר להשתמש בצלב לסימן פלוס, או שחייבים להוריד את רגל התחתונה כמו שנוהגים דתיים?

תשובה: מן הדין אין שום איסור, כיוון שאין זה צלב לעבודה זרה אלא סמל מתמטי, קל וחומר מצורה שנתלית לזיכרון בצוואר שמותרת (שו"ע יו"ד קמא א הגה) וכן מדלייה שגם התירו הפוסקים (עיין יחווה דעת ג סח). אבל כללית, כמה שאפשר להתרחק מעבודה זרה, מן הדומה לה ומן הדומה לדומה לה, הרי זה משובח.

[ועיין שו"ת עשה לך רב (ה, כא), שעל שאלת שימוש בסימון שתי וערב במתמטיקה, שפשוט שאין שום איסור בציון שתי וערב לסימון פלוס, ואפילו לשם נוי (שו"ע יו"ד קמא, א), וכ"ש בזה, שאין לו קשר לע"ז בכלל. ופוק חזי מאי עמא דבר שהכל נוהגים להשתמש בסימנים אלה במתמטיקה, ואין מוחה – רשם מ"צ.]


עוגיות חג המולד

ש: האם מותר לקנות או לאכול עוגיות חג המולד בצורת העץ של הנוצרים?

ת: כן, אין בכך הזמנה לעבודה זרה.

[ודומה לזה בשו"ת שבט הלוי ח"ב ס' נז שמותר להשתמש באורות שנעשו לחג המולד לקישוט סוכה – רשם מ"צ.]


צלב במלך בשחמט

ש: האם יש להוריד את הצלב של המלך במשחק שחמט או שהוא דומה לנוי שמותר (שו"ע יו"ד קמא א)? ואפילו הוא לא אסור מעיקר הדין, האם יש לנהוג כן?

ת: הוא נוי בעלמא, אך יש להורידו (עיין חכמת אדם פה א. שו"ת זרע אמת ב מה. שו"ת שאילת שלמה א שכו).


ש: הרי מובא בס' נפש הרב (עמ' רל) שהגר"ח מבריסק היה מקפיד מאד, שכשראה על השולחן שהסכין והמזלג מונחים זה ע"ג זה, באופן שהיה נראה קצת כעין שתי וערב, להפרידם זה מזה תיכף ומיד (וכן בעובדות והנהגות לבית בריסק ב נח)!?

ת: זו חומרה גדולה.

[הגרי"י קניבסקי ה"סטייפלר" היה מקפיד מאוד על צורת שתי וערב, עד כדי כך שכאשר ראה פעם שרטוט כעין שתי וערב על הכביש, אמר כי לו היה ביכולתו היה נוטל כלי ומשיף את הכביש. פעם שאלו אנשים את בנו, הגר"ח: מדוע החמיר הסטייפלר כל כך בעניין שתי וערב? הסביר הגר"ח: "בחוץ לארץ היו היהודים מקפידים על כך ביותר, כי הגויים מסביב השתמשו בצורה זו רבות. אבא זצ"ל המשיך לשמור על הקפדה זו גם כאן. זכורני מקרה שאמי קנתה מפה משובצת, שנוצרו בה צורות שתי וערב. מיד כשראה אבא את המפה בקש מאמא להחזיר אותה לחנות. אמא שאלה על כך את החזון איש (אחותו), והוא ענה שאמנם כאן בארץ פחות מקפידים על ענין זה, אבל אם אבא בקש עליה לקיים את רצונו" (רבי חיים עמ' 53).

וכתב הרב שליט"א בשו"ת שאילת שלמה (א, שכו): וכן מותר תכשיט עם צלב שנעשה רק לשם נוי (חכמת אדם פה, א. שו"ת זרע אמת ב, מה), וכן אותות כבוד שבהם צלבים - מותרים (שו"ת יין הטוב ס' יא. ועיין שואל ומשיב קמא ג, עא). ומובא בספר האיש נגד הזרם (לרב אבידור, עמ' רמא), תמונה של מרן הרב קוק זצ"ל, כשהוא ענוד מדליה שקיבל ממלך אנגליה, ותחת התמונה רשום שהיא מכוסה חלקית על-ידי בגדו, בגלל הצלב.]


כומר

ש: האם צריך לירוק כשרואים כומר?

ת: אין דין כזה.


שילוב אצבעות

ש: האם מותר לשלב אצבעות או שיש בזה מדין צורת צלב?

ת: אין בזה צורת צלב, אך יש נמנעים על פי קבלה, אך על פי דין מותר (שמירת הגוף והנפש עח א).


הברית החדשה

ש: האם מותר לקרוא בברית החדשה?

ת: חלילה. רמב"ם הלכות עבודה זרה ב ד.


מסיונרים

ש: אסור לקרוא בברית החדשה. אך האם מותר לקרוא כדי לדעת כיצד להלחם נגד מסיונרים?

ת: לא. אלא לקרוא ספרים שנכתבו כיצד להלחם נגדם.


יחס לישו הנוצרי ומוחמד

ש: מה יחסנו לישו הנוצרי?

ת: חז"ל אומרים שהיה יהודי מאוד מוכשר שהתקלקל במידות טובות ובאמונה. הרמב"ם כותב שהוא גרר חלק גדול של המין האנושי לעבודה זרה ולשפיכת דמנו. רמב"ם הלכות מלכים יא ד צנזורה.


ש: ומוחמד?

ת: בקוראן הוא מתואר כאדם לא משכיל, וגם לו מידות רעות של אלימות ונטיה לנשים. ועיין רמב"ם אגרת תימן. אבל יש לו זכות שהוא גרר חלק גדול של המין האנושי לאמונת היחוד (ועיין תשובת הרמב"ם תמח).


צלב

ש: מותר להעמיד דחליל אשר צורתו היסודית היא צלב?

ת: מותר. אין זה צלב של עבודה זרה.


צליינים

ש: האם מותר ליהודים להשתתף בתהלוכה או מצעד עם צליינים בירושלים? הצליינים, הם נוצרים המגיעים לביקור במקומות הקדושים לחיזוק אמונתם באיש ההוא.

ת: הנוצרים הם עובדי עבודה זרה כדברי הרמב"ם: "הנוצרים עובדי עבודה זרה הן ויום ראשון יום אידם הוא" (הלכות עבודה זרה ט ד).

וכתב הרמב"ם: "מצות עשה היא לאבד עבודת כוכבים ומשמשיה וכל הנעשה בשבילה, שנאמר: "אבד תאבדון את כל המקומות... ובארץ ישראל מצוה לרדוף אחריה עד שנאבד אותה מכל ארצנו... שנאמר: 'ואִבדתם את שמם מן המקום ההוא' "(שם ז א).

ואם מסיבות מסוימות איננו מקיימים הלכה זו עתה, ודאי שלפחות אין לסייע בידם או לתמוך באלו שהופכים את ארץ ישראל למקום עבודה זרה.

לכן פסק הראשון לציון הרה"ג הרב בקשי דורון: "יש להיזהר מלעודד או מלסייע לקבוצות תיירים צליינים נוצרים לבקר ולעבוד עבודה זרה במקומות המקודשים להם" (תחומין יד 19).

וד' יצילנו ויסייענו לטהר את ארצנו.


מנזר

ש: האם מותר לטבול במעיין שהוא בחצר מנזר?

ת: לא. יש לרחוק מכל דבר של עבודה זרה (הרמב"ם פה"ש עבודה זרה פ"א).


שיח תאולוגי עם נוצרים

ש: שמעתי שהרב סולוביצ'יק התיר שיח תאולוגי עם נוצרי. מה המקור?

ת: לא נכון. הוא התנגד, בדיוק עתה התפרסם במאמר של פרופ' דוד ברגר, דיקן בבה"ס ללימודים גבוהים במדעי היהדות בישיבה יוניברסיטי. מקור ראשון ב כסלו תשעג.


ויטראז'ים בכנסיה

ש: בחוץ לארץ, במסגרת לימודיו בעשיית ויטראז'ים נדרש אדם לתקן כאלה בכנסיה נוצרית. האם מותר הדבר? כמובן, הוא אינו עושה זאת למטרת הנאה או מתוך אמונה בנצרות, אלא לשם פרנסה.

ת: אסור ליהנות מעבודה זרה וגם לא להיכנס לכנסיה נוצרית. הרמב"ם כותב שמעיקר הדין, אסור להיכנס לעיר שיש בה עבודה זרה, אך אנו מקילים בזה בלית ברירה (פירוש המשניות ע"ז יא א). ויש להתרחק מפתח עבודה זרה כל מה שיכול משום דכתיב: אל תקרב אל פתח ביתה (ע"ז יז ב תוס' ד"ה ניזיל). והדבר אסור גם לפרנסה.

רבי יהודה החסיד מספר: "כומר היה חייב ליהודי כסף, וידע הכומר שלא יילך אחריו לבית התִפלוּת, וכשהיהודי הלך לתבוע חובו, הלך הכומר לבית התִפלוּת, ולא רצה היהודי לילך אחריו שם" (ס"ח תלה) ואם זה היה כדי לא להפסיד את הכסף שלו, קל וחומר אם המטרה היא להרוויח כסף. ויש למצוא פתרון אחר ללימוד ויטראז'.


כנסיה

ש: מותר להסתכל בכנסיה נוצרית בגלל היופי, ולא בגלל העבודה הזרה?

ת: אסור להסתכל ביופי של אלילות (וכן הגרי"ש אלישיב. קב ונקי סי' רס). יצירה עם פסוקים מהקוראן או הנצרות


ש: האם אפשר לעשות עבודות יצירה עם פסוקים מהקוראן או הנצרות?

ת: קוראן מותר, נצרות אסור כי היא עבודה זרה (שו"ת שאילת שלמה ב קצז).


כסף נוצרי א'

ש: האם מותר לקבל כסף נוצרי, כגון מקרן "האחוה הבינלאומית של נוצרים ויהודים" המכונה בקיצור: "קרן לידידות"?

ת: ודאי שלא. זה טומאה וחילול השם, ומסייע בסופו של דבר למסיון, גם בגלל הקרבה שנוצרת. כך פסקו גאוני הדור הגר"א שפירא ובעקבותיו הגר"מ אליהו, הגר"ע יוסף, הגרי"ש אלישיב, הגר"נ קרליץ, הגר"ד ליאור, הג"ר שמחה הכהן קוק, הבד"ץ, בית דין חב"ד ועוד.


כסף נוצרי ב'

ש: מותר לשלוח את הבן שלי ללמוד במוסד המקבל כסף מארגון נוצרי?

ת: אסור לקבל. אך המוסד גם מקבל כסף אחר כשר, לכן מותר ללמוד שם.


כסף נוצרי ג'

ש: האם לתרום לעמותה שבלוגו שלה יש עמותה המקבלת כסף נוצרי?

ת: לתרום לעמותות אחרות.


כסף נוצרי ד'

ש: האם כדאי לפרסם בישיבה על לוח מודעות את רשימת הארגונים שמקבלים כסף נוצרי?

ת: חייבים לשאול את ראש הישיבה.


מוזיקה נוצרית

ש: משהו בלב אומר לי שמוזיקה נוצרית אסורה. כן הוא?

ת: כן. אסור. איסור הנאה בעבודה זרה (קצשו"ע קסז א).


תנ"ך נוצרי

ש: מה דין תנ"ך שיש בו הברית החדשה?

ת: לזרוק הכל, כי ספר תורה שכתבו מין – יישרף (שו"ת שאילת שלמה ג קצב. ד רלד).


ישו הנוצרי

ש: למה אומרים על ישו – ימח שמו, הרי הוא היה יהודי?

ת: נכון, אבל כמו שאומר הרמב"ם בסוף פרק יא של הלכות מלכים, הוא גרם לעם ישראל הנזקים הכי גדולים, גם במובן הרוחני וגם שפיכות דמים.


נוצרים בארץ

ש: מה היחס לנוצרים שרוצים להתגייס לצה"ל ולהקים ישוב בשומרון?

ת: אין מקום לעודד הגירת נוצרים בארץ, זו ארצו של אברהם אבינו שלחם נגד עבודה זרה.


פירושים על ה"ברית החדשה"

ש: האם יש פירושים על הברית החדשה?

ת: כן. ספר "המוקש הנוצרי" הוצאת ידיעות אחרונות, מפי רבנו הרב צבי יהודה וד"ר צורישדי. כמובן פירוש בקורתי.


חג האהבה

ש: כיצד להתיחס לחג האהבה שנהוג במערב?

ת: מה לנו לחג גויי נוצרי?!


ישו הנוצרי בגמרא

ש: איפה מובא בגמרא סיפור הוצאה להורג של ישו?

ת: סוטה מה ז. סנהדרין מג א. בצנזורה.


יהודים משיחיים

ש: האם מותר לי ללכת לחתונה של חבר גוי המגדיר עצמו כיהודי משיחי?

ת: ודאי לא. נוצרי מסיונר.


חיטה על שם האפיפיור

ש: האם מותר לקנות זרע של חיטה שנקרא על ידי משרד החקלאות על שם האפיפיור, לכבודו?

ת: מותר. החיטה אינה אשמה.


שירה עם נוצרים

ש: האם מותר ליהודי להשתתף בשירה יחד עם מקהלה כנסייתית, מחוץ לכנסיה ובתוך כנסיה, תופעה יותר ויותר נפוצה?

ת: בודאי אסור. הנצרות מוגדרת עבורנו לכל הדעות כאלילות, וכל מגע דתי איתה הינו אסור באיסור חמור. קל וחומר אם הדבר מתקיים בכנסיה, שאסור להיכנס בה בתור מקום אלילי. הטענה שאותם נוצרים אוהבים את עם ישראל ואת מדינת ישראל, אין לה שום השלכה הלכתית. מלבד זאת, יש לדעת שאהבה זו מתחברת עם פעילות ישירה או עקיפה לקרבנו לנצרות. וכבר בראשית שיבת ציון, לעומת המוסלמים שהחליטו: להרוג, החליטו הנוצרים: לחבוק ולחנוק.